Ugrás a tartalomhoz

Népesség és népmozgalom

A népességstatisztika az ország népességszámának alakulásáról, nem, életkor és családi állapot szerinti összetételéről ad képet. A népmozgalmi statisztikai adatok a népesség változását alapvetően befolyásoló tényezőkről, így a születések, a halálozások, a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a válások, valamint a belföldi és a nemzetközi vándorlások alakulásáról nyújtanak információt. A lakosság egészére kiterjedő, tízévenként végrehajtott népszámlálásokból, illetve a két népszámlálás közötti mikrocenzusokból átfogóbb és részletesebb adatok is rendelkezésre állnak. A népesedési és népmozgalmi folyamatok alakulását a Népmozgalom című éves elemzésünkben mutatjuk be.

Fontosabb adatok

Továbbvezetett népességszám

A mutató leírása

A tízévenként végrehajtott teljes körű népszámlálások átfogó képet mutatnak a népesség számáról, összetételéről. A népszámlálások közötti időszak évenkénti népességének meghatározásánál a kiindulópont az utolsó népszámlálás (jelenleg a 2022. október 1-jei népszámlálás) népességszáma, amelynek továbbszámításához 2000-ig a népmozgalmi statisztikából rendelkezésre álló természetes szaporodás, illetve fogyás adatait használtuk, 2001-től pedig a nemzetközi vándorlást is figyelembe vesszük.
Legfrissebb adat: 2024

Természetes szaporodás/fogyás ezer lakosra

A mutató leírása

Az élveszületések és a halálozások különbözetének ezer lakosra jutó száma.
Legfrissebb adat: 2024. április

Születéskor várható átlagos élettartam

A mutató leírása

A várható átlagos élettartam azt fejezi ki, hogy a különböző életkorúak az adott év halandósági viszonyai mellett még hány évi élettartamra számíthatnak.
Legfrissebb adat: 2023

Öregedési index

A mutató leírása

A 65 éves és annál idősebb népesség a 14 éves és annál fiatalabb gyermeknépesség százalékában. Ha nagyobb, mint 100, akkor az időskorú népesség száma meghaladja a gyermekkorú népességét.
Legfrissebb adat: 2023

Ajánló

Kapcsolódó témakörök

Módszertani információk

Gyorstájékoztatók

Legutóbbi megjelenés Következő megjelenés
Népmozgalom, 2024. április 2024.05.30. 2024.06.27.

Kiadványok

Megjelent
Magyarország, 2023 2024.06.11.
Helyzetkép 2023 – Népmozgalom 2024.05.08.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2023 2024.05.21.
A népszámlálások vallási adatainak eredményei térképeken 2024.04.08.
Magyarország, 2023. I–III. negyedév 2023.12.22.
Nemzetközi vándorlás 2023.11.28.
Területi statisztikai évkönyv, 2022 2024.01.17.
Népszámlálás 2022 – Végleges adatok: A népesség főbb jellemzői 2023.09.26.
Magyarország, 2023. I. félév – Elindult a dezinfláció 2023.10.19.
Demográfiai évkönyv, 2022 2023.11.06.
Magyar statisztikai évkönyv, 2022 2023.11.23.
Népesedési világnap, 2023. július 11. 2023.07.11.
Helyzetkép 2022 – Egészségügy 2023.06.30.
Magyarország, 2023. I. negyedév 2023.08.24.
Népszámlálás 2022 – Előzetes adatok: A népesség és a lakások főbb jellemzői 2023.06.06.
Helyzetkép 2022 – Népmozgalom 2023.05.24.
Magyarország, 2022 2023.06.09.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2022 2023.05.17.
Magyarország számokban, 2022 2023.05.02.
Népszámlálás 2022 – Előzetes adatok – interaktív 2023.02.16.
Népszámlálás 2022 – Előzetes adatok – nyomtatható 2023.02.16.
Magyarország, 2022. III. negyedév 2023.01.12.
Területi statisztikai évkönyv, 2021 2023.01.10.

Közzétételi és revíziós naptárKiadványtár

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Élveszületés

22.2.2.2. Élveszületések vármegye és régió szerint, negyedéves gördülő időszak 2024.05.03. 2024.07.05.
22.2.2.1. Élveszületések vármegye és régió szerint, negyedévente kumulált 2024.04.26. 2024.06.27.
22.1.1.6. Élveszületések és teljes termékenységi arányszám 2024.03.28. 2024.07.15.
22.1.1.7. Élveszületések az anya és az újszülött főbb jellemzői szerint 2024.03.28. 2024.07.15.
22.1.1.8. Ezer megfelelő korú nőre jutó élveszületések 2024.03.28. 2024.07.15.
22.1.3.4. Élveszületések aránya 2023.10.13. 2024.10.14.
22.1.2.9. Ezer megfelelő korú nőre jutó élveszületés, teljes termékenységi arányszám vármegye és régió szerint 2023.07.17. 2024.07.15.

Halálozás

22.2.1.2. Halálozások száma nemek és korcsoportok szerint, hetente (2015. 1. hét–2024. 21. hét) 2024.06.19. 2024.06.27.
22.2.2.3. Halálozások vármegye és régió szerint, hetente (2015. 1. hét–2024. 21. hét) 2024.06.19. 2024.06.27.
22.2.2.5. Halálozások vármegye és régió szerint, negyedéves gördülő időszak 2024.05.03. 2024.07.05.
22.2.2.7. Természetes szaporodás, fogyás (–) vármegye és régió szerint, negyedéves gördülő időszak 2024.05.03. 2024.07.05.
22.2.2.9. Csecsemőhalálozások vármegye és régió szerint, negyedéves gördülő időszak 2024.05.03. 2024.07.05.
22.2.2.4. Halálozások vármegye és régió szerint, negyedévente kumulált 2024.04.26. 2024.06.27.
22.2.2.6. Természetes szaporodás, fogyás (–) vármegye és régió szerint, negyedévente kumulált 2024.04.26. 2024.06.27.
22.2.2.8. Csecsemőhalálozások vármegye és régió szerint, negyedévente kumulált 2024.04.26. 2024.06.27.
22.1.1.9. Halálozások száma és aránya, csecsemőhalandóság, születéskor várható élettartam, halálozás főbb okok szerint 2024.03.28. 2024.07.15.
22.1.1.11. Az ezer megfelelő korúra jutó halálozás nem és korcsoport szerint, a meghaltak átlagos kora 2024.03.28. 2024.07.15.
22.1.1.12. Halálozások nem és családi állapot szerint 2024.03.28. 2024.07.15.
22.1.3.5. Halálozások aránya 2023.10.13. 2024.10.14.
22.1.3.6. Természetes szaporodás/fogyás 2023.10.13. 2024.10.14.
22.1.3.7. Csecsemőhalandóság 2023.10.13. 2024.10.14.
22.1.3.8. Standardizált halálozási arányszám főbb halálokok szerint, 2020 2023.10.13. 2024.10.14.
22.1.1.10. Halálozások a gyakoribb halálokok és nem szerint 2023.08.31. 2024.08.30.
22.1.2.10. A meghaltak aránya százezer lakosra számítva haláloki csoport, vármegye és régió szerint 2023.08.31. 2024.08.30.
22.1.3.9. Születéskor várható átlagos élettartam – összesen 2023.07.18. 2024.07.22.
22.1.3.10. Születéskor várható átlagos élettartam – férfiak 2023.07.18. 2024.07.22.
22.1.3.11. Születéskor várható átlagos élettartam – nők 2023.07.18. 2024.07.22.

Házasságkötés

22.2.2.11. Házasságkötések vármegye és régió szerint, negyedéves gördülő időszak 2024.05.03. 2024.07.05.
22.2.2.10. Házasságkötések vármegye és régió szerint, negyedévente kumulált 2024.04.26. 2024.06.27.

Házasságkötés, válás

22.1.1.15. Házasságkötések, válások 2024.03.28. 2024.07.15.
22.1.1.16. Házasságkötések főbb mutatói 2024.03.28. 2024.07.15.
22.1.1.17. Ezer megfelelő korú és nemű nem házasra jutó házasságkötés nem és korcsoport szerint 2024.03.28. 2024.07.15.
22.1.1.18. Bejegyzett élettársi kapcsolatok 2024.03.28. 2024.07.15.
22.1.1.19. Válások főbb mutatói 2024.03.28. 2024.07.15.
22.1.1.20. Ezer megfelelő korú és nemű házasra jutó válás nem és korcsoport szerint 2024.03.28. 2024.07.15.
22.1.1.21. Házasságok mérlege 2024.03.28. 2024.07.15.

Magzati veszteség

22.1.2.11. Magzati veszteségek vármegye és régió szerint 2023.07.17. 2024.07.15.

Magzati veszteség, terhességmegszakítás

22.1.1.13. Magzati veszteségek száma és aránya 2024.03.28. 2024.07.15.
22.1.1.14. Ezer megfelelő korú nőre jutó terhességmegszakítás 2024.03.28. 2024.07.15.

Népesség

22.1.1.2. A népesség száma és átlagos életkora nem szerint 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.1.4. A népesség összetétele főbb korcsoportok szerint, eltartottsági ráták, öregedési index 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.1.5. A 15 éves és idősebb népesség összetétele családi állapot szerint, január 1. 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.2.1. A lakónépesség nem, vármegye és régió szerint, január 1. 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.2.2. A lakónépesség korcsoport, vármegye és régió szerint, január 1. 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.2.4. Népesség településtípus szerint, január 1. 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.3.1. Terület, népesség, 2022 2023.12.21. 2024.12.20.
22.1.3.2. A népesség korcsoportok szerint, 2022 2023.12.21. 2024.12.20.
22.1.3.3. Évközepi népesség száma 2023.12.21. 2024.12.20.
22.1.1.3. Népesség korév és nem szerint, január 1. 2023.08.31. 2024.06.28.
22.1.2.3. A 15 éves és annál idősebb népesség nem, családi állapot, vármegye és régió szerint, január 1. 2023.08.31. 2024.06.28.
22.1.2.5. Eltartottsági ráták, öregedési index vármegye és régió szerint, január 1. 2023.08.31. 2024.06.28.
22.1.2.6. Születéskor várható átlagos élettartam, átlagéletkor nem, vármegye és régió szerint 2023.08.31. 2024.06.28.

Népesség, népmozgalom

22.2.1.1. A népmozgalom főbb adatai havonta 2024.05.30. 2024.06.27.

Népmozgalom

22.1.2.7. A népmozgalmi események vármegye és régió szerint 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.2.8. A népmozgalom főbb arányszámai vármegye és régió szerint 2024.03.28. 2024.06.28.

Összefoglaló tábla

23.1.1.4. Óvodai nevelésben, iskolai oktatásban részesülők a nappali és a felnőttoktatásban, iskoláskorú népesség 2024.05.27. 2024.08.23.
22.1.1.1. A népesség, népmozgalom főbb mutatói 2024.03.28. 2024.06.28.
23.1.2.2. Iskoláskorú népesség vármegye és régió szerint 2023.09.08. 2024.08.23.

Vándorlás

22.2.1.3. Magyarországra érkezett menedékkérők, menedékesek és védelemben részesülők negyedévente 2024.04.19. 2024.08.05.
22.1.1.22. A belföldi vándorlás összefoglaló adatai 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.1.23. Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok, az állampolgárság országa és nem szerint, január 1. 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.1.24. A Magyarországon tartózkodó külföldön született magyar állampolgárok születési ország és nem szerint, január 1. 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.1.25. A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok a tartózkodás célja szerint, január 1. 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.1.26. Magyarországra érkezett menedékkérők és a nemzetközi védelemben részesülők száma 2024.03.28. 2025.03.28.
22.1.1.27. A Magyarországra érkezett menedékkérők száma állampolgárság szerint 2024.03.28. 2025.03.28.
22.1.1.28. A bevándorló külföldi állampolgárok az állampolgárság országa szerint 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.1.29. A kivándorló külföldi állampolgárok az állampolgárság országa szerint 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.1.30. Magyar állampolgárok vándorlásának összefoglaló adatai 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.1.31. A kivándorló magyar állampolgárok célországok és nemek szerint 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.1.32. A Magyarországon született visszavándorló magyar állampolgárok az előző tartózkodás országa és nemek szerint 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.1.33. A Magyarországon állampolgárságot kapott személyek az előző állampolgárság országa szerint 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.2.12. Belföldi vándorlás településtípus szerint 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.2.13. Állandó belföldi vándorlás vármegye és régió szerint 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.2.14. Ideiglenes belföldi vándorlás vármegye és régió szerint 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.2.15. A be- és a kivándorló külföldi állampolgárok száma vármegye és régió szerint 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.2.16. A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok településtípus és nem szerint, január 1. 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.2.17. A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok vármegye és régió szerint, január 1. 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.2.18. A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok a tartózkodás célja, vármegye és régió szerint, január 1. 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.3.12. Migrációs egyenleg 2023.10.13. 2024.10.14.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Népesség száma, összetétele - népszámlálás

Mikrocenzus népességadatai a fontosabb család- és háztartásjellemzők szerint régiónként 2019.02.28.
Mikrocenzus népességadatai a fontosabb demográfiai jellemzők szerint régiónként 2019.02.28.
Népesség a fontosabb család- és háztartásjellemzők szerint régiónként 2014.04.14.
Népesség a fontosabb demográfiai és család jellemzők szerint megyénkként 2014.04.14.
Népesség a fontosabb demográfiai és iskolázottsági és gazdasági aktivitási jellemzők szerint régiónként 2014.04.14.
Mikrocenzus népességadatai országos egyéni választókerületenként 2012.01.27.
Mikrocenzus népességadatai település jogállásonként 2009.09.11.

Továbbvezetett népesség

A továbbszámított népesség száma járások szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
A továbbszámított népesség száma népességnagyság-kategória szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
A továbbszámított népesség száma települések szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
A továbbszámított népesség száma vármegyék és a település jogállása szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
A továbbszámított 15 éves és idősebb népesség száma családi állapot szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
A továbbszámított népesség száma járások szerint 2015-től 2017.10.05.
A továbbszámított népesség száma megyék és a település jogállása szerint 2017.10.05.
A továbbszámított népesség száma települések szerint 2015-től 2017.10.05.
A továbbszámított népesség száma járások szerint 2013-tól 2015.10.22.
A továbbszámított népesség száma települések szerint 2013-tól 2015.10.22.
A továbbszámított népesség száma kistérségek szerint 2013.11.08.
A továbbszámított népesség száma kistérségek szerint 2013.11.08.
A továbbszámított népesség száma kistérségek szerint 2008-tól 2013.11.08.
A továbbszámított népesség száma települések szerint 2013.11.08.
A továbbszámított népesség száma települések szerint 2013.11.08.
A továbbszámított népesség száma települések szerint 2008-tól 2013.11.08.

Háztartástípus, családösszetétel, életviszonyok - népszámlálás

Mikrocenzus családadatai régiónként 2019.02.28.
Mikrocenzus háztartásadatai régiónként 2019.02.28.
Népszámlálás családadatai régiónként 2019.02.28.
Népszámlálás háztartásadatai régiónként 2019.02.28.
Mikrocenzus családadatai országos egyéni választókerületenként 2009.07.03.
Mikrocenzus családadatai település jogállásonként 2009.07.03.
Mikrocenzus háztartásadatai település jogállásonként 2009.07.03.
Mikrocenzus háztartásadatai országos egyéni választókerületenként 2009.07.03.

Élveszületés

Az élveszületések adatai járások szerint 2015-től 2023.10.16. 2024.10.18.
Az élveszületések adatai népességnagyság-kategóriák szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
Az élveszületések adatai vármegyék és jogállás szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
Az élveszületések adatai járások szerint 2013-tól 2015.10.01.
Az élveszületések adatai kistérségek szerint 2013.10.08.
Az élveszületések adatai kistérségek szerint 2009.09.11.
Az élveszületések adatai kistérségek szerint 2009.07.04.

Halálozás

Csecsemőhalálozás járások szerint 2015-től 2023.10.16. 2024.10.18.
Csecsemőhalálozás népességnagyság-kategóriák szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
Csecsemőhalálozás vármegyék és jogállás szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
Halálozás járások szerint 2015-től 2023.10.16. 2024.10.18.
Halálozás népességnagyság-kategóriák szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
Halálozás vármegyék és jogállás szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
Születés körüli halálozás járások szerint 2015-től 2023.10.16. 2024.10.18.
Születés körüli halálozás népességnagyság-kategóriák szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
Születés körüli halálozás vármegyék és jogállás szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
Csecsemőhalálozás járások szerint 2013-tól 2015.10.02.
Halálozás járások szerint 2013-tól 2015.10.02.
Születés körüli halálozás járások szerint 2013-tól 2015.10.02.
Csecsemőhalálozás kistérségek szerint 2013.10.01.
Halálozás kistérségek szerint 2013.10.01.
Születés körüli halálozás kistérségek szerint 2013.10.01.
Halálozás kistérségek szerint 2012.07.19.
Halálozás kistérségek szerint 2010.03.03.
Csecsemőhalálozás kistérségek szerint 2009.09.11.
Csecsemőhalálozás kistérségek szerint 2009.07.04.
Születés körüli halálozás kistérségek szerint 2009.07.04.
Születés körüli halálozás kistérségek szerint 2009.07.04.

Házasságkötés

Házasság népességnagyság-kategóriák szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
Házasság vármegyék és jogállás szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
Házasságkötések száma járások szerint 2015-től 2023.10.16. 2024.10.18.
Házasságkötések száma járások szerint 2013-tól 2015.10.01.
Házasság kistérségek szerint 2013.10.04.
Házasság kistérségek szerint 2009.09.11.
Házasság kistérségek szerint 2009.07.04.

Válás

Válás népességnagyság-kategóriák szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
Válás vármegyék és jogállás szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
Válások száma járások szerint 2015-től 2023.10.16. 2024.10.18.
Válások száma járások szerint 2013-tól 2015.10.01.
Válás kistérségek szerint 2013.10.04.
Válás kistérségek szerint 2009.07.04.
Válás kistérségek szerint 2009.07.04.

Magzati veszteség

A késői magzati halálozások adatai népességnagyság-kategória szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
A késői magzati halálozások adatai vármegyék és a település jogállása szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
A korai és középidős magzati halálozások adatai népességnagyság-kategória szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
A korai és középidős magzati halálozások adatai vármegyék és a település jogállása szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
A terhességmegszakítások adatai népességnagyság-kategória szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
A terhességmegszakítások adatai vármegyék és a település jogállása szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
Késői magzati halálozások adatai járások szerint 2015-től 2023.10.16. 2024.10.18.
Korai és középidős magzati halálozások adatai járások szerint 2015-től 2023.10.16. 2024.10.18.
Terhességmegszakítások adatai járások szerint 2015-től 2023.10.16. 2024.10.18.
Késői magzati halálozások adatai járások szerint 2013-tól 2015.10.01.
Korai és középidős magzati halálozások adatai járások szerint 2013-tól 2015.10.01.
Terhességmegszakítások adatai járások szerint 2013-tól 2015.10.01.
A késői magzati halálozások adatai kistérségek szerint 2013.10.08.
A korai és középidős magzati halálozások adatai kistérségek szerint 2013.10.08.
A terhességmegszakítások adatai kistérségek szerint 2013.10.08.
A késői magzati halálozások adatai kistérségek szerint 2009.07.04.
A késői magzati halálozások adatai kistérségek szerint 2009.07.04.
A korai és középidős magzati halálozások adatai kistérségek szerint 2009.07.04.
A korai és középidős magzati halálozások adatai kistérségek szerint 2009.07.04.
A terhességmegszakítások adatai kistérségek szerint 2009.07.04.
A terhességmegszakítások adatai kistérségek szerint 2009.07.04.

Mobilitás - népszámlálás

Népesség a fontosabb vándorlási jellemzők szerint megyénkként 2014.04.14.

Belföldi vándorlás

Budapest kerületei közötti költözések (oda-el kereszttábla) 2023.07.07. 2024.07.15.
Budapest kerületein belüli költözés 2023.07.07. 2024.07.15.
Költözések adatai települések jogállása szerint 2023.07.07. 2024.07.15.
Költözések adatai települések népességnagysága szerint 2023.07.07. 2024.07.15.
Költözések adatai területi egységen belül 2023.07.07. 2024.07.15.
Vándorlások adatai 2023.07.07. 2024.08.16.
Vándorlások adatai a települések jogállása szerint 2023.07.07. 2024.08.16.
Vándorlások adatai a települések népességnagysága szerint 2023.07.07. 2024.08.16.
Vándorlások adatai területi egységek között (oda-el kereszttábla) 2023.07.07. 2024.08.16.
Vándorlások adatai területi egységenként 2023.07.07. 2024.08.16.
Költözések adatai területi egységen belül 2014.10.09.
Vándorlások adatai területi egységek között (oda-el kereszttábla) 2014.10.09.
Vándorlások adatai területi egységenként 2014.10.09.
Vándorlások adatai területi egységek között (oda-el kereszttábla) 2012.06.04.
Vándorlások adatai területi egységek között (oda-el kereszttábla) 2012.06.04.
Költözések adatai területi egységen belül 2010.11.23.
Költözések adatai területi egységen belül 2010.04.09.
Vándorlások adatai területi egységenként 2010.04.09.
Vándorlások adatai területi egységenként 2010.04.09.

Nemzetközi vándorlás

Külföldi állampolgárok vándorlása 2023.07.07. 2024.07.15.
Magyar állampolgárok nemzetközi vándorlása 2023.07.07. 2024.07.15.
Magyar állampolgárságot kapott személyek 2023.07.07. 2024.07.15.

Cenzusok adatai

Cenzus
A családtípusok jellemzői Népszámlálás 2011
A társadalom rétegződése Népszámlálás 2011
Vallás, felekezet Népszámlálás 2011
Nemzetiségi adatok Népszámlálás 2011
Az országgyűlési egyéni választókerületek adatai Népszámlálás 2011
Demográfiai adatok Népszámlálás 2011
Háztartások, családok életkörülményei Népszámlálás 2011
Országos, területi adatok Népszámlálás 2011
1. Előzetes adatok Népszámlálás 2011
2. Előzetes adatok, A népesség és a lakásállomány jellemzői Népszámlálás 2011
3. Országos adatok Népszámlálás 2011
4. Demográfiai adatok Népszámlálás 2011
5. Háztartások, családok életkörülményei Népszámlálás 2011
9. Nemzetiségi adatok Népszámlálás 2011
10. Vallás, felekezet Népszámlálás 2011
15. A társadalom rétegződése Népszámlálás 2011
16. A családtípusok jellemzői Népszámlálás 2011
19. Műhelytanulmányok Népszámlálás 2011
2. A népesség és a lakások jellemzői Mikrocenzus 2016
3. Demográfiai adatok Mikrocenzus 2016
6. A háztartások és a családok adatai Mikrocenzus 2016
10. Nemzetközi vándorlás Mikrocenzus 2016
12. Nemzetiségi adatok Mikrocenzus 2016

Adatvizualizációk

HETI MONITOR – Népmozgalom
Nemzetközi gyermeknap, 2024. május 26.
Anyák napja, 2024
Fókuszban a vármegyék, 2023. I–IV. negyedév
A települések legfontosabb adatai – Népszámlálás 2022
A 25 leggyakrabban választott fiú és lány utónév, 2000–2023
Az 50 leggyakrabban választott utónév, 2012–2022
Az 50 leggyakrabban választott utónév, 2021–2022
Mi történt 4 évvel ezelőtt a szökőnapon?
Házasság hete, 2024. február 11–18.
A vallásos népesség aránya és megoszlása, 2022
A népesség korösszetételének alakulása, 1870–2022
Népszámlálási térképek
Magyar statisztikai évkönyv, 2022 – grafikonok
Demográfiai évkönyv, 2022 – grafikonok
Magyarország demográfiai atlasza, 2022
130 év interaktív korfája
A magyar régiók és vármegyék interaktív korfája
A világ népessége régiók szerint, 1950–2100
A világ legnépesebb országai, 1950-2100
A népszámlálás adatkörei – A 2011-es népszámlálási adatbázis metaadat-gráfja
A világ népessége régiók szerint, 1950–2100
Belföldi vándorlás
Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás
Milyen népszerű a születésnapod?
Március 8-án ünnepeljük a nőket
Jöjj el, kedves Télapó!
Idősek világnapja, október 1.
Lassuló ütemben nő a világ népessége – Népesedési világnap, július 11.
Vigyázzunk az idősebbekre!
2016. február 24. Mi történt 4 évvel ezelőtt a szökőnapon?
Fókuszban a 16–29 éves magyar fiatalok, 2018
Gyermekekről, nem csak gyermekeknek
A nők és a férfiak élete Európában – statisztikai portré (2018-as kiadás)
Mikrocenzus 2016 – Családtípusok Magyarországon
200 éve született Semmelweis Ignác, az anyák megmentője
A lengyel-magyar barátság napja
Mikrocenzus 2016 – Területi összehasonlítás
Mikrocenzus 2016 – A magyar népesség iskolázottsága
Mikrocenzus 2016 – A népesség korösszetételének alakulása
Mikrocenzus 2016 – területi grafikonok
Népszámlálás 2011 – területi grafikonok