Megnevezés 2018 2019 2020
A kutató-fejlesztő helyek számított, teljes K+F-létszáma, fő
Kutató-fejlesztő intézet és egyéb kutatóhely 10 633 9 708 9 921
Felsőoktatási kutató-fejlesztő hely 12 994 14 111 14 761
Vállalkozási kutató-fejlesztő hely 31 027 33 124 34 129
Összesen 54 654 56 943 58 811
A kutató-fejlesztő helyek számított, teljes K+F-létszámából a nők, fő
Kutató-fejlesztő intézet és egyéb kutatóhely 3 738 4 643 4 343
Felsőoktatási kutató-fejlesztő hely 5 240 6 056 6 312
Vállalkozási kutató-fejlesztő hely 7 292 7 549 7 587
Összesen 16 270 18 248 18 242
A kutató-fejlesztő helyek kutatóinak számított, teljes K+F létszáma, fő
Kutató-fejlesztő intézet és egyéb kutatóhely 6 592 6 495 6 805
Felsőoktatási kutató-fejlesztő hely 9 547 9 999 10 801
Vállalkozási kutató-fejlesztő hely 21 467 22 801 24 444
Összesen 37 606 39 295 42 050
A kutató-fejlesztő helyek kutatóinak számított, teljes K+f-létszámból a nők, fő
Kutató-fejlesztő intézet és egyéb kutatóhely 2 149 2 719 2 607
Felsőoktatási kutató-fejlesztő hely 3 281 3 779 4 218
Vállalkozási kutató-fejlesztő hely 3 815 4 036 4 254
Összesen 9 245 10 534 11 079

Lábjegyzet

*
Az átlagos állományi és az állományba nem tartozók együttes számított létszáma. A K+F munkára fordított idő arányában teljes munkaidejű dolgozókra átszámított létszám.
.