Kategóriaazonosító Kategóriák 2018
111 Összefüggő városszerkezet 21
112 Nem egybefüggő városszerkezet 4 469
121 Ipari és kereskedelmi egységek 711
122 Út- és vasúthálózatok és a hozzájuk tartozó földterületek 114
123 Kikötői területek 3
124 Repülőterek 70
131 Ásványkitermelő helyek 108
132 Lerakóhelyek 51
133 Építési területek 79
141 Városi zöldterületek 56
142 Sport- és szabadidős létesítmények 348
211 Öntözetlen szántóföldek 46 937
213 Rizsföldek 78
221 Szőlők 1 014
222 Gyümölcsfa- és bogyós ültetvények 759
231 Legelők 6 943
242 Komplex művelési rendszerek 2 601
243 Elsődlegesen mezőgazdasági területek jelentős természeti képződményekkel 1 848
311 Lomblevelű erdők 14 289
312 Tűlevelű erdők 826
313 Vegyes erdők 1 472
321 Természetes gyepek 2 290
324 Átmeneti erdős-cserjés területek 5 256
331 Homokos partok, dűnék, homok 0
333 Ritkás növényzetű területek 29
411 Belvízi mocsarak 777
412 Tőzeglápok 89
511 Vízfolyások 462
512 Víztestek 1 314
Összesen 93 014
.