Év Innovációs tevékenységet végző vállalkozások aránya az összes vállalkozáson belül, létszám-kategóriánként Innovatív vállalkozások aránya az összes vállalkozáson belüla
10–49 fő 50–249 fő 250 fő és afölött átlagosan
2008–2010 25,9 45,9 69,6 31,1 ..
2010–2012 28,4 42,8 67,2 32,5 ..
2012–2014 21,7 35,9 55,1 25,6 24,1
2014–2016 25,3 39,0 56,2 29,0 27,6
2016–2018b 25,8 36,5 52,3 28,7 25,5
2018–2020 29,2 43,7 56,6 32,7 29,3
2020–2022c 26,6 40,6 58,5 30,2 27,1

Lábjegyzet

aA megfigyelt időszakban az innováció legalább egy típusát bevezető vállalkozások.
bA 2016–2018. évi törés oka módszertani váltás az innovációs adatgyűjtésben. Lásd a módszertant.
cA 2020–2022. évi törés oka módszertani váltás az innovációs adatgyűjtésben. Lásd a módszertant.
.