Területi egység Magzati veszteségek száma Száz élveszületésre jutó magzati veszteség
neve szintje 2001 2012 2022 2001 2012 2022
Budapest főváros, régióa 13 329 8 175 4 962 90,9 49,5 34,9
Pest vármegye, régiób 7 890 6 334 4 145 70,9 53,2 33,0
Közép-Magyarország nagyrégióc 21 219 14 509 9 107 82,4 51,0 34,0
Fejér vármegye 2 810 1 917 1 453 69,7 51,2 37,1
Komárom-Esztergom vármegye 2 154 1 574 980 72,9 55,3 37,0
Veszprém vármegye 2 234 1 563 1 056 70,8 52,1 38,3
Közép-Dunántúl régió 7 198 5 054 3 489 70,9 52,7 37,4
Győr-Moson-Sopron vármegye 2 401 1 954 1 397 60,7 48,8 31,0
Vas vármegye 1 394 916 692 60,4 46,4 33,3
Zala vármegye 1 560 1 322 852 63,3 62,1 46,4
Nyugat-Dunántúl régió 5 355 4 192 2 941 61,5 51,7 34,9
Baranya vármegye 3 030 2 144 1 334 81,7 68,2 46,9
Somogy vármegye 2 444 1 862 1 428 77,1 72,5 58,6
Tolna vármegye 1 663 1 321 838 75,2 67,9 48,2
Dél-Dunántúl régió 7 137 5 327 3 600 78,5 69,6 51,3
Dunántúl nagyrégió 19 690 14 573 10 030 70,4 57,5 40,5
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 5 798 4 282 3 246 72,9 63,9 47,6
Heves vármegye 2 583 2 002 1 358 82,2 75,0 51,6
Nógrád vármegye 1 411 1 166 887 68,4 71,5 52,7
Észak-Magyarország régió 9 792 7 450 5 491 74,4 67,7 49,3
Hajdú-Bihar vármegye 3 888 3 156 2 191 66,0 64,5 41,0
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3 230 2 502 1 840 77,6 72,3 54,3
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 4 377 3 781 2 961 64,8 67,7 50,2
Észak-Alföld régió 11 495 9 439 6 992 68,4 67,7 47,8
Bács-Kiskun vármegye 3 639 2 743 1 782 72,8 61,6 39,3
Békés vármegye 2 505 1 761 1 162 70,3 64,6 46,8
Csongrád-Csanád vármegye 3 033 1 989 1 325 78,2 58,8 39,2
Dél-Alföld régió 9 177 6 493 4 269 73,8 61,5 41,1
Alföld és Észak nagyrégió 30 464 23 382 16 752 71,9 65,9 46,3
Ország összesend ország 72 696 52 568 35 920 74,9 58,2 40,6

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
dA külföldi, ismeretlen lakóhelyű és hajléktalan személyek adataival.
.