Ugrás a tartalomhoz

Területi adatok

A területi statisztika területegységekhez, településekhez kötött adatokat szolgáltat a gazdasági, társadalmi és környezeti jelenségekről, folyamatokról, illetve közreműködik a területi lehatárolásokban. A területi statisztika célja, hogy területi részletességű adatok közreadásával biztosítsa a felhasználók tájékoztatását. Magában foglalja a régiók, vármegyék, járások, települések és a közigazgatási határoktól eltérő területegységek (pl. településen belüli georeferált adatok) helyzetének és fejlettségének részletes és átfogó statisztikáit. A területi statisztikai adatok alakulását negyedévente a Fókuszban a vármegyék, évente pedig a Területi statisztikai évkönyv és a TÉR-KÉP című kiadványainkban foglaljuk össze.

Fontosabb adatok

Természetes fogyás ezer lakosra

A mutató leírása

Az élveszületések és a halálozások ezer lakosra jutó különbözete, vármegyénként.
Legfrissebb adat: 2022

Foglalkoztatási ráta

A mutató leírása

A foglalkoztatási arány a foglalkoztatottaknak a 15–74 éves népességhez viszonyított arányát mutatja vármegyénként.
Legfrissebb adat: 2022. IV. negyedév

Munkanélküliségi ráta

A mutató leírása

Munkanélküliségi ráta a munkanélküliek arányát mutatja a 15–74 éves gazdaságilag aktív népesség százalékában, vármegyénként.
Legfrissebb adat: 2023. II. negyedév

Egy főre jutó GDP

A mutató leírása

Az egy főre jutó bruttó hazai termék összege vármegyénként.
Legfrissebb adat: 2021

Ajánló

Magyarország helységnévtára

A Magyarország helységnévtára a települések közigazgatási beosztását és a főbb területszervezési változásokat tartalmazó adattár. Megtalálhatóak benne a helységek alapadatai, továbbá a lakónépesség, a lakásállomány, a terület, a nemzetiségi és a vallási megoszlás a népszámlálás adatai alapján, illetve a településrészek jellemzői irányítószám és települési jelleg szerint.

Területi atlasz

A Területi atlasz keretein belül bemutatjuk Magyarország közigazgatási egységeit, az egyéb statisztikai célú területegységeket, a különböző magyar tipizálások, lehatárolások eredményeit, illetve a településnél kisebb területi egységeket is. Emellett kitekintést nyújtunk az Európai Unió területi osztályozására a NUTS-rendszerre is.

Tematikus térképek

A Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazással (TIMEA) tematikus térképek készíthetők Magyarország különböző területi szintjeire. A választott statisztikai adat ábrázolására, illetve a területegységek kiválasztására számos beállítási és szűrési lehetőség áll rendelkezésre. Az adatok több évre visszamenőleg elérhetők, letölthetők, értelmezésüket módszertani információk segítik.

Kapcsolódó témakörök

Módszertani információk

Kiadványok

Megjelent
Fókuszban a vármegy??k, 2023. I. negyedév 2023.07.12.
Magyarország, 2023. I. negyedév 2023.08.24.
Magyarország, 2022 2023.06.09.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2022 2023.05.17.
Magyarország számokban, 2022 2023.05.02.
Fókuszban a vármegyék, 2022. I-IV. negyedév 2023.03.21.
Magyarország, 2022. III. negyedév 2023.01.12.
Fókuszban a megyék, 2022. III. negyedév 2023.01.11.
Területi statisztikai évkönyv, 2021 2023.01.10.

Közzétételi és revíziós naptárKiadványtár

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

A nemzetgazdasági beruházások értéke

3.2.2.1. A gazdasági szervezetek beruházásainak teljesítményértéke vármegye és régió szerint, negyedévente kumulált 2023.08.31. 2023.11.28.

A vármegyei székhelyű ipar

13.2.2.3. A vármegyei székhelyű ipari termelés értéke és volumenindexe negyedévente 2023.08.15. 2023.11.13.
13.2.2.4. A vármegyei székhelyű ipar összes értékesítésének értéke és volumenindexe negyedévente 2023.08.15. 2023.11.13.
13.2.2.5. A vármegyei székhelyű ipar belföldi értékesítésének értéke és volumenindexe negyedévente 2023.08.15. 2023.11.13.
13.2.2.6. A vármegyei székhelyű ipar exportértékesítésének értéke és volumenindexe negyedévente 2023.08.15. 2023.11.13.

Alkalmazásban állók keresete

20.2.2.9. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, vármegye és régió szerint, negyedévente kumulált 2023.08.24. 2023.11.23.
20.2.2.10. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, vármegye és régió szerint, negyedévente kumulált 2023.08.24. 2023.11.23.
20.9.2.2. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, vármegye és régió szerint, negyedévente kumulált 2023.02.23.
20.9.2.3. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, vármegye és régió szerint, negyedévente kumulált 2023.02.23.

Alkalmazásban állók száma

20.2.2.8. Az alkalmazásban állók száma a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, vármegye és régió szerint, negyedévente kumulált 2023.08.24. 2023.11.23.
20.9.2.1. Az alkalmazásban állók száma a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, vármegye és régió szerint, negyedévente kumulált 2023.02.23.

Alkalmazásban állók, keresetek

20.1.2.7. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, vármegye és régió szerint 2023.03.28. 2024.03.02.
20.1.2.8. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, vármegye és régió szerint 2023.03.28. 2024.03.02.
20.8.2.1. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, vármegye és régió szerint 2023.03.02.
20.8.2.2. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, vármegye és régió szerint 2023.03.02.

Az ipari termelés telephely szerint

13.2.2.1. Az ipari termelés értéke és volumenindexe telephely szerint havonta 2023.09.13. 2023.10.13.
13.2.2.2. Az ipari termelés értéke és volumenindexe telephely szerint negyedévente 2023.08.15. 2023.11.13.

Élveszületés

22.2.2.2. Élveszületések vármegye és régió szerint, negyedéves gördülő időszak 2023.08.04. 2023.11.03.
22.2.2.1. Élveszületések vármegye és régió szerint, negyedévente kumulált 2023.07.28. 2023.10.27.

Építőipari termelés

7.2.2.1. Az építőipari termelés értéke és volumenindexe a kivitelező székhelye, vármegye és régió szerint, havonta 2023.09.15. 2023.10.16.
7.2.2.2. Az építőipari termelés értéke és volumenindexe a kivitelező székhelye, vármegye és régió szerint, negyedévente kumulált 2023.08.15. 2023.11.13.

Gazdasági aktivitás

20.2.2.1. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása, vármegye és régió szerint, negyedévente 2023.08.18. 2023.11.17.
20.2.2.2. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása, vármegye és régió szerint, negyedévente 2023.08.18. 2023.11.17.
20.2.2.3. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági szektorok szerint, régiónként, negyedévente – TEÁOR'08 2023.08.18. 2023.11.17.
20.2.2.4. A foglalkoztatottak száma foglalkoztatásuk jellege szerint, régiónként, negyedévente 2023.08.18. 2023.11.17.
20.2.2.5. Munkanélküliségi ráta, vármegye és régió szerint, negyedévente 2023.08.18. 2023.11.17.
20.1.2.1. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása, vármegye és régió szerint 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.2.2. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása, vármegye és régió szerint 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.2.3. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági szektorok szerint, régióként – TEÁOR'08 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.2.4. A foglalkoztatottak száma foglalkoztatásuk jellege szerint, régióként 2023.02.24. 2024.02.24.

Halálozás

22.2.2.3. Halálozások vármegye és régió szerint, hetente (2015. 1. hét–2023. 34. hét) 2023.09.20. 2023.09.28.
22.2.2.5. Halálozások vármegye és régió szerint, negyedéves gördülő időszak 2023.08.04. 2023.11.03.
22.2.2.7. Természetes szaporodás, fogyás (–) vármegye és régió szerint, negyedéves gördülő időszak 2023.08.04. 2023.11.03.
22.2.2.9. Csecsemőhalálozások vármegye és régió szerint, negyedéves gördülő időszak 2023.08.04. 2023.11.03.
22.2.2.4. Halálozások vármegye és régió szerint, negyedévente kumulált 2023.07.28. 2023.10.27.
22.2.2.6. Természetes szaporodás, fogyás (–) vármegye és régió szerint, negyedévente kumulált 2023.07.28. 2023.10.27.
22.2.2.8. Csecsemőhalálozások vármegye és régió szerint, negyedévente kumulált 2023.07.28. 2023.10.27.

Házasságkötés

22.2.2.11. Házasságkötések vármegye és régió szerint, negyedéves gördülő időszak 2023.08.04. 2023.11.03.
22.2.2.10. Házasságkötések vármegye és régió szerint, negyedévente kumulált 2023.07.28. 2023.10.27.

Kiskereskedelmi üzletek

2.2.2.1. A kiskereskedelmi üzletek száma vármegye és régió szerint 2023.05.12. 2023.11.17.
2.2.2.2. A kiskereskedelmi üzletek összes és átlagos alapterülete vármegye és régió szerint 2023.05.12. 2023.11.17.

Környezet

15.1.2.17. Önkormányzati tulajdonú zöldterületek, december 31. 2022.09.27. 2023.09.27.

Lakásállomány

18.1.2.1. Lakásállomány, laksűrűség vármegye és régió szerint, január 1. 2023.07.05. 2024.04.20.

Nyilvántartott álláskeresők

20.2.2.6. A nyilvántartott álláskeresők száma, vármegye és régió szerint, havi adatok 2023.08.18. 2023.11.17.
20.2.2.7. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma, vármegye és régió szerint, havi adatok 2023.08.18. 2023.11.17.
20.1.2.5. A nyilvántartott álláskeresők száma, vármegye és régió szerint, december 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.2.6. Az álláskeresők támogatása, vármegye és régió szerint, december 2023.02.24. 2024.02.24.

Területi adatok

8.1.2.1. Terület, településsűrűség, népsűrűség, 2023. január 1. 2023.09.15. 2024.09.15.
8.1.2.2. A települések száma és népessége jogállás szerint, 2023. január 1. 2023.09.15. 2024.09.15.
8.1.2.3. Városodottság, 2023 január 1. 2023.09.15. 2024.09.15.
8.1.2.4. Kedvezményezett települések és járások főbb jellemzői vármegyénként, 2023. január 1. 2023.09.15. 2024.09.15.
8.1.2.5. A települési önkormányzatok főbb adatai, 2023. január 1. 2023.09.15. 2024.09.15.
8.1.2.6. Közös önkormányzati hivatalok a székhely jogállása szerint, 2023. január 1. 2023.09.15. 2024.09.15.
8.1.2.7. A települési nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségek szerint, 2023. január 1. 2023.09.15. 2024.09.15.
8.1.2.8. A települések száma és népessége népességnagyság kategóriák szerint, 2023. január 1. 2023.09.15. 2024.09.15.
8.1.2.9. Magyarország 50 legnépesebb települése, 2023. január 1. 2023.09.15. 2024.09.15.
8.1.2.10. Magyarország 50 legkisebb lélekszámú települése, 2023. január 1. 2023.09.15. 2024.09.15.
8.1.2.11. Agglomerációkban, agglomerálódó térségekben, településegyüttesekben élők száma, 2023. január 1. 2023.09.15. 2024.09.15.

Üres álláshelyek

20.1.2.9. Üres álláshelyek száma és aránya a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, vármegye és régió szerint 2023.03.28. 2024.03.02.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Települési, járási statisztika

Éves településstatisztikai adatok 2022-es településszerkezetben 2023.09.12.
Budapest kerületeinek adatai 2023.08.31. 2023.11.02.
Éves településstatisztikai adatok 2021-es településszerkezetben 2023.02.27.
Funkcionális várostérségek adatai (Urban audit adatgyűjtés adatai) 2023.02.14.
Várostérség központok adatai (Urban audit adatgyűjtés adatai) 2023.02.14.
Éves településstatisztikai adatok 2020-as településszerkezetben 2022.11.23.
Budapest kerületeinek mikrocenzus adatai 2019.02.28.
Mikrocenzus területi adatai járásokkal 2019.02.28.
Budapest kerületeinek népszámlálási adatai 2015.09.04.
Népszámlálási adatok 2011-es településszerkezetben járásokkal 2015.09.04.

Cenzusok adatai

Cenzus
Agrárcenzus-eredmények – Településszintű adatok Agrárcenzus 2020

Adatvizualizációk

A magyar régiók és vármegyék interaktív korfája
Fókuszban a vármegyék, 2023. I. negyedév
Nemzetközi gyermeknap, 2023
20 éves a Múzeumok Éjszakája!
Honnan érkeznek a karácsonyfák?
Belföldi vándorlás
Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás
A Balaton volt tavaly a legnépszerűbb belföldi nyári utazási célpont
Május utolsó szerdája a KIHÍVÁS NAPJA!
A Föld napja, április 22.
Jöjj el, kedves Télapó!
„Minden nap egy alma, az orvost távol tartja”
Idősek világnapja, október 1.
Az anyatejes táplálás világnapja
Az internet világnapja – május 18.
A mentők napja, május 10.
Bölcsődék – ahol a legkisebbeket gondozzák
Gyermekgondozás és munkavégzés
Ön is torkoskodik csütörtökön?
„Nekem a Balaton a riviéra ...”
Lakossági adatfelvételek
Dinnyetermesztés
Balatoni nyár
Gyümölcstermesztés Magyarországon
Mikrocenzus 2016 – Területi összehasonlítás
Mikrocenzus 2016 – területi grafikonok
Népszámlálás 2011 – területi grafikonok