Időszak Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma A teljes ellátás átlagösszege A teljes ellátás mediánösszege
összesen ebből: összesen ebből: összesen ebből:
öregségi nyugdíjban részesülők életkoron alapuló ellátásban részesülők megváltozott munkaképes-ségűeknek járó ellátásban részesülők özvegyi és szülői nyugdíjban részesülők árvaellátásban részesülők öregségi nyugdíj életkoron alapuló ellátások megváltozott munkaképes-ségűeknek járó ellátások özvegyi és szülői nyugdíj árvaellátás öregségi nyugdíj életkoron alapuló ellátások megváltozott munkaképes-ségűeknek járó ellátások özvegyi és szülői nyugdíj árvaellátás
Év Hónap ezer fő előző év azonos időszaka = 100% ezer fő ezer fő ezer fő ezer fő ezer fő forint/fő/hó előző év azonos időszaka = 100% forint/fő/hó forint/fő/hó forint/fő/hó forint/fő/hó forint/fő/hó forint/fő/hó előző év azonos időszaka = 100% forint/fő/hó forint/fő/hó forint/fő/hó forint/fő/hó forint/fő/hó
2023. január 2 433,6 98,7 1 989,6 33,2 253,7 46,8 56,6 190 606 127,1 208 168 309 832 112 311 100 559 67 840 171 220 126,7 184 725 288 428 100 435 104 315 62 435
február 2 427,6 98,8 1 986,7 32,9 252,3 46,2 56,0 190 935 127,2 208 479 310 035 112 347 100 334 67 748 171 475 126,8 184 935 288 678 100 470 104 043 62 435
március 2 427,5 98,9 1 987,7 32,7 251,7 45,9 56,2 191 221 127,2 208 789 310 141 112 437 100 137 67 749 171 690 126,8 185 160 288 820 100 530 103 795 62 435
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*Az ellátásban részesülők besorolása főellátásuk szerint történik, a többszörös számbavétel elkerülése érdekében. Lásd a módszertant.
Forrás: Magyar Államkincstár
.