Folyó Teljes hosszúság Vízgyűjtő terület
összesen ebből: magyarországi szakasz összesen ebből: magyarországi rész
kilométer % négyzetkilométer %
Duna 2 860 417 14,6 817 000 38 915 4,7
Rába 303 192 63,4 .. 5 538 ..
Mosoni-Duna a Rábával .. .. .. 18 000 8 700 48,3
Ipoly 215 125 58,1 5 108 1 504 29,4
Zala 119 119 100,0 2 586 2 586 100,0
Sió a Zalával és a Balatonnal .. .. .. 22 540 22 540 100,0
Tiszaa 962 597 62,0 157 135 45 010 28,6
Maros 761 50 6,5 30 332 2 100 6,9
Körösök
Fehér-Körös 236 10 4,2 4 275 89 2,0
Sebes-Körös 209 59 28,2 9 119 3 438 37,7
Fekete-Körös 168 22 13,1 4 645 12 0,3
Hármas-Körös 91 91 100,0 27 537 12 702 46,1
Kettős-Körös 37 37 100,0 10 386 1 715 16,5
Szamos 415 52 12,5 15 881 338 2,1
Sajó 229 132 57,6 12 708 4 449 35,0
Bodrog 63 50 79,4 13 579 969 7,1
Zagyva 179 179 100,0 5 676 5 559 97,9
Dráva 749 143 19,0 40 095 6 140 15,3

Lábjegyzet

*Forrás: A vízgazdálkodás fejlődése (TIT, Budapest, 1971), Környezetvédelmi lexikon (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002), Környezetstatisztikai évkönyv, 2005 (KSH, Budapest, 2007) Magyarország Nemzeti Atlasza – Természeti környezet. Magyar Tudományos Akadémia, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, Budapest. (2018).
aVízgyűjtő területe magában foglalja a Maros, a Körösök, a Szamos, a Bodrog, a Sajó és a Zagyva folyók vízgyűjtő területét.
Forrás: A vízgazdálkodás fejlődése (TIT, Budapest, 1971), Környezetvédelmi lexikon (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002), Környezetstatisztikai évkönyv, 2005 (KSH, Budapest, 2007) Magyarország Nemzeti Atlasza – Természeti környezet. Magyar Tudományos Akadémia, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, Budapest. (2018).
.