Ugrás a tartalomhoz

Az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE)

Az Európai Parlament és az Európai Tanács az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló irányelvének (2007/2/EK) célja térinformáció biztosítása a közösségi politikák kialakításához, végrehajtásához. Elsődlegesen a környezet állapotával szoros összefüggésben lévő adatok elérhetőségét, felhasználhatóságát hivatott biztosítani.Az irányelv a tagállamok téradat-infrastruktúrájának összehangolását, összekapcsolását és szabványosítását tűzi ki célul. Szabályozza a metaadatoknak, a téradatkészletek és szolgáltatások szabványosításának és összekapcsolhatóságának, a hálózati szolgáltatásoknak és az adatok megosztásának kérdését az Európai Unió szintjén és a tagállamokra érvényesen. Fontos szempont, hogy a tagállamok saját nemzeti szintű megoldásaikat az INSPIRE előírásaihoz igazítva hozzák létre.A KSH feladatkörébe tartozó téradattémák: a Statisztikai egységek, A népesség eloszlása – demográfia. Emellett a Mezőgazdasági és akvakultúra-ágazati létesítmények téradattémán belül is közlünk adatokat.Az INSPIRE hivatalos weboldala: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/