Év Mindösszesena Ebből:
alapkutatás alkalmazott kutatás kísérleti fejlesztés
2000 105 388 28 653 30 795 40 060
2001 140 605 41 264 36 433 51 259
2002 171 470 49 643 51 816 58 832
2003 175 773 54 599 52 858 59 172
2004 181 525 59 826 53 224 59 845
2005 207 764 55 757 66 763 77 599
2006 237 953 56 599 83 217 93 372
2007 245 693 54 736 91 335 94 300
2008 266 388 58 676 93 964 108 420
2009 299 159 66 664 103 719 123 478
2010 310 211 67 862 98 285 138 669
2011 336 537 70 424 112 949 147 660
2012 363 683 71 653 128 354 158 150
2013 420 100 81 865 128 896 203 953
2014 441 092 81 663 129 036 224 946
2015 468 390 86 418 122 051 254 497
2016 427 192 78 365 120 321 222 935
2017 517 258 98 397 116 150 297 329
2018 654 163 121 755 148 419 378 641
2019 702 199 144 457 127 527 425 216
2020 771 490 161 187 172 721 432 434
2021 907 453 208 333 167 532 526 387
2022 919 850 200 670 200 862 512 810
2023 1 032 424 208 389 213 435 604 887

Lábjegyzet

*2020-ig a kutatási projektek költségeinek szektoronkénti megoszlási arányai alapján végzett számítás.
aTartalmazza a tudományos fokozattal rendelkezők tiszteletdíjára, illetménykiegészítésére, valamint az ösztöndíjasok illetményére költségvetési forrásból kifizetett összegeket, továbbá 2005-ig az államháztartási forrásból származó, a megfigyelt kutató-fejlesztő helyeken kívül felhasznált pénzeszközöket.
.