Ugrás a tartalomhoz

Népesség és népmozgalom

A népességstatisztika az ország népességszámának alakulásáról, nem, életkor és családi állapot szerinti összetételéről ad képet. A népmozgalmi statisztikai adatok a népesség változását alapvetően befolyásoló tényezőkről, így a születések, a halálozások, a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a válások, valamint a belföldi és a nemzetközi vándorlások alakulásáról nyújtanak információt. A lakosság egészére kiterjedő, tízévenként végrehajtott népszámlálásokból, illetve a két népszámlálás közötti mikrocenzusokból átfogóbb és részletesebb adatok is rendelkezésre állnak. A népesedési és népmozgalmi folyamatok alakulását a Népmozgalom című éves elemzésünkben mutatjuk be.

Fontosabb adatok

A népesség száma

A mutató leírása

A tízévenként végrehajtott teljes körű népszámlálások átfogó képet mutatnak a népesség számáról, összetételéről. A népszámlálások közötti időszak évenkénti népességének meghatározásánál a kiindulópont az utolsó népszámlálás népességszáma, amelynek továbbszámításához 2000-ig a népmozgalmi statisztikából rendelkezésre álló természetes szaporodás, illetve fogyás adatait használtuk, 2001-től pedig a nemzetközi vándorlást is figyelembe vesszük.
Legfrissebb adat: 2020

Természetes szaporodás/fogyás ezer lakosra

A mutató leírása

Az élveszületések és a halálozások különbözetének ezer lakosra jutó száma.
Legfrissebb adat: 2020. szeptember

Születéskor várható átlagos élettartam

A mutató leírása

A várható átlagos élettartam azt fejezi ki, hogy a különböző életkorúak az adott év halandósági viszonyai mellett még hány évi élettartamra számíthatnak.
Legfrissebb adat: 2019

Öregedési index

A mutató leírása

A 65 éves és annál idősebb népesség a 14 éves és annál fiatalabb gyermeknépesség százalékában. Ha nagyobb, mint 100, akkor az időskorú népesség száma meghaladja a gyermekkorú népességét.
Legfrissebb adat: 2020

Ajánló

Kapcsolódó témakörök

Módszertani információk

Gyorstájékoztatók

Legutóbbi megjelenés Következő megjelenés
Népmozgalom, 2020. január–szeptember 2020.10.22. 2018.01.26.

Kiadványok

Megjelent
Demográfiai évkönyv, 2019 2020.10.26.
Tehetünk az egészségünkért 2020.10.15.
Monográfia – A nemzetközi vándorlás területi hálózatai a Kárpát-medencében, 2011–2017 2020.09.29.
Magyar statisztikai évkönyv, 2019 2020.09.25.
Magyarország, 2019 2020.09.01.
Magyarország, 2020. I. negyedév 2020.08.10.
Átlagosan 27 évesen költözünk el otthonról 2020.07.14.
Népesedési világnap, 2020 2020.07.10.
Magyarország számokban, 2019 2020.06.05.
Magyar statisztikai zsebkönyv 2020.05.25.
Népmozgalom, 2019 2020.05.12.
A születések és a termékenység irányzatai és demográfiai jellemzői 2020.03.30.
Területi különbségek a koronavírus-járvány árnyékában 2020.03.27.
Szociális statisztikai évkönyv, 2018 2019.12.20.
Területi statisztikai évkönyv, 2018 2019.12.20.
Magyarország, 2019. I–III. negyedév 2019.12.19.
Egészségügyi statisztikai évkönyv, 2018 2019.12.18.
Demográfiai évkönyv, 2018 2019.10.08.
Magyarország, 2019. I–II. negyedév 2019.10.03.
Magyar statisztikai évkönyv, 2018 2019.09.30.
Magyarország, 2018 2019.07.11.
Népesedési világnap, 2019. július 11. 2019.07.11.
Magyarország, 2019. I. negyedév 2019.07.10.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2018 2019.06.13.
Népmozgalom, 2018 2019.05.20.
A válások demográfiai jellemzői 2019.03.28.
Csecsemőhalálozás 2019.02.22.
Egészségügyi statisztikai évkönyv, 2017 2019.01.10.

Közzétételi és revíziós naptár

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés
1.1. Népmozgalom 2020.10.22. 2020.11.25.
1.2. Halálozások száma nemek és korcsoportok szerint, hetente 2020.10.28. 2020.11.04.
1.3. Magyarországra érkezett menedékkérők és a nemzetközi védelemben részesülők száma 2020.08.31. 2020.10.30.
1.1. Népesség, népmozgalom 2020.08.31.

Népesség, népmozgalom

1.1. Népesség, népmozgalom 2020.06.30.
1.2. Népesség a település jellege szerint, január 1. 2020.06.30.
1.3. Népesség korév és nem szerint, január 1. 2020.06.30.
1.4. A 15 éves és idősebb népesség családi állapot szerint, január 1. 2020.06.30.
1.5. Halálozások a gyakoribb halálokok szerint 2020.08.31.

Vándorlás

1.6. Belföldi vándorlás 2020.06.30.
1.7. Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok földrészek, országok és nemek szerint, január 1. 2020.06.30.
1.8. A Magyarországra érkezett menedékkérők száma állampolgárság szerint 2020.04.30.
1.9. Magyarországra érkezett menedékkérők és a nemzetközi védelemben részesülők száma 2020.04.30.
1.10. A bevándorló külföldi állampolgárok földrészek és országok szerint 2020.06.30.
1.11. A kivándorló külföldi állampolgárok földrészek és országok szerint 2020.06.30.
1.12. A magyar állampolgárok nemzetközi vándorlása 2020.06.30.
1.13. A magyar állampolgárságot kapott személyek az előző állampolgárság országa szerint 2020.06.30.

Területi adatok

6.1.1. Házasságkötések 2020.10.22.
6.1.2. Élveszületések 2020.10.22.
6.1.3. Halálozások 2020.10.22.
6.1.4. Természetes szaporodás, fogyás (–) 2020.10.22.
6.1.5. Csecsemőhalálozások 2020.10.22.
6.1.1. A lakónépesség nem szerint, január 1. 2020.06.30.
6.1.2. A lakónépesség korcsoport szerint, január 1. 2020.06.30.
6.1.3. Népsűrűség, települések száma, január 1. 2020.06.30.
6.1.4. A népmozgalmi események 2020.06.30.
6.1.5. A népmozgalom főbb arányszámai 2020.06.30.
6.1.6. Eltartottsági ráta, öregedési index, január 1. 2020.06.30.
6.1.7. Születéskor várható átlagos élettartam, átlagéletkor 2020.07.17.
6.1.8. Állandó belföldi vándorlás 2020.06.30.
6.1.9. Ideiglenes belföldi vándorlás 2020.06.30.
6.1.10. Külföldi állampolgárok nemzetközi vándorlása 2020.06.30.
6.1.11. A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok, január 1. 2020.06.30.
6.1.12. A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok a tartózkodás célja szerint, január 1. 2020.06.30.

Nemzetközi adatok

7.1. Terület, népeség 2019.12.20. 2020.12.22.
7.1.1. A népesség korcsoportok szerint 2019.12.20. 2020.12.22.
7.1.2. Évközepi népesség száma 2019.12.20. 2020.12.22.
7.1.3. Élveszületések aránya 2020.10.02.
7.1.4. Halálozások aránya 2020.10.02.
7.1.5. Természetes szaporodás/fogyás (–) 2020.10.02.
7.1.6. Migrációs egyenleg 2020.10.02.
7.1.7. Csecsemőhalandóság 2020.10.02.
7.1.8. Születéskor várható átlagos élettartam – összesen 2020.07.08.
7.1.9. Születéskor várható átlagos élettartam – férfiak 2020.07.08.
7.1.10. Születéskor várható átlagos élettartam – nők 2020.07.08.
7.2.8. Standardizált halálozási arányszám főbb halálokok szerint 2020.10.02.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Népesség száma, összetétele - népszámlálás

Mikrocenzus népességadatai a fontosabb család- és háztartásjellemzők szerint, régiónként 2019.02.28.
Mikrocenzus népességadatai a fontosabb demográfiai jellemzők szerint, régiónként 2019.02.28.
Népesség a fontosabb család- és háztartásjellemzők szerint, régiónként 2014.04.14.
Népesség a fontosabb demográfiai és család jellemzők szerint, megyénként 2014.04.14.
Népesség a fontosabb demográfiai, iskolázottsági és gazdasági aktivitási jellemzők szerint, régiónként 2014.04.14.
Mikrocenzus népességadatai országos egyéni választókerületenként 2012.01.27.
Mikrocenzus népességadatai település jogállásonként 2009.09.11.

Továbbvezetett népesség

A továbbszámított népesség száma járások szerint 2020.10.28.
A továbbszámított népesség száma megyék és a település jogállása szerint 2020.10.28.
A továbbszámított népesség száma népességnagyság-kategória szerint 2020.10.28.
A továbbszámított népesség száma települések szerint 2020.10.28.
A továbbszámított 15 éves és idősebb népesség száma családi állapot szerint 2020.10.28.
A továbbszámított népesség száma járások szerint 2015-től 2017.10.05.
A továbbszámított népesség száma megyék és a település jogállása szerint 2017.10.05.
A továbbszámított népesség száma települések szerint 2015-től 2017.10.05.
A továbbszámított népesség száma járások szerint 2013-tól 2015.10.22.
A továbbszámított népesség száma települések szerint 2013-tól 2015.10.22.
A továbbszámított népesség száma kistérségek szerint 2013.11.08.
A továbbszámított népesség száma kistérségek szerint 2013.11.08.
A továbbszámított népesség száma kistérségek szerint 2008-tól 2013.11.08.
A továbbszámított népesség száma települések szerint 2013.11.08.
A továbbszámított népesség száma települések szerint 2013.11.08.
A továbbszámított népesség száma települések szerint 2008-tól 2013.11.08.

Háztartástípus, családösszetétel, életviszonyok - népszámlálás

Mikrocenzus családadatai régiónként 2019.02.28.
Mikrocenzus háztartásadatai régiónként 2019.02.28.
Népszámlálás családadatai régiónként 2019.02.28.
Népszámlálás háztartásadatai régiónként 2019.02.28.
Mikrocenzus családadatai országos egyéni választókerületenként 2009.07.03.
Mikrocenzus családadatai település jogállásonként 2009.07.03.
Mikrocenzus háztartásadatai település jogállásonként 2009.07.03.
Mikrocenzus háztartásadatai országos egyéni választókerületenként 2009.07.03.

Élveszületés

Az élveszületések adatai járások szerint 2015-től 2020.10.28.
Az élveszületések adatai megyék és jogállás szerint 2020.10.28.
Az élveszületések adatai népességnagyság-kategóriák szerint 2020.10.28.
Az élveszületések adatai járások szerint 2013-tól 2015.10.01.
Az élveszületések adatai kistérségek szerint 2013.10.08.
Az élveszületések adatai kistérségek szerint 2009.09.11.
Az élveszületések adatai kistérségek szerint 2009.07.04.

Halálozás

Csecsemőhalálozás járások szerint 2015-től 2020.10.28.
Csecsemőhalálozás megyék és jogállás szerint 2020.10.28.
Csecsemőhalálozás népességnagyság-kategóriák szerint 2020.10.28.
Halálozás járások szerint 2015-től 2020.10.28.
Halálozás megyék és jogállás szerint 2020.10.28.
Halálozás népességnagyság-kategóriák szerint 2020.10.28.
Születés körüli halálozás járások szerint 2015-től 2020.10.28.
Születés körüli halálozás megyék és jogállás szerint 2020.10.28.
Születés körüli halálozás népességnagyság-kategóriák szerint 2020.10.28.
Csecsemőhalálozás járások szerint 2013-tól 2015.10.02.
Halálozás járások szerint 2013-tól 2015.10.02.
Születés körüli halálozás járások szerint 2013-tól 2015.10.02.
Csecsemőhalálozás kistérségek szerint 2013.10.01.
Halálozás kistérségek szerint 2013.10.01.
Születés körüli halálozás kistérségek szerint 2013.10.01.
Halálozás kistérségek szerint 2012.07.19.
Halálozás kistérségek szerint 2010.03.03.
Csecsemőhalálozás kistérségek szerint 2009.09.11.
Csecsemőhalálozás kistérségek szerint 2009.07.04.
Születés körüli halálozás kistérségek szerint 2009.07.04.
Születés körüli halálozás kistérségek szerint 2009.07.04.

Házasságkötés

Házasság megyék és jogállás szerint 2019.10.08. 2020.10.01.
Házasság népességnagyság-kategóriák szerint 2019.10.08. 2020.10.01.
Házasságkötések száma járások szerint 2015-től 2019.10.08. 2020.10.01.
Házasságkötések száma járások szerint 2013-tól 2015.10.01.
Házasság kistérségek szerint 2013.10.04.
Házasság kistérségek szerint 2009.09.11.
Házasság kistérségek szerint 2009.07.04.

Válás

Válás megyék és jogállás szerint 2020.10.28.
Válás népességnagyság-kategóriák szerint 2020.10.28.
Válások száma járások szerint 2015-től 2020.10.28.
Válások száma járások szerint 2013-tól 2015.10.01.
Válás kistérségek szerint 2013.10.04.
Válás kistérségek szerint 2009.07.04.
Válás kistérségek szerint 2009.07.04.

Magzati veszteség

A késői magzati halálozások adatai megyék és a település jogállása szerint 2020.10.28.
A késői magzati halálozások adatai népességnagyság-kategória szerint 2020.10.28.
A korai és középidős magzati halálozások adatai megyék és a település jogállása szerint 2020.10.28.
A korai és középidős magzati halálozások adatai népességnagyság-kategória szerint 2020.10.28.
A terhességmegszakítások adatai megyék és a település jogállása szerint 2020.10.28.
A terhességmegszakítások adatai népességnagyság-kategória szerint 2020.10.28.
Késői magzati halálozások adatai járások szerint 2015-től 2020.10.28.
Korai és középidős magzati halálozások adatai járások szerint 2015-től 2020.10.28.
Terhességmegszakítások adatai járások szerint 2015-től 2020.10.28.
Késői magzati halálozások adatai járások szerint 2013-tól 2015.10.01.
Korai és középidős magzati halálozások adatai járások szerint 2013-tól 2015.10.01.
Terhességmegszakítások adatai járások szerint 2013-tól 2015.10.01.
A késői magzati halálozások adatai kistérségek szerint 2013.10.08.
A korai és középidős magzati halálozások adatai kistérségek szerint 2013.10.08.
A terhességmegszakítások adatai kistérségek szerint 2013.10.08.
A késői magzati halálozások adatai kistérségek szerint 2009.07.04.
A késői magzati halálozások adatai kistérségek szerint 2009.07.04.
A korai és középidős magzati halálozások adatai kistérségek szerint 2009.07.04.
A korai és középidős magzati halálozások adatai kistérségek szerint 2009.07.04.
A terhességmegszakítások adatai kistérségek szerint 2009.07.04.
A terhességmegszakítások adatai kistérségek szerint 2009.07.04.

Mobilitás - népszámlálás

Népesség a fontosabb vándorlási jellemzők szerint, megyénként 2014.04.14.

Belföldi vándorlás

Budapest kerületei közötti költözések (oda-el kereszttábla) 2020.10.28.
Budapest kerületein belüli költözés 2020.10.28.
Költözések adatai települések jogállása szerint 2020.10.28.
Költözések adatai települések népességnagysága szerint 2020.10.28.
Költözések adatai területi egységen belül 2020.10.28.
Vándorlások adatai 2020.10.28.
Vándorlások adatai a települések jogállása szerint 2020.10.28.
Vándorlások adatai a települések népességnagysága szerint 2020.10.28.
Vándorlások adatai területi egységek között (oda-el kereszttábla) 2020.10.28.
Vándorlások adatai területi egységenként 2020.10.28.
Költözések adatai területi egységen belül 2014.10.09.
Vándorlások adatai területi egységek között (oda-el kereszttábla) 2014.10.09.
Vándorlások adatai területi egységenként 2014.10.09.
Vándorlások adatai területi egységek között (oda-el kereszttábla) 2012.06.04.
Vándorlások adatai területi egységek között (oda-el kereszttábla) 2012.06.04.
Költözések adatai területi egységen belül 2010.11.23.
Költözések adatai területi egységen belül 2010.04.09.
Vándorlások adatai területi egységenként 2010.04.09.
Vándorlások adatai területi egységenként 2010.04.09.

Nemzetközi vándorlás

Külföldi állampolgárok vándorlása 2020.10.28.
Magyar állampolgárságot kapott személyek 2020.10.28.

Cenzusok adatai

Cenzus
A családtípusok jellemzői Népszámlálás 2011
A társadalom rétegződése Népszámlálás 2011
Vallás, felekezet Népszámlálás 2011
Nemzetiségi adatok Népszámlálás 2011
Az országgyűlési egyéni választókerületek adatai Népszámlálás 2011
Demográfiai adatok Népszámlálás 2011
Háztartások, családok életkörülményei Népszámlálás 2011
Országos, területi adatok Népszámlálás 2011
2. A népesség és a lakások jellemzői Mikrocenzus 2016
3. Demográfiai adatok Mikrocenzus 2016
6. A háztartások és a családok adatai Mikrocenzus 2016
10. Nemzetközi vándorlás Mikrocenzus 2016
12. Nemzetiségi adatok Mikrocenzus 2016

Adatvizualizációk

Fókuszban a megyék, 2020. I. félév
Idősek világnapja, október 1.
Magyar statisztikai évkönyv, 2019 – grafikonok
Lassuló ütemben nő a világ népessége – Népesedési világnap, július 11.
Milyen népszerű a születésnapod?
120 év interaktív korfája
A magyar régiók és megyék interaktív korfája
Böngéssze a KSH koronavírus-helyzettel összefüggő adatait!
Június harmadik vasárnapján az apákat ünnepeljük
Nemzetközi gyermeknap, május 31.
Szeretettel köszöntjük az anyákat!
Vigyázzunk az idősebbekre!
Az 50 leggyakrabban választott utónév, 2009–2019
Az 50 leggyakrabban választott utónév, 2018–2019
Boldog nőnapot!
Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás
2016. február 24. Mi történt 4 évvel ezelőtt a szökőnapon?
Házasodik a magyar - A házasság hete, február 9–16.
Fókuszban a 16–29 éves magyar fiatalok, 2018
A világ népessége kontinensek szerint, 1950–2100
Gyermekekről, nem csak gyermekeknek
A nők és a férfiak élete Európában – statisztikai portré (2018-as kiadás)
Mikrocenzus 2016 – Családtípusok Magyarországon
200 éve született Semmelweis Ignác, az anyák megmentője
A lengyel-magyar barátság napja
Termékenységi ráta
A NAGY hóNAP
Mikrocenzus 2016 – Területi összehasonlítás
Mikrocenzus 2016 – A magyar népesség iskolázottsága
Mikrocenzus 2016 – A népesség korösszetételének alakulása
Mikrocenzus 2016 – területi grafikonok
Népszámlálás 2011 – területi grafikonok