Év A kutató-fejlesztő helyek Innovációs tevékenységet végző vállalkozások aránya az összes vállalkozás százalékában
K+F-létszáma az összes foglalkoztatott százalékábana ebből: kutató, fejlesztő K+F-beruházásai a nemzetgazdasági beruházások százalékában K+F-ráfordítása (falakon belüli) a bruttó hazai termék (GDP) százalékában
1990 0,81 0,39 1,27 1,60 ..
1991 0,63 0,31 0,45 1,07 ..
1992 0,57 0,29 0,60 1,05 ..
1993 0,58 0,30 0,56 0,98 ..
1994 0,59 0,32 0,56 0,89 ..
1995 0,54 0,29 0,71
0,71b
..
1996 0,55 0,29 0,40 0,63 ..
1997 0,57 0,31 0,48 0,70 ..
1998 0,56 0,32 0,53 0,66 ..
1999 0,56 0,33 0,52 0,67 ..
2000 0,61 0,37 0,64 0,79 ..
2001 0,59 0,38 0,75 0,91 ..
2002 0,61 0,39 0,74 0,98 ..
2003 0,59 0,39 0,76 0,92 ..
2004 0,59 0,38 0,60 0,86 ..
2005 0,60 0,41 0,72 0,92 ..
2006
0,66c
0,45 0,90 0,98 ..
2007 0,67 0,45 0,59 0,95 ..
2008 0,71 0,48 0,62 0,98 ..
2009
0,77d
0,52 0,75 1,13 ..
2010 0,81 0,55 0,79 1,13 31,1
2011 0,87 0,59 0,86 1,18 ..
2012 0,90 0,60 1,33 1,25 32,5
2013 0,95 0,62 1,62 1,38 ..
2014 0,88 0,62 1,15 1,34 25,6
2015 0,85 0,58 0,98 1,34 ..
2016 0,80 0,58 0,92 1,18 29,0
2017 0,89 0,62 1,10 1,32 ..
2018 0,99 0,68 1,03 1,51
28,7e
2019 1,05 0,72 0,93 1,48 ..
2020 1,10 0,77 0,88 1,61 ..

Lábjegyzet

a
A kutató-fejlesztő munkára fordított idő arányában a teljes munkaidejű állományi dolgozókra átszámított létszámmal számolva.
b
A GDP számítása az ESA 2010 módszertani előírása alapján történt.
c
2006-tól a munkaerő-felmérés adatainak teljeskörűsítése a 2011. évi népszámlálás bázisán továbbvezetett népességszámon alapszik.
d
A foglalkoztatottak számának 2021. január 1-jétől új módszertanon alapuló kiigazítása miatt az adatokat visszamenőlegesen korrigáltuk 2009-ig, a korábbi évekkel az összehasonlíthatóság korlátozott.
e
A 2016–2018. évi törés oka módszertani váltás az innovációs adatgyűjtésben. Lásd a módszertant.
.