Tevékenységek Férfi Összesen
1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010
Társadalmilag kötött tevékenységek .. 97,7 97,9 .. 99,4 99,6 .. 98,6 98,8
Kereső-, termelőtevékenység 77,1 63,3 57,7 66,9 51,8 47,5 71,8 57,3 52,3
Ebből:
főfoglalkozás 47,0 38,5 39,7 32,0 28,5 29,3 39,2 33,3 34,3
mezőgazdasági tevékenység (saját háztartás részére) 36,2 26,2 16,0 34,0 21,0 13,0 35,0 23,5 14,4
Tanulás, önképzés 7,3 10,2 9,5 6,6 9,9 9,3 6,9 10,0 9,4
Ebből:
iskolarendszerű 6,0 8,4 7,6 5,7 8,4 7,6 5,8 8,4 7,6
önképzés 1,6 2,5 2,4 1,2 2,2 2,3 1,4 2,4 2,3
Háztartási és ház körüli munka 56,3 62,4 69,5 95,2 93,3 92,7 76,4 78,5 81,6
Ebből:
főzés, terítés, tálalás 28,7 29,2 43,0 83,5 79,8 83,5 57,0 55,5 64,1
mosogatás 9,6 14,3 19,1 74,1 72,3 71,5 42,9 44,4 46,5
lakástakarítás, rendrakás 17,9 23,2 17,9 69,7 63,4 55,7 44,6 44,1 37,6
mosás, vasalás 2,0 1,8 2,6 41,2 33,3 33,9 22,2 18,2 18,9
varrás, ruhanemű javítása 0,3 0,1 0,0 13,4 3,4 2,5 7,1 1,8 1,3
házkörüli munkák 22,6 20,2 28,1 17,9 12,5 14,5 20,1 16,2 21,0
épület, helyiség karbantartása, felújítása, építése 5,2 3,3 3,2 1,6 0,7 0,6 3,3 1,9 1,9
egyéb karbantartó, javító munkák (jármű, háztartási berendezés stb.) 10,5 7,8 5,3 0,6 0,3 0,4 5,4 3,9 2,7
Vásárlás, szolgáltatások igénybevétele, ügyintézés 29,8 31,2 33,7 51,1 51,0 49,1 40,8 41,5 41,8
Ebből:
vásárlás 25,3 26,7 29,5 47,8 47,3 45,8 36,9 37,4 38,0
Gyermekek gondozása, ellátása (saját) 13,7 13,3 16,9 23,2 21,4 25,6 18,6 17,5 21,4
Testi gondozás 7,2 5,8 7,7 19,9 16,2 17,5 13,8 11,2 12,8
Mese, játék 7,9 9,2 12,3 9,3 11,5 16,3 8,6 10,4 14,4
Közös tanulás 2,9 3,0 3,0 6,5 7,7 7,1 4,8 5,5 5,2
Közlekedés 85,9 82,1 83,5 76,9 78,2 78,0 81,3 80,1 80,7
Fiziológiailag kötött tevékenységek 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ebből:
alvás 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
étkezés 99,9 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 99,9 99,9 100,0
öltözködés, testi higiénia 99,6 99,8 99,8 99,6 99,8 99,9 99,6 99,8 99,9
Szabadon végzett tevékenységeka 96,1 97,7 97,7 95,2 97,4 97,7 95,6 97,5 97,7
Szabadidő társas eltöltése 58,3 54,7 54,3 52,9 47,0 54,4 55,5 50,7 54,4
Vallásgyakorlás 0,8 1,4 1,4 2,3 3,2 2,9 1,6 2,3 2,2
Mozilátogatás 3,6 1,7 0,7 2,0 1,1 0,9 2,8 1,4 0,8
Egyéb kulturális intézmények látogatása 0,7 0,9 0,7 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 0,8
Olvasás 55,0 37,8 25,2 44,1 29,2 26,6 49,3 33,3 25,9
Ebből:
könyv olvasása 12,0 9,2 5,2 13,5 10,7 10,0 12,8 10,0 7,7
Rádió hallgatása 11,7 8,4 1,8 5,8 4,5 1,5 8,6 6,4 1,6
Tévénézés, videózás, internetezés 74,4 87,1 88,1 74,7 87,8 86,8 74,6 87,5 87,4
Séta, kirándulás, sport, testedzés 16,0 17,5 18,1 10,6 12,7 12,8 13,2 15,0 15,3
Ebből:
sport, testedzés 5,1 5,6 9,7 1,9 3,2 4,0 3,5 4,4 6,7
Hobbi jellegű tevékenység, növények, házi kedvencek gondozása 7,6 15,1 17,8 14,8 16,5 20,1 11,3 15,8 19,0
Ebből:
szobanövények, házi kedvencek gondozása 3,6 7,8 15,0 5,9 11,6 16,9 4,8 9,8 15,9
Összesen .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Megfigyelések száma, n .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Teljes sokaság, ezer fő .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Lábjegyzet

*A 15–74 éves népesség körében.
aKiemelt tevékenységek.
.