Ugrás a tartalomhoz

Országos Statisztikai Tanács - A tanács feladata és tagjai

Az Országos Statisztikai Tanács a Központi Statisztikai Hivatal elnökének az adatszolgáltatók és adatfelhasználók képviselőiből álló tanácsadó, véleményező testülete.


A tanácsban a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szerveken kívül az adminisztratív nyilvántartást vezető szervek, érdekképviseleti szervek, kamarák, önkormányzatok és a tudományos élet képviselői vesznek részt.


Az ülések állandó meghívottjai a Nemzeti Statisztikai Koordinációs Testület tagjai, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.


Az OST feladatai különösen:

  • az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexében, valamint a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexben foglalt elvek megvalósulásának figyelemmel kísérése,
  • a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexe tartalmának véleményezése,
  • az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program véleményezése a felhasználói igények és az adatszolgáltatói terhek szempontjából,
  • a Hivatalos Statisztikai Szolgálat éves tájékoztatási programjának véleményezése,
  • a statisztikai adatokhoz való tudományos célú hozzáférés feltételeinek véleményezése.

Az OST tagjait a delegáló szervezetek jelölése alapján a KSH elnöke javaslatára a miniszterelnök bízza meg három évre. A tagok maguk közül választják a testület elnökét három évre. A tagok száma 32 fő.


OST Elnöke: Horn Dániel
OST Titkára:


Név Delegáló szervezet Megjegyzés
1. Bihari Katalin Külgazdasági és Külügyminisztérium adatfelhasználók képviselője
2. Bognár Andrea Nemzeti Adó – és Vámhivatal adminisztratív nyilvántartást vezető szerv képviselője
3. Dr. Boi Loránd Építési és Közlekedési Minisztérium adatfelhasználók képviselője
4. Dr. Czermann János Honvédelmi Minisztérium adatfelhasználók képviselője
5. Dr. Csepeti Ádám Miniszterelnökség adatfelhasználók képviselője
6. Csépe Zsuzsanna Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium adatfelhasználók képviselője
7. Dr. Fadgyas - Freyler Petra Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adminisztratív nyilvántartást vezető szerv képviselője
8. Gerendás János Magyar Nemzeti Bank a hivatalos statisztikai szolgálat képviselője
9. Gerlaki Bence Nemzetgazdasági Minisztérium adatfelhasználók képviselője
10. Grócz Márton Miniszterelnöki Kabinetiroda adatfelhasználók képviselője
11. Dr. Gyergyák Ferenc Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége az országos önkormányzati érdekszövetségek képviselője
12. Hajdu Tamás Magyar Tudományos Akadémia tudományos élet képviselője
13. Horn Dániel Magyar Tudományos Akadémia tudományos élet képviselője
14. Dr. Juhász Anikó Agrárminisztérium adatfelhasználók képviselője
15. Dr. Komoróczki István Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács munkaadói oldal képviselője
16. Lajtai György Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács munkavállalói oldal képviselője
17. Molnár Karolina Belügyminisztérium adatfelhasználók képviselője
18. Dr. Papp Attila Magyar Tudományos Akadémia tudományos élet képviselője
19. Papp Gergely Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara képviselője
20. Dr. Pátkai Nándor Európai Uniós Ügyek Minisztériuma adatfelhasználók képviselője
21. Dr. Péterfalvi Attila Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke állandó meghívott
22. Dr. Regős Ferenc Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság adminisztratív nyilvántartást vezető szerv képviselője
23. Dr. Répássy Róbert Igazságügyi Minisztérium adatfelhasználók képviselője
24. Sándorné dr. Kriszt Éva Magyar Tudományos Akadémia tudományos élet képviselője
25. Dr. Solymár Károly Balázs Energiaügyi Minisztérium adatfelhasználók képviselője
26. Surján László Magyar Államkincstár adminisztratív nyilvántartást vezető szerv képviselője
27. PhD Szabó Andrea Magyar Tudományos Akadémia tudományos élet képviselője
28. Szabó István Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége az országos önkormányzati érdekszövetségek képviselője
29. Dr. Szabó Tamás Attila Országos Bírósági Hivatal adminisztratív nyilvántartást vezető szerv képviselője
30. Szük Krisztina Magyar Kereskedelemi és Iparkamara a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviselője
31. Dr. Valkó Gábor Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikai szolgálat képviselője
32. Dr. Várpalotai Viktor Pénzügyminisztérium adatfelhasználók képviselője
33. Dr. Vitályos Eszter Kulturális és Innovációs Minisztérium adatfelhasználók képviselőjeAz OST titkárságának elérhetősége:

1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.
Postai cím: 1525 Budapest, Pf. 51.
Telefon: (06-1) 345-6368
E-mail: ost@ksh.hu