Év Az összes kutató-fejlesztő hely K+F-ráfordításainak (falakon belüli) pénzügyi forrásaa Ebből: A külföldi forrásokból az Európai Uniós pályázatok A kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek K+F-ráfordításainak pénzügyi forrása Ebből: A külföldi forrásokból az Európai Uniós pályázatok A felsőoktatási kutató-fejlesztő helyek K+F-ráfordításainak pénzügyi forrása Ebből: A külföldi forrásokból az Európai Uniós pályázatok A vállalkozási kutató-fejlesztő helyek K+F-ráfordításainak pénzügyi forrása Ebből: A külföldi forrásokból az Európai Uniós pályázatok
vállalkozási állami költségvetésib felsőoktatásic egyéb hazaid külföldi vállalkozási állami költségvetésie felsőoktatásic egyéb hazaid külföldi vállalkozási állami költségvetésif felsőoktatásic egyéb hazaid külföldi vállalkozási állami költségvetésif felsőoktatásic egyéb hazaid külföldi
forrás forrás forrás forrás
2000 105 388 39 790 52 207 .. 2 189 11 202 .. 27 494 2 992 21 764 .. 927 1 811 .. 25 310 1 384 21 726 .. 836 1 364 .. 46 704 35 414 2 837 .. 425 8 027 ..
2001 140 605 48 984 75 386 .. 3 317 12 918 .. 36 391 4 750 28 213 .. 1 452 1 976 .. 36 193 1 576 32 095 .. 1 090 1 432 .. 56 372 42 658 3 430 .. 774 9 510 ..
2002 171 470 50 936 100 392 .. 2 369 17 773 .. 56 328 3 630 48 738 .. 1 500 2 460 .. 43 135 5 076 36 097 .. 387 1 575 .. 60 828 42 230 4 378 .. 482 13 738 ..
2003 175 773 53 926 102 008 .. 991 18 847 .. 55 091 3 151 48 830 .. 394 2 716 .. 46 972 4 987 39 925 .. 365 1 695 .. 64 566 45 788 4 109 .. 233 14 435 ..
2004 181 525 67 351 94 049 .. 1 334 18 791 .. 53 640 3 847 46 273 .. 942 2 578 .. 44 615 5 745 36 045 .. 302 2 522 .. 74 641 57 759 3 101 .. 89 13 692 ..
2005 207 764 81 954 102 666 .. 974 22 171 .. 58 171 5 979 48 881 .. 565 2 746 .. 52 246 6 159 42 624 .. 316 3 147 .. 89 703 69 815 3 516 .. 93 16 279 ..
2006 237 953 103 040 106 538 .. 1 497 26 877 .. 60 373 8 660 47 445 .. 389 3 879 .. 57 943 7 521 44 663 .. 1 009 4 750 .. 114 872 86 860 9 665 .. 100 18 247 ..
2007 245 693 107 769 109 117 .. 1 574 27 233 .. 59 337 7 327 47 843 .. 317 3 850 .. 57 365 7 859 44 051 .. 1 038 4 417 .. 123 669 92 583 11 901 .. 218 18 967 ..
2008 266 388 128 683 111 401 .. 1 600 24 704 .. 62 314 8 271 49 749 .. 267 4 027 .. 58 704 8 601 44 288 .. 1 105 4 710 .. 140 042 111 810 12 036 .. 229 15 967 ..
2009 299 159 138 892 125 595 .. 2 052 32 620 9 219 60 003 7 576 47 625 .. 328 4 474 3 480 62 633 9 720 46 176 .. 1 493 5 244 4 452 171 225 121 596 26 496 .. 231 22 902 1 287
2010 310 211 146 957 122 030 .. 2 902 38 322 9 206 57 450 7 278 44 621 .. 129 5 422 3 822 61 819 8 380 46 093 .. 2 295 5 051 3 460 185 548 131 298 25 922 .. 479 27 849 1 924
2011 336 537 159 726 128 213 .. 3 331 45 267 11 052 53 036 6 116 41 002 .. 103 5 815 4 095 67 924 7 666 51 190 .. 2 983 6 085 4 753 210 073 145 944 30 517 .. 246 33 366 2 204
2012 363 683 170 503 134 080 .. 3 097 56 003 14 780 52 528 5 169 41 290 .. 30 6 039 4 707 66 958 6 341 49 867 .. 2 937 7 813 6 461 238 671 158 993 37 397 .. 131 42 150 3 612
2013 420 100 196 614 150 728 .. 3 151 69 607 19 382 62 572 6 088 47 723 .. 165 8 595 6 778 60 464 5 208 42 096 .. 2 801 10 358 8 264 291 679 185 318 55 523 .. 185 50 653 4 340
2014 441 092 212 972 147 703 .. 3 046 77 371 15 413 60 608 4 732 46 144 .. 132 9 601 5 870 59 537 5 389 44 100 .. 2 764 7 285 5 322 315 499 202 852 52 013 .. 150 60 485 4 221
2015 468 390 232 869 162 176 .. 3 316 70 030 17 911 62 241 5 493 47 524 .. 158 9 066 8 251 56 742 4 552 42 650 .. 3 013 6 527 4 499 343 984 222 823 66 578 .. 145 54 437 5 160
2016 427 192 241 052 112 118 .. 3 176 70 845 12 733 57 299 3 432 47 235 .. 21 6 611 4 477 47 611 4 582 32 937 .. 2 993 7 099 4 608 316 711 233 038 26 376 .. 161 57 136 3 648
2017 517 258 272 493 164 975 .. 2 844 76 947 15 372 64 956 3 353 54 502 .. 92 7 009 5 209 68 748 4 172 53 755 .. 2 604 8 217 6 089 378 171 264 967 51 334 .. 148 61 721 4 073
2018g 654 163 342 462 211 599 .. 3 190 96 912 17 464 71 132 4 717 58 490 .. 45 7 880 5 531 83 133 4 480 67 228 .. 2 986 8 439 6 154 494 550 333 265 80 533 .. 160 80 593 5 779
2019 702 199 371 463 233 692 1 529 3 540 91 976 17 715 70 216 2 380 58 612 84 227 8 912 6 203 99 695 2 558 83 737 1 328 3 105 8 967 6 939 527 290 366 524 86 344 117 208 74 096 4 574
2020 771 490 387 486 250 548 1 816 3 464 128 175 15 233 76 524 1 208 67 589 73 385 7 270 6 156 100 007 2 729 84 935 1 575 2 724 8 044 5 388 589 811 383 549 92 877 168 356 112 862 3 689
2021 907 453 458 938 318 322 1 957 3 047 125 190 13 778 92 519 2 097 83 549 65 536 6 273 4 088 125 010 4 200 109 838 1 609 1 823 7 541 5 523 684 723 452 641 119 734 283 689 111 376 4 167
2022 919 850 413 049 318 469 5 434 2 363 180 535 16 249 112 571 2 276 103 114 17 449 6 714 4 616 140 557 4 866 120 753 5 116 1 452 8 370 6 042 661 213 405 907 89 093 301 462 165 450 5 592

Lábjegyzet

aTartalmazza a tudományos fokozattal rendelkezők tiszteletdíjára, illetménykiegészítésére, valamint az ösztöndíjasok illetményére költségvetési forrásból kifizetett összegeket, továbbá 2005-ig az államháztartási forrásból származó, a megfigyelt kutató- fejlesztő helyeken kívül felhasznált péneszközöket.
bTartalmazza a tudományos fokozattal rendelkezők tiszteletdíjára, illetménykiegészítésére, valamint az ösztöndíjasok illetményére költségvetési forrásból kifizetett összegeket, továbbá 2005-ig az államháztartási forrásból származó, a megfigyelt kutató- fejlesztő helyeken kívül felhasznált péneszközöket. 2006-tól az önkormányzatokkal együtt.
c2018-ig az állami költségvetés tartalmazta.
d2006-tól csak a nonprofit szervezeteket tartalmazza.
eTartalmazza a felújtás összegét. 2006-tól az önkormányzatokkal együtt.
f2006-tól az önkormányzatokkal együtt.
g2018-tól a beruházások tartalmazzák az immateriális javak beszerzésére fordított összegeket is, e módszertani változás miatt az adatok korlátozottan összehasonlíthatóak az előző időszak adataival.
.