Megnevezés 2018 2019 2020
A kutató-fejlesztő helyek tényleges, teljes K+F-létszáma, fő
Kutató-fejlesztő intézet és egyéb költségvetési kutatóhely 12 627 12 846 12 130
Felsőoktatási kutató-fejlesztő hely 31 083 33 600 33 539
Vállalkozási kutató-fejlesztő hely 35 677 38 205 41 764
Összesen 79 387 84 651 87 433
A kutató-fejlesztő helyek tényleges, teljes K+F-létszámából a nők, fő
Kutató-fejlesztő intézet és egyéb költségvetési kutatóhely 4 691 6 478 5 376
Felsőoktatási kutató-fejlesztő hely 13 254 15 164 14 844
Vállalkozási kutató-fejlesztő hely 8 232 8 516 9 134
Összesen 26 177 30 158 29 354
A kutató-fejlesztő helyek kutatóinak tényleges, teljes K+F-létszáma, fő
Kutató-fejlesztő intézet és egyéb költségvetési kutatóhely 7 906 8 046 8 285
Felsőoktatási kutató-fejlesztő hely 23 288 24 612 24 945
Vállalkozási kutató-fejlesztő hely 23 776 25 433 28 947
Összesen 54 970 58 091 62 177
A kutató-fejlesztő helyek kutatóinak tényleges, teljes K+F-létszámából a nők, fő
Kutató-fejlesztő intézet és egyéb költségvetési kutatóhely 2 745 3 379 3 192
Felsőoktatási kutató-fejlesztő hely 8 417 9 574 9 522
Vállalkozási kutató-fejlesztő hely 4 204 4 480 4 999
Összesen 15 366 17 433 17 713

Lábjegyzet

*
Az átlagos állományi és az állományba nem tartozók együttes létszáma.
.