Ugrás a tartalomhoz

Területi adatok

A területi statisztika területegységekhez, településekhez kötött adatokat szolgáltat a gazdasági, társadalmi és környezeti jelenségekről, folyamatokról, illetve közreműködik a területi lehatárolásokban. A területi statisztika célja, hogy területi részletességű adatok közreadásával biztosítsa a felhasználók tájékoztatását. Magában foglalja a régiók, megyék, járások, települések és a közigazgatási határoktól eltérő területegységek (pl. településen belüli georeferált adatok) helyzetének és fejlettségének részletes és átfogó statisztikáit. A területi statisztikai adatok alakulását negyedévente a Fókuszban a megyék, évente pedig a Területi statisztikai évkönyv és a TÉR-KÉP című kiadványainkban foglaljuk össze.

Fontosabb adatok

Természetes fogyás ezer lakosra

A mutató leírása

Az élveszületések és a halálozások ezer lakosra jutó különbözete, megyénként.
Legfrissebb adat: 2021

Foglalkoztatási ráta

A mutató leírása

A foglalkoztatási arány a foglalkoztatottaknak a 15–74 éves népességhez viszonyított arányát mutatja megyénként.
Legfrissebb adat: 2022. III. negyedév

Munkanélküliségi ráta

A mutató leírása

Munkanélküliségi ráta a munkanélküliek arányát mutatja a 15–74 éves gazdaságilag aktív népesség százalékában, megyénként.
Legfrissebb adat: 2022. III. negyedév

Egy főre jutó GDP

A mutató leírása

Az egy főre jutó bruttó hazai termék összege megyénként.
Legfrissebb adat: 2020

Ajánló

Magyarország helységnévtára

A Magyarország helységnévtára a települések közigazgatási beosztását és a főbb területszervezési változásokat tartalmazó adattár. Megtalálhatóak benne a helységek alapadatai, továbbá a lakónépesség, a lakásállomány, a terület, a nemzetiségi és a vallási megoszlás a népszámlálás adatai alapján, illetve a településrészek jellemzői irányítószám és települési jelleg szerint.

Területi atlasz

A Területi atlasz keretein belül bemutatjuk Magyarország közigazgatási egységeit, az egyéb statisztikai célú területegységeket, a különböző magyar tipizálások, lehatárolások eredményeit, illetve a településnél kisebb területi egységeket is. Emellett kitekintést nyújtunk az Európai Unió területi osztályozására a NUTS-rendszerre is.

Tematikus térképek

A Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazással (TIMEA) tematikus térképek készíthetők Magyarország különböző területi szintjeire. A választott statisztikai adat ábrázolására, illetve a területegységek kiválasztására számos beállítási és szűrési lehetőség áll rendelkezésre. Az adatok több évre visszamenőleg elérhetők, letölthetők, értelmezésüket módszertani információk segítik.

Kapcsolódó témakörök

Módszertani információk

Kiadványok

Megjelent
Magyar statisztikai évkönyv, 2021 2022.10.26.
Magyarország, 2022. II. negyedév 2022.10.25.
Fókuszban a megyék, 2022. I. félév 2022.10.14.
Körkép Budapestről, 2020 2022.09.13.
Magyarország, 2021 2022.07.20.
Magyarország, 2022. I. negyedév 2022.07.20.
Fókuszban a megyék, 2022. I. negyedév 2022.07.20.
Magyarország számokban, 2021 2022.06.15.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2021 2022.06.08.
Fókuszban a megyék, 2021. I–IV. negyedév 2022.04.13.
Körkép a megyékről, 2020 2022.04.01.
Tér-kép, 2020 2022.02.17.
Fókuszban a megyék, 2021. I–III. negyedév 2022.01.05.
Magyarország, 2021. I–III. negyedév 2022.01.05.
Területi statisztikai évkönyv, 2020 2021.12.22.
Magyarország, 2021. I. félév 2021.10.21.
Fókuszban a megyék, 2021. I. félév 2021.10.11.
Magyar statisztikai évkönyv, 2020 2021.09.03.
Magyarország, 2021. I. negyedév 2021.08.25.
Magyarország, 2020 2021.08.03.
Fókuszban a megyék, 2021. I. negyedév 2021.07.14.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2020 2021.06.04.
Magyarország számokban, 2020 2021.05.12.
Fókuszban a megyék, 2020. I-IV. negyedév 2021.04.20.
Tér-kép, 2019 2021.03.12.
Budapest statisztikai évkönyve, 2019 2021.01.20.
Magyarország, 2020. I–III. negyedév 2021.01.07.
Fókuszban a megyék, 2020. I–III. negyedév 2021.01.07.
Körkép a megyékről, 2019 2020.12.21.
Magyarország, 2020. I. félév 2020.12.18.
Területi statisztikai évkönyv, 2019 2020.12.18.
Magyar statisztikai évkönyv, 2019 2020.09.25.
Magyarország, 2019 2020.09.01.
Magyarország, 2020. I. negyedév 2020.08.10.
Fókuszban a megyék, 2020. I. negyedév 2020.07.07.
Magyarország számokban, 2019 2020.06.05.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2019 2020.05.25.
Fókuszban a megyék, 2019. I-IV. negyedév 2020.03.27.
Területi különbségek a koronavírus-járvány árnyékában 2020.03.27.

Közzétételi és revíziós naptárKiadványtár

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

A megyei székhelyű ipar

13.2.2.3. A megyei székhelyű ipari termelés értéke és volumenindexe negyedévente 2022.11.14.
13.2.2.4. A megyei székhelyű ipar összes értékesítésének értéke és volumenindexe negyedévente 2022.11.14.
13.2.2.5. A megyei székhelyű ipar belföldi értékesítésének értéke és volumenindexe negyedévente 2022.11.14.
13.2.2.6. A megyei székhelyű ipar exportértékesítésének értéke és volumenindexe negyedévente 2022.11.14.

A nemzetgazdasági beruházások értéke

3.2.2.1. A gazdasági szervezetek beruházásainak teljesítményértéke megye és régió szerint, negyedévente kumulált 2022.11.28.

Alkalmazásban állók keresete

20.2.2.15. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, megye és régió szerint, negyedévente kumulált 2022.11.24.
20.2.2.16. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, megye és régió szerint, negyedévente kumulált 2022.11.24.

Alkalmazásban állók száma

20.2.2.14. Az alkalmazásban állók száma a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, megye és régió szerint, negyedévente kumulált 2022.11.24.

Alkalmazásban állók, keresetek

20.1.2.14. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, megye és régió szerint 2022.02.28.
20.1.2.15. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, megye és régió szerint 2022.02.28.

Az ipari termelés telephely szerint

13.2.2.1. Az ipari termelés értéke és volumenindexe telephely szerint havonta 2022.11.14. 2022.12.14.
13.2.2.2. Az ipari termelés értéke és volumenindexe telephely szerint negyedévente 2022.11.14.

Élveszületés

22.2.2.1. Élveszületések megye és régió szerint, negyedévente kumulált 2022.10.28.
22.2.2.2. Élveszületések megye és régió szerint, negyedéves gördülő időszak 2022.10.28.

Építőipari termelés

7.2.2.1. Az építőipari termelés értéke és volumenindexe a kivitelező székhelye, megye és régió szerint, havonta 2022.11.14. 2022.12.15.
7.2.2.2. Az építőipari termelés értéke és volumenindexe a kivitelező székhelye, megye és régió szerint, negyedévente kumulált 2022.11.14.

Éves, területi táblák

8.1.2.1. Terület, településsűrűség, népsűrűség, 2022. január 1. 2022.09.14.
8.1.2.2. A települések száma és népessége jogállás szerint, 2022. január 1. 2022.09.14.
8.1.2.3. Városodottság, 2022. január 1. 2022.09.14.
8.1.2.4. Kedvezményezett települések és járások főbb jellemzői megyénként, 2022. január 1. 2022.09.14.
8.1.2.5. A települési önkormányzatok főbb adatai, 2022. január 1. 2022.09.14.
8.1.2.6. Közös önkormányzati hivatalok a székhely jogállása szerint, 2022. január 1. 2022.09.14.
8.1.2.7. A települési nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségek szerint, 2022. január 1. 2022.09.14.
8.1.2.8. A települések száma és népessége népességnagyság kategóriák szerint, 2022. január 1. 2022.09.14.
8.1.2.9. Magyarország 50 legnépesebb települése, 2022. január 1. 2022.09.14.
8.1.2.10. Magyarország 50 legkisebb lélekszámú települése, 2022. január 1. 2022.09.14.
8.1.2.11. Agglomerációkban, agglomerálódó térségekben, településegyüttesekben élők száma, 2022. január 1. 2022.09.14.

Gazdasági aktivitás

20.2.2.1. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása, megye és régió szerint, negyedévente 2022.11.18.
20.2.2.2. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása, megye és régió szerint, negyedévente 2022.11.18.
20.2.2.3. A foglalkoztatottak száma, megye és régió szerint, negyedévente 2022.11.18.
20.2.2.4. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági szektorok szerint, régiónként, negyedévente – TEÁOR'08 2022.11.18.
20.2.2.5. A foglalkoztatottak száma foglalkoztatásuk jellege szerint, régiónként, negyedévente 2022.11.18.
20.2.2.6. A munkanélküliek száma, megye és régió szerint, negyedévente 2022.11.18.
20.2.2.7. A gazdaságilag aktív népesség száma, megye és régió szerint, negyedévente 2022.11.18.
20.2.2.8. A gazdaságilag nem aktív népesség száma, megye és régió szerint, negyedévente 2022.11.18.
20.2.2.9. Aktivitási arány, megye és régió szerint, negyedévente 2022.11.18.
20.2.2.10. Foglalkoztatási ráta, megye és régió szerint, negyedévente 2022.11.18.
20.2.2.11. Munkanélküliségi ráta, megye és régió szerint, negyedévente 2022.11.18.
20.1.2.1. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása, megye és régió szerint 2022.02.25.
20.1.2.2. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása, megye és régió szerint 2022.02.25.
20.1.2.3. A foglalkoztatottak száma, megye és régió szerint 2022.02.25.
20.1.2.4. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági szektorok szerint, régióként – TEÁOR'08 2022.02.25.
20.1.2.5. A foglalkoztatottak száma foglalkoztatásuk jellege szerint, régióként 2022.02.25.
20.1.2.6. Foglalkoztatási ráta, megye és régió szerint 2022.02.25.
20.1.2.7. A munkanélküliek száma, megye és régió szerint 2022.02.25.
20.1.2.8. Munkanélküliségi ráta, megye és régió szerint 2022.02.25.
20.1.2.9. A gazdaságilag aktív népesség száma, megye és régió szerint 2022.02.25.
20.1.2.10. A gazdaságilag nem aktív népesség száma, megye és régió szerint 2022.02.25.
20.1.2.11. Aktivitási arány, megye és régió szerint 2022.02.25.

Halálozás

22.2.2.3. Halálozások megye és régió szerint, hetente 2022.11.30. 2022.12.07.
22.2.2.4. Halálozások megye és régió szerint, negyedévente kumulált 2022.10.28.
22.2.2.5. Halálozások megye és régió szerint, negyedéves gördülő időszak 2022.10.28.
22.2.2.6. Természetes szaporodás, fogyás (–) megye és régió szerint, negyedévente kumulált 2022.10.28.
22.2.2.7. Természetes szaporodás, fogyás (–) megye és régió szerint, negyedéves gördülő időszak 2022.10.28.
22.2.2.8. Csecsemőhalálozások megye és régió szerint, negyedévente kumulált 2022.10.28.
22.2.2.9. Csecsemőhalálozások megye és régió szerint, negyedéves gördülő időszak 2022.10.28.

Házasságkötés

22.2.2.10. Házasságkötések megye és régió szerint, negyedévente kumulált 2022.10.28.
22.2.2.11. Házasságkötések megye és régió szerint, negyedéves gördülő időszak 2022.10.28.

Kiskereskedelmi üzletek

2.2.2.1. A kiskereskedelmi üzletek száma megye és régió szerint 2022.11.18.
2.2.2.2. A kiskereskedelmi üzletek összes és átlagos alapterülete megye és régió szerint 2022.11.18.

Környezet

15.1.2.17. Önkormányzati tulajdonú zöldterületek, december 31. 2022.09.27.

Lakásállomány

18.1.2.1. Lakásállomány, laksűrűség megye és régió szerint, január 1. 2022.07.05.

Nyilvántartott álláskeresők

20.2.2.12. A nyilvántartott álláskeresők száma, megye és régió szerint, havi adatok 2022.11.18.
20.2.2.13. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma, megye és régió szerint, havi adatok 2022.11.18.
20.1.2.12. A nyilvántartott álláskeresők száma, megye és régió szerint, december 2022.02.25.
20.1.2.13. Az álláskeresők támogatása, megye és régió szerint, december 2022.02.25.

Üres álláshelyek

20.1.2.16. Üres álláshelyek száma és aránya a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, megye és régió szerint 2022.03.10.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Települési, járási statisztika

Éves településstatisztikai adatok 2020-as településszerkezetben 2022.11.23.
Éves településstatisztikai adatok 2021-es településszerkezetben 2022.11.22.
Budapest kerületeinek adatai 2022.11.21. 2022.12.12.
Funkcionális várostérségek adatai (Urban audit adatgyűjtés adatai) 2022.03.28.
Várostérség központok adatai (Urban audit adatgyűjtés adatai) 2022.03.28.
Budapest kerületeinek mikrocenzus adatai 2019.02.28.
Mikrocenzus területi adatai járásokkal 2019.02.28.
Budapest kerületeinek népszámlálási adatai 2015.09.04.
Népszámlálási adatok 2011-es településszerkezetben járásokkal 2015.09.04.

Cenzusok adatai

Cenzus
Agrárcenzus-eredmények – Településszintű adatok Agrárcenzus 2020

Adatvizualizációk

Fókuszban a megyék, 2022. I. félév
A magyar régiók és megyék interaktív korfája
20 éves a Múzeumok Éjszakája!
Honnan érkeznek a karácsonyfák?
Belföldi vándorlás
Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás
A Balaton volt tavaly a legnépszerűbb belföldi nyári utazási célpont
Május utolsó szerdája a KIHÍVÁS NAPJA!
A Föld napja, április 22.
Jöjj el, kedves Télapó!
„Minden nap egy alma, az orvost távol tartja”
Idősek világnapja, október 1.
Az anyatejes táplálás világnapja
Nemzetközi gyermeknap, május 31.
Az internet világnapja – május 18.
A mentők napja, május 10.
Bölcsődék – ahol a legkisebbeket gondozzák
Gyermekgondozás és munkavégzés
Ön is torkoskodik csütörtökön?
„Nekem a Balaton a riviéra ...”
Lakossági adatfelvételek
Dinnyetermesztés
Balatoni nyár
Gyümölcstermesztés Magyarországon
Mikrocenzus 2016 – Területi összehasonlítás
Mikrocenzus 2016 – területi grafikonok
Népszámlálás 2011 – területi grafikonok