Ugrás a tartalomhoz

Területi adatok

A területi statisztika területegységekhez, településekhez kötött adatokat szolgáltat a gazdasági, társadalmi és környezeti jelenségekről, folyamatokról, illetve közreműködik a területi lehatárolásokban. A területi statisztika célja, hogy területi részletességű adatok közreadásával biztosítsa a felhasználók tájékoztatását. Magában foglalja a régiók, megyék, járások, települések és a közigazgatási határoktól eltérő területegységek (pl. településen belüli georeferált adatok) helyzetének és fejlettségének részletes és átfogó statisztikáit. A területi statisztikai adatok alakulását negyedévente a Fókuszban a megyék, évente pedig a Területi statisztikai évkönyv és a TÉR-KÉP című kiadványainkban foglaljuk össze.

Fontosabb adatok

Természetes fogyás ezer lakosra

A mutató leírása

Az élveszületések és a halálozások ezer lakosra jutó különbözete, megyénként.
Legfrissebb adat: 2020

Foglalkoztatási ráta

A mutató leírása

A foglalkoztatási arány a foglalkoztatottaknak a 15–74 éves népességhez viszonyított arányát mutatja megyénként.
Legfrissebb adat: 2021. III. negyedév

Munkanélküliségi ráta

A mutató leírása

Munkanélküliségi ráta a munkanélküliek arányát mutatja a 15–74 éves gazdaságilag aktív népesség százalékában, megyénként.
Legfrissebb adat: 2021. III. negyedév

Egy főre jutó GDP

A mutató leírása

Az egy főre jutó bruttó hazai termék összege megyénként.
Legfrissebb adat: 2019

Ajánló

Magyarország helységnévtára

A Magyarország helységnévtára a települések közigazgatási beosztását és a főbb területszervezési változásokat tartalmazó adattár. Megtalálhatóak benne a helységek alapadatai, továbbá a lakónépesség, a lakásállomány, a terület, a nemzetiségi és a vallási megoszlás a népszámlálás adatai alapján, illetve a településrészek jellemzői irányítószám és települési jelleg szerint.

Területi atlasz

A Területi atlasz keretein belül bemutatjuk Magyarország közigazgatási egységeit, az egyéb statisztikai célú területegységeket, a különböző magyar tipizálások, lehatárolások eredményeit, illetve a településnél kisebb területi egységeket is. Emellett kitekintést nyújtunk az Európai Unió területi osztályozására a NUTS-rendszerre is.

Tematikus térképek

A Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazással (TIMEA) tematikus térképek készíthetők Magyarország különböző területi szintjeire. A választott statisztikai adat ábrázolására, illetve a területegységek kiválasztására számos beállítási és szűrési lehetőség áll rendelkezésre. Az adatok több évre visszamenőleg elérhetők, letölthetők, értelmezésüket módszertani információk segítik.

Kapcsolódó témakörök

Módszertani információk

Kiadványok

Megjelent
Magyarország, 2021. I. félév 2021.10.21.
Fókuszban a megyék, 2021. I. félév 2021.10.11.
Magyar statisztikai évkönyv, 2020 2021.09.03.
Magyarország, 2021. I. negyedév 2021.08.25.
Magyarország, 2020 2021.08.03.
Fókuszban a megyék, 2021. I. negyedév 2021.07.14.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2020 2021.06.04.
Magyarország számokban, 2020 2021.05.12.
Fókuszban a megyék, 2020. I-IV. negyedév 2021.04.20.
Tér-kép, 2019 2021.03.12.
Budapest statisztikai évkönyve, 2019 2021.01.20.
Magyarország, 2020. I–III. negyedév 2021.01.07.
Fókuszban a megyék, 2020. I–III. negyedév 2021.01.07.
Körkép a megyékről, 2019 2020.12.21.
Magyarország, 2020. I. félév 2020.12.18.
Területi statisztikai évkönyv, 2019 2020.12.18.
Magyar statisztikai évkönyv, 2019 2020.09.25.
Magyarország, 2019 2020.09.01.
Magyarország, 2020. I. negyedév 2020.08.10.
Fókuszban a megyék, 2020. I. negyedév 2020.07.07.
Magyarország számokban, 2019 2020.06.05.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2019 2020.05.25.
Fókuszban a megyék, 2019. I-IV. negyedév 2020.03.27.
Területi különbségek a koronavírus-járvány árnyékában 2020.03.27.
Fókuszban a megyék, 2019. I–III. negyedév 2019.12.23.
Budapest statisztikai évkönyve, 2018 2019.12.20.
Területi statisztikai évkönyv, 2018 2019.12.20.
Magyarország, 2019. I–III. negyedév 2019.12.19.
TÉR-KÉP, 2018 2019.12.11.
Körkép a megyékről, 2018 2019.12.11.
Fókuszban a megyék, 2019. I. félév 2019.10.04.
Magyarország, 2019. I–II. negyedév 2019.10.03.
Magyar statisztikai évkönyv, 2018 2019.09.30.
Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2019. január 1. 2019.08.14.
Magyarország, 2018 2019.07.11.
Magyarország, 2019. I. negyedév 2019.07.10.
Fókuszban a megyék, 2019. I. negyedév 2019.06.25.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2018 2019.06.13.
TÉR-KÉP, 2017 2019.04.16.
Fókuszban a megyék, 2018. I-IV. negyedév 2019.03.18.

Közzétételi és revíziós naptárKiadványtár

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

A megyei székhelyű ipar

13.2.2.3. A megyei székhelyű ipari termelés értéke és volumenindexe negyedévente 2021.11.12.
13.2.2.4. A megyei székhelyű ipar összes értékesítésének értéke és volumenindexe negyedévente 2021.11.12.
13.2.2.5. A megyei székhelyű ipar belföldi értékesítésének értéke és volumenindexe negyedévente 2021.11.12.
13.2.2.6. A megyei székhelyű ipar exportértékesítésének értéke és volumenindexe negyedévente 2021.11.12.

A nemzetgazdasági beruházások értéke

3.2.2.1. A gazdasági szervezetek beruházásainak teljesítményértéke megye és régió szerint, negyedévente kumulált 2021.11.26.

Alkalmazásban állók keresete

20.2.2.15. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, megye és régió szerint, negyedévente kumulált 2021.11.30.
20.2.2.16. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, megye és régió szerint, negyedévente kumulált 2021.11.30.

Alkalmazásban állók száma

20.2.2.14. Az alkalmazásban állók száma a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, megye és régió szerint, negyedévente kumulált 2021.11.30.

Alkalmazásban állók, keresetek

20.1.2.14. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, megye és régió szerint 2021.04.06.
20.1.2.15. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, megye és régió szerint 2021.04.06.

Az ipari termelés telephely szerint

13.2.2.1. Az ipari termelés értéke és volumenindexe telephely szerint havonta 2021.11.12. 2021.12.14.
13.2.2.2. Az ipari termelés értéke és volumenindexe telephely szerint negyedévente 2021.11.12.

Élveszületés

22.2.2.1. Élveszületések megye és régió szerint, negyedévente kumulált 2021.10.29.

Építőipari termelés

7.2.2.1. Az építőipari termelés értéke és volumenindexe a kivitelező székhelye, megye és régió szerint, havonta 2021.11.12. 2021.12.15.
7.2.2.2. Az építőipari termelés értéke és volumenindexe a kivitelező székhelye, megye és régió szerint, negyedévente kumulált 2021.11.12.

Erdő és környezet

15.1.1.11. Önkormányzati tulajdonú zöldterületek, december 31. 2021.09.27.

Éves, területi táblák

8.1.2.1. Terület, településsűrűség, népsűrűség, 2021. január 1. 2021.10.13.
8.1.2.2. A települések száma és népessége jogállás szerint, 2021. január 1. 2021.10.13.
8.1.2.3. Városodottság, 2021. január 1. 2021.10.13.
8.1.2.4. Kedvezményezett települések és járások főbb jellemzői megyénként, 2021. január 1. 2021.10.13.
8.1.2.5. A települési önkormányzatok főbb adatai, 2021. január 1. 2021.10.13.
8.1.2.6. Közös önkormányzati hivatalok a székhely jogállása szerint, 2021. január 1. 2021.10.13.
8.1.2.7. A települési nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségek szerint, 2021. január 1. 2021.10.13.
8.1.2.8. A települések száma és népessége népességnagyság kategóriák szerint, 2021. január 1. 2021.10.13.
8.1.2.9. Magyarország 50 legnépesebb települése, 2021. január 1. 2021.10.13.
8.1.2.10. Magyarország 50 legkisebb lélekszámú települése, 2021. január 1. 2021.10.13.
8.1.2.11. Agglomerációkban, agglomerálódó térségekben, településegyüttesekben élők száma, 2021. január 1. 2021.10.13.

Gazdasági aktivitás

20.2.2.1. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása, megye és régió szerint, negyedévente 2021.11.19.
20.2.2.2. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása, megye és régió szerint, negyedévente 2021.11.19.
20.2.2.3. A foglalkoztatottak száma, megye és régió szerint, negyedévente 2021.11.19.
20.2.2.4. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági szektorok szerint, régiónként, negyedévente – TEÁOR'08 2021.11.19.
20.2.2.5. A foglalkoztatottak száma foglalkoztatásuk jellege szerint, régiónként, negyedévente 2021.11.19.
20.2.2.6. A munkanélküliek száma, megye és régió szerint, negyedévente 2021.11.19.
20.2.2.7. A gazdaságilag aktív népesség száma, megye és régió szerint, negyedévente 2021.11.19.
20.2.2.8. A gazdaságilag nem aktív népesség száma, megye és régió szerint, negyedévente 2021.11.19.
20.2.2.9. Aktivitási arány, megye és régió szerint, negyedévente 2021.11.19.
20.2.2.10. Foglalkoztatási ráta, megye és régió szerint, negyedévente 2021.11.19.
20.2.2.11. Munkanélküliségi ráta, megye és régió szerint, negyedévente 2021.11.19.
20.1.2.1. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása, megye és régió szerint 2021.04.06.
20.1.2.2. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása, megye és régió szerint 2021.04.06.
20.1.2.3. A foglalkoztatottak száma, megye és régió szerint 2021.04.06.
20.1.2.4. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági szektorok szerint, régióként – TEÁOR'08 2021.04.06.
20.1.2.5. A foglalkoztatottak száma foglalkoztatásuk jellege szerint, régióként 2021.04.06.
20.1.2.6. Foglalkoztatási ráta, megye és régió szerint 2021.04.06.
20.1.2.7. A munkanélküliek száma, megye és régió szerint 2021.04.06.
20.1.2.8. Munkanélküliségi ráta, megye és régió szerint 2021.04.06.
20.1.2.9. A gazdaságilag aktív népesség száma, megye és régió szerint 2021.04.06.
20.1.2.10. A gazdaságilag nem aktív népesség száma, megye és régió szerint 2021.04.06.
20.1.2.11. Aktivitási arány, megye és régió szerint 2021.04.06.

Halálozás

22.2.2.2. Halálozások megye és régió szerint, hetente 2021.12.01. 2021.12.08.
22.2.2.3. Halálozások megye és régió szerint, negyedévente kumulált 2021.10.29.
22.2.2.4. Természetes szaporodás, fogyás (–) megye és régió szerint, negyedévente kumulált 2021.10.29.
22.2.2.5. Csecsemőhalálozások megye és régió szerint, negyedévente kumulált 2021.10.29.

Házasságkötés

22.2.2.6. Házasságkötések megye és régió szerint, negyedévente kumulált 2021.10.29.

Kiskereskedelmi üzletek

2.2.2.1. A kiskereskedelmi üzletek száma megye és régió szerint 2021.05.14.
2.2.2.2. A kiskereskedelmi üzletek összes és átlagos alapterülete megye és régió szerint 2021.05.14.

Lakásállomány

18.1.2.1. Lakásállomány, laksűrűség megye és régió szerint, január 1. 2021.07.05.

Nyilvántartott álláskeresők

20.2.2.12. A nyilvántartott álláskeresők száma, megye és régió szerint, havi adatok 2021.11.19.
20.2.2.13. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma, megye és régió szerint, havi adatok 2021.11.19.
20.1.2.12. A nyilvántartott álláskeresők száma, megye és régió szerint, december 2021.04.06.
20.1.2.13. Az álláskeresők támogatása, megye és régió szerint, december 2021.04.06.

Üres álláshelyek

20.1.2.16. Üres álláshelyek száma és aránya a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, megye és régió szerint 2021.04.06.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Települési, járási statisztika

Budapest kerületeinek adatai 2021.11.09. 2021.11.09.
Éves településstatisztikai adatok 2020-as településszerkezetben 2021.11.09. 2021.11.09.
Funkcionális várostérségek adatai (Urban audit adatgyűjtés adatai) 2021.05.19.
Várostérség központok adatai (Urban audit adatgyűjtés adatai) 2021.05.19.
Budapest kerületeinek mikrocenzus adatai 2019.02.28.
Mikrocenzus területi adatai járásokkal 2019.02.28.
Budapest kerületeinek népszámlálási adatai 2015.09.04.
Népszámlálási adatok 2011-es településszerkezetben járásokkal 2015.09.04.

Adatvizualizációk

Fókuszban a megyék, 2021 I. félév
Böngéssze a KSH koronavírus-helyzettel összefüggő adatait!
A magyar régiók és megyék interaktív korfája
A Balaton volt tavaly a legnépszerűbb belföldi nyári utazási célpont
Május utolsó szerdája a KIHÍVÁS NAPJA!
A Föld napja, április 22.
Jöjj el, kedves Télapó!
„Minden nap egy alma, az orvost távol tartja”
Idősek világnapja, október 1.
Az anyatejes táplálás világnapja
Nemzetközi gyermeknap, május 31.
Az internet világnapja – május 18.
A mentők napja, május 10.
Bölcsődék – ahol a legkisebbeket gondozzák
Gyermekgondozás és munkavégzés
Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás
Ön is torkoskodik csütörtökön?
„Nekem a Balaton a riviéra ...”
Lakossági adatfelvételek
Dinnyetermesztés
Balatoni nyár
A VÍZ világnapja
Gyümölcstermesztés Magyarországon
Mikrocenzus 2016 – Területi összehasonlítás
Mikrocenzus 2016 – területi grafikonok
Népszámlálás 2011 – területi grafikonok