Megnevezés 2018 2019 2020
A kutató-fejlesztő helyek tényleges, teljes K+F-létszáma, fő
Kutató-fejlesztő intézet és egyéb kutatóhely 12 627 12 846 11 988
Felsőoktatási kutató-fejlesztő hely 31 083 33 600 33 342
Vállalkozási kutató-fejlesztő hely 35 677 38 205 38 846
Összesen 79 387 84 651 84 176
A kutató-fejlesztő helyek tényleges, teljes K+F-létszámából a nők, fő
Kutató-fejlesztő intézet és egyéb kutatóhely 4 691 6 478 5 322
Felsőoktatási kutató-fejlesztő hely 13 254 15 164 14 682
Vállalkozási kutató-fejlesztő hely 8 232 8 516 8 543
Összesen 26 177 30 158 28 547
A kutató-fejlesztő helyek kutatóinak tényleges, teljes K+F-létszáma, fő
Kutató-fejlesztő intézet és egyéb kutatóhely 7 906 8 046 8 178
Felsőoktatási kutató-fejlesztő hely 23 288 24 612 24 735
Vállalkozási kutató-fejlesztő hely 23 776 25 433 27 096
Összesen 54 970 58 091 60 009
A kutató-fejlesztő helyek kutatóinak tényleges, teljes K+F-létszámából a nők, fő
Kutató-fejlesztő intézet és egyéb kutatóhely 2 745 3 379 3 155
Felsőoktatási kutató-fejlesztő hely 8 417 9 574 9 382
Vállalkozási kutató-fejlesztő hely 4 204 4 480 4 695
Összesen 15 366 17 433 17 232

Lábjegyzet

*
Az átlagos állományi és az állományba nem tartozók együttes létszáma.
.