Megnevezés 2008–2010 2010–2012 2012–2014 2014–2016 2016–2018a 2018–2020
Termékinnovációval rendelkező vállalkozások 12,3 10,6 12,0 14,3 20,4 20,8
Ebből:
áruinnovációval rendelkező vállalkozások 9,8 8,5 9,2 10,2 15,2 15,8
szolgáltatásinnovációval rendelkező vállalkozások 5,2 3,9 4,9 7,0 10,8 10,9
Üzletifolyamat-innovációt bevezető vállalkozások .. .. .. .. 19,8 24,3
Ebből:
termék-előállítási vagy szolgáltatásnyújtási vagy fejlesztési módszerek .. .. .. .. 11,3 13,5
logisztikai, szállítási vagy elosztási módszerek .. .. .. .. 6,7 7,0
információfeldolgozási vagy kommunikációs módszerek .. .. .. .. 12,0 14,1
számviteli vagy egyéb adminisztratív tevékenységek módszerei .. .. .. .. 8,6 12,0
eljárások (az üzleti menedzsment vagy a vállalatirányítás eljárásai) vagy a külső kapcsolatok szervezésének üzleti gyakorlatai .. .. .. .. 6,3 9,0
a felelősségi körök, a döntéshozatal vagy az emberierőforrás-menedzsment szervezésének módszerei .. .. .. .. 8,4 9,1
a marketing vagy az értékesítés módszerei .. .. .. .. 8,7 9,9
Innovatív vállalkozások .. .. 24,1 27,6 25,5 29,3

Lábjegyzet

*Egy vállalkozás az innováció több típusát is bevezetheti a vizsgált időszakban.
aA 2016–2018. évi törés oka módszertani váltás az innovációs adatgyűjtésben. Lásd a módszertant.
.