Kategóriaazonosító Kategóriák 2012
111 Összefüggő településszerkezet 17
112 Nem összefüggő településszerkezet 4 373
121 Ipari vagy kereskedelmi területek 611
122 Út- és vasúthálózatok és csatlakozó területek 94
123 Kikötők 3
124 Repülőterek 70
131 Nyersanyag-kitermelés 95
132 Lerakóhelyek, meddőhányók 53
133 Építési munkahelyek 26
141 Városi zöldterületek 53
142 Sport, szabadidő és üdülőterületek 345
211 Nem öntözött szántóföldek 47 972
213 Rizs földek 83
221 Szőlők 1 117
222 Gyümölcsösök és bogyósok 700
231 Legelők 6 883
242 Komplex művelési szerkezet 2 871
243 Elsődlegesen mezőgazdasági területek jelentős természetes formációkkal 1 653
311 Lomblevelű erdők 14 787
312 Tűlevelű erdők 916
313 Vegyes erdők 1 523
321 Természetes gyepek és természetközeli rétek 2 285
324 Átmeneti erdős-cserjés területek 3 830
331 Homokos tengerpartok, dűnék, homok 0
333 Ritkás növényzet 27
411 Szárazföldi mocsarak 767
412 Tőzeglápok 94
511 Folyóvizek, vízi utak 463
512 Állóvizek 1 300
Összesen 93 011
.