Ugrás a tartalomhoz

Statisztikai jogszabályok

2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról (pdf, 421 KB)

  A törvény hatálya kiterjed a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjai által végzett, a Központi Statisztikai Hivatal által rendszeresen felülvizsgált statisztikai adat-előállítási folyamatra, valamint az azzal kapcsolatos egyéb tevékenységre, valamint mindazokra a személyekre és szervezetekre, akik vagy amelyek a hivatalos statisztikai tevékenységben adatgyűjtőként, adatszolgáltatóként, adatátadóként, felhasználóként érintettek.

184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet - a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról (pdf, 333 KB)

Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (pdf, 250 KB)

  Ez a rendelet jogi keretet állapít meg az európai statisztikák fejlesztéséhez, előállításához és közzétételéhez.

Hatályos uniós jogszabályok a statisztika területén:

Legislation in force - European Statistical System (ESS) - Eurostat (europa.eu)

Nem hatályos jogszabályok

Lakatos Miklós: A hetedik magyar statisztikai (2016. évi CLV) törvény főbb jellemzői, hatása a statisztikai szolgálat jövőbeni működésére

  A cikk összefoglalja a hivatalos statisztika hat statisztikai törvényének legfontosabb jellemzőit, majd a legújabb, 2016. évi statisztikai törvény megalkotásának szükségességéről és főbb rendelkezéseiről szól, kiemelve annak jelentős részeit.
 • 1874. évi XXV. törvénycikk az országos statisztika ügyének szervezéséről,
 • 1897. évi XXXV. törvénycikk a M.kir. Központi Statisztikai Hivatalról,
 • 1929. évi XIX. törvénycikk a hivatalos statisztikai szolgálatról,
 • 1952. évi VI. törvény az állami statisztikáról,
 • 1973. évi V. törvény a statisztikáról,
 • 1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról
 • 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról