Ugrás a tartalomhoz

Országos Statisztikai Tanács - Kiemelt feladatok

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP)

A KSH feladata a Hivatalos Statisztikai Szolgálat (HSSZ) Országos Statisztikai Adatfelvételi Programjának összeállítása és végrehajtásának ellenőrzése.
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) rendelkezései átalakították az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) tartalmát, ezért 2018-as évtől újra struktúrált és kibővült tartalommal jelenik meg az OSAP.
Az OSAP egyik részét képezi az Stt. 26. §-a alapján összeállított és kihirdetésre kerülő OSAP kormányrendeletben szereplő kötelező adatgyűjtések illetve az Stt. 29.§ alapján elrendelt egyéb adatátvételek köre.
Az OSAP kötelező adatszolgáltatásairól elrendelt adatgyűjtésekből előállított statisztikák információt szolgáltatnak a társadalom, a gazdaság, a környezet állapotáról és annak változásairól az állami szervek, az önkormányzatok, a gazdasági szervezetek - beleértve a pénzügyi piacokat -, a civil szervezetek, a tudományos tevékenységet végzők, a közvélemény, a média szereplői, valamint a nemzetközi szervezetek, különösen az Európai Unió intézményei számára.
Az Stt. 26. §-a alapján a Magyarországon gazdasági tevékenységet végző jogi személy, valamint a gazdasági tevékenységére vonatkozóan a gazdasági tevékenységet folytató természetes személy és a személyiségi joga szerint jogképes szervezet statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét minden év november 30-ig a Kormány rendelete állapítja meg.
Az OSAP másik részét képezik az Stt. szabályozása alapján a kormányrendeleti szabályozást nem igénylő, másodlagos adatforrásokból származó adatfelvételek, továbbá az Stt. által elrendelt népmozgalmi adatfelvételek valamint az önkéntes adatgyűjtések.

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP)

 

Az európai statisztika gyakorlati kódexe

Az Európai Bizottság több közleményben tett javaslatot intézkedések, jogszabályok, szabályzatok megalkotására a minőségi, európai szinten is összehasonlítható, független statisztikai adatok előállítása érdekében. A 2005. május 25-én elfogadott közleményében ajánlásként jelentetett meg egy szabályzatot, "Az európai statisztika gyakorlati kódexe" (a továbbiakban Gyakorlati Kódex) címmel.

A kódex elveinek alkalmazásáról az Országos Statisztikai Tanács már több ízben tanácskozott. A tanács feladata, hogy koordinálja és értékelje a kódex elveinek a hivatalos statisztikai szolgálaton belüli érvényesítését.


Magyar és angol nyelvű tájékoztató oldalaink a kódexről:

Az európai statisztika gyakorlati kódexe

European Statistics Code of Practice