Időszak Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma A teljes ellátás átlagösszege A teljes ellátás mediánösszege
összesen ebből: összesen ebből: összesen ebből:
öregségi nyugdíjban részesülők életkoron alapuló ellátásban részesülők megváltozott munkaképes-ségűeknek járó ellátásban részesülők özvegyi és szülői nyugdíjban részesülők árvaellátásban részesülők öregségi nyugdíj életkoron alapuló ellátások megváltozott munkaképes-ségűeknek járó ellátások özvegyi és szülői nyugdíj árvaellátás öregségi nyugdíj életkoron alapuló ellátások megváltozott munkaképes-ségűeknek járó ellátások özvegyi és szülői nyugdíj árvaellátás
Év Hónap ezer fő előző év azonos időszaka = 100% ezer fő ezer fő ezer fő ezer fő ezer fő forint/fő/hó előző év azonos időszaka = 100% forint/fő/hó forint/fő/hó forint/fő/hó forint/fő/hó forint/fő/hó forint/fő/hó előző év azonos időszaka = 100% forint/fő/hó forint/fő/hó forint/fő/hó forint/fő/hó forint/fő/hó
2023. január 2 433,6 98,7 1 989,6 33,2 253,7 46,8 56,6 190 606 127,1 208 168 309 832 112 311 100 559 67 840 171 220 126,7 184 725 288 428 100 435 104 315 62 435
február 2 427,6 98,8 1 986,7 32,9 252,3 46,2 56,0 190 935 127,2 208 479 310 035 112 347 100 334 67 748 171 475 126,8 184 935 288 678 100 470 104 043 62 435
március 2 427,5 98,9 1 987,7 32,7 251,7 45,9 56,2 191 221 127,2 208 789 310 141 112 437 100 137 67 749 171 690 126,8 185 160 288 820 100 530 103 795 62 435
április 2 426,2 99,1 1 986,8 32,4 251,7 45,7 56,5 191 312 127,2 208 922 309 763 112 525 99 903 67 747 171 760 126,8 185 255 288 610 100 575 103 533 62 435
május 2 422,5 99,2 1 984,9 32,0 250,6 45,4 56,8 191 786 127,2 209 470 309 800 112 579 99 805 67 692 172 130 126,8 185 675 288 940 100 575 103 380 62 435
június 2 422,9 99,2 1 986,6 31,7 249,4 45,4 57,3 192 181 127,1 209 901 309 687 112 710 99 724 67 669 172 445 126,8 185 995 288 990 100 685 103 150 62 435
július 2 416,0 99,3 1 989,0 31,4 248,2 44,3 50,7 192 856 122,4 210 146 309 520 112 853 100 893 67 942 172 980 122,1 186 195 288 948 100 843 104 000 62 435
augusztus 2 417,2 99,4 1 990,9 31,2 247,2 44,2 51,4 193 092 122,4 210 415 309 689 113 010 100 602 67 806 173 180 122,1 186 420 289 095 101 005 103 765 62 435
szeptember 2 416,6 99,6 1 991,6 30,9 246,4 43,9 51,7 193 345 122,2 210 674 309 816 113 090 100 345 67 749 173 375 121,9 186 620 289 375 101 125 103 580 62 435
október 2 419,1 99,6 1 993,4 30,5 245,7 43,8 53,8 193 498 122,1 210 940 310 094 113 230 100 029 67 784 173 500 121,9 186 810 289 750 101 220 103 275 62 435
november 2 421,3 99,6 1 995,1 30,2 245,2 43,7 55,2 199 428 120,5 217 494 319 553 116 636 102 428 69 739 178 840 120,3 192 625 298 680 104 393 105 870 64 370
december 2 421,2 99,6 1 995,9 29,9 244,6 43,4 55,6 199 551 120,6 217 634 319 757 116 682 102 029 69 684 178 960 120,3 192 740 298 925 104 435 105 660 64 370
2024. január 2 423,0 99,6 1 997,8 30,5 244,1 43,2 55,8 211 819 111,1 230 940 340 111 123 801 107 736 73 902 189 945 110,9 204 510 317 645 110 810 111 675 68 235
február 2 417,1 99,6 1 994,2 30,3 243,2 42,7 55,3 212 143 111,1 231 267 339 921 123 865 107 596 73 742 190 220 110,9 204 750 317 370 110 830 111 465 68 235
március 2 415,3 99,5 1 992,9 30,1 243,1 42,5 55,4 212 338 111,0 231 495 340 127 123 991 107 347 73 660 190 383 111,0 204 945 317 448 110 875 111 155 68 235
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*Az ellátásban részesülők besorolása főellátásuk szerint történik, a többszörös számbavétel elkerülése érdekében. Az ellátásadatok a nyugdíjemelések hatását tartalmazzák, de a hóközi kifizetések, a 13. havi nyugdíj, a nyugdíjprémium és az egyszeri juttatás hatását nem.
Forrás: Magyar Államkincstár.
.