NyitóoldalTerületi Statisztika

Területi Statisztika

Információk a lapról

Publikációs etikai szabályzat

Medium-Sized Towns in European Spatial Structure

ISSN 0018-7828 (Nyomtatott)
ISSN 2064-8251 (Online)

Kiadó: Központi Statisztikai Hivatal
Előfizethető csekk befizetésével, közvetlen a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján, valamint e-mailen (hirlapelofizetes@posta.hu) és faxon (303-3440).
Kiadja a Központi Statisztikai Hivatal (1525 Budapest, Pf. 51.)
Megjelenik: kéthavonta, minden páratlan hónap végén
Előfizetési díj: számonként 500,-Ft egész évre 2700,- Ft


Regional Statistics