Tevékenységek Napi átlagos időráfordítás, perc/fő A tevékenységet végzők aránya, % A tevékenységet végzők időráfordítása, perc/fő
1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010 1986/1987 1999/2000 2009/2010
Társadalmilag kötött tevékenységek 540 478 461 .. 98,6 98,8 .. 485 466
Kereső-, termelőtevékenység 280 215 182 71,8 57,3 52,3 390 374 347
Tanulás, önképzés 21 33 29 6,9 10 9,4 301 331 311
Háztartási és ház körüli munka 137 128 133 .. .. 81,6 .. .. 163
Vásárlás, szolgáltatások igénybevétele, ügyintézés 20 22 21 40,8 41,5 41,8 48 53 50
Gyermekek gondozása, ellátása (saját) 20 20 30 18,6 17,5 21,4 105 116 139
Közlekedés 62 60 66 81,3 80,1 80,7 76 75 82
Fiziológiailag kötött tevékenységek 671 683 713 100 100 100 671 683 713
Szabadon végzett tevékenységek 230 280 266 95,6 97,5 97,7 240 287 272
Összesen 1 440 1 440 1 440 .. .. .. .. .. ..
Megfigyelések száma, n 38 238 39 510 7 589 .. .. .. .. .. ..
Teljes sokaság, ezer fő 7 817 7 758 7 704 .. .. .. .. .. ..
.