Területi egység Faállománnyal borított erdőterület Élőfakészlet, ezer köbméter Fakitermelés, ezer köbméter Erdőtelepítésa Erdőfelújításb
neve szintje lomblevelűek tűlevelűek összesen
hektár hektár
2017
Budapest főváros, régióc 4 904 412 5 316 985 6 11
Pest vármegye, régiód 147 281 12 407 159 688 26 414 593 5 2 089
Közép-Magyarország nagyrégióe 152 185 12 820 165 005 27 399 599 5 2 101
Fejér vármegye 48 824 3 574 52 398 9 569 130 385
Komárom-Esztergom vármegye 57 114 2 685 59 799 12 538 255 11 498
Veszprém vármegye 120 472 11 325 131 797 30 021 529 18 884
Közép-Dunántúl régió 226 409 17 585 243 994 52 128 913 29 1 767
Győr-Moson-Sopron vármegye 68 307 9 598 77 905 16 157 363 6 715
Vas vármegye 60 942 30 876 91 818 24 434 497 11 787
Zala vármegye 99 160 16 773 115 933 32 848 749 8 1 124
Nyugat-Dunántúl régió 228 409 57 247 285 657 73 439 1 609 25 2 627
Baranya vármegye 103 966 3 150 107 115 25 279 468 936
Somogy vármegye 159 686 13 546 173 232 38 980 762 57 1 899
Tolna vármegye 59 477 4 209 63 686 11 910 241 27 581
Dél-Dunántúl régió 323 129 20 905 344 034 76 169 1 472 84 3 415
Dunántúl nagyrégió 777 948 95 737 873 684 201 736 3 994 138 7 809
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 193 620 12 945 206 565 49 519 533 20 1 386
Heves vármegye 80 137 5 508 85 645 19 809 278 495
Nógrád vármegye 88 358 7 965 96 323 18 018 279 58 889
Észak-Magyarország régió 362 115 26 418 388 533 87 346 1 089 78 2 770
Hajdú-Bihar vármegye 60 970 5 184 66 154 10 710 261 102 1 137
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 31 078 215 31 294 5 471 105 288
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 115 110 3 129 118 240 17 556 542 280 2 330
Észak-Alföld régió 207 159 8 528 215 687 33 736 907 382 3 755
Bács-Kiskun vármegye 123 358 42 538 165 896 25 010 799 20 2 812
Békés vármegye 23 825 24 23 849 4 023 68 3 193
Csongrád-Csanád vármegye 31 254 5 304 36 558 6 790 119 390
Dél-Alföld régió 178 437 47 866 226 303 35 824 986 23 3 395
Alföld és Észak nagyrégió 747 711 82 813 830 524 156 906 2 983 483 9 920
Ország összesen ország 1 677 844 191 369 1 869 213 386 041 7 576 626 19 830
2018
Budapest főváros, régióc 4 878 407 5 285 998 11 13
Pest vármegye, régiód 147 501 12 186 159 687 26 782 597 60 1 858
Közép-Magyarország nagyrégióe 152 379 12 593 164 972 27 780 608 60 1 871
Fejér vármegye 48 032 3 396 51 428 8 934 128 7 290
Komárom-Esztergom vármegye 57 213 2 659 59 872 12 603 217 338
Veszprém vármegye 120 436 11 198 131 634 30 097 544 60 839
Közép-Dunántúl régió 225 680 17 253 242 933 51 635 889 67 1 466
Győr-Moson-Sopron vármegye 68 342 9 500 77 842 16 369 403 9 927
Vas vármegye 61 509 30 260 91 769 24 595 524 11 610
Zala vármegye 98 977 16 543 115 519 33 136 782 10 1 206
Nyugat-Dunántúl régió 228 828 56 302 285 130 74 101 1 709 30 2 743
Baranya vármegye 104 083 3 084 107 167 25 565 481 2 819
Somogy vármegye 160 134 13 324 173 458 39 299 753 114 1 553
Tolna vármegye 59 436 4 079 63 515 12 063 257 1 733
Dél-Dunántúl régió 323 652 20 488 344 140 76 927 1 491 118 3 105
Dunántúl nagyrégió 778 161 94 043 872 204 202 663 4 089 214 7 314
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 193 763 12 649 206 412 50 101 521 57 1 108
Heves vármegye 80 031 5 431 85 462 19 953 232 4 607
Nógrád vármegye 88 524 7 871 96 396 18 215 289 4 1 018
Észak-Magyarország régió 362 318 25 951 388 269 88 269 1 041 66 2 734
Hajdú-Bihar vármegye 61 422 5 025 66 447 10 954 251 149 1 100
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 30 985 214 31 199 5 576 147 8 406
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 115 080 2 948 118 028 17 885 650 598 1 771
Észak-Alföld régió 207 488 8 187 215 674 34 414 1 048 755 3 276
Bács-Kiskun vármegye 123 898 41 951 165 849 25 489 771 96 2 799
Békés vármegye 23 863 24 23 887 4 125 68 144
Csongrád-Csanád vármegye 31 432 5 193 36 624 6 990 141 110 290
Dél-Alföld régió 179 193 47 167 226 360 36 604 979 206 3 234
Alföld és Észak nagyrégió 748 999 81 305 830 303 159 287 3 069 1 027 9 244
Ország összesen ország 1 679 538 187 941 1 867 479 389 730 7 767 1 301 18 428
2019
Budapest főváros, régióc 4 873 405 5 277 1 011 10 23
Pest vármegye, régiód 147 080 11 942 159 021 26 495 607 61 1 838
Közép-Magyarország nagyrégióe 151 952 12 346 164 298 27 506 616 61 1 861
Fejér vármegye 47 755 3 377 51 132 8 940 128 10 301
Komárom-Esztergom vármegye 57 287 2 619 59 906 12 694 198 6 406
Veszprém vármegye 120 361 11 125 131 487 30 248 537 32 705
Közép-Dunántúl régió 225 403 17 121 242 525 51 881 864 48 1 412
Győr-Moson-Sopron vármegye 68 543 9 422 77 966 16 730 357 29 916
Vas vármegye 61 777 29 985 91 762 24 867 430 22 645
Zala vármegye 99 104 16 354 115 458 33 229 737 1 136
Nyugat-Dunántúl régió 229 425 55 761 285 186 74 826 1 523 51 2 697
Baranya vármegye 104 445 2 871 107 316 25 915 500 46 1 066
Somogy vármegye 160 620 13 121 173 742 39 403 765 130 1 601
Tolna vármegye 59 499 4 021 63 521 12 281 228 12 512
Dél-Dunántúl régió 324 565 20 013 344 578 77 599 1 493 187 3 179
Dunántúl nagyrégió 779 394 92 895 872 289 204 306 3 880 286 7 288
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 194 294 12 375 206 669 50 616 464 128 1 144
Heves vármegye 79 984 5 404 85 388 20 277 193 6 534
Nógrád vármegye 88 705 7 807 96 511 18 537 254 50 872
Észak-Magyarország régió 362 983 25 585 388 568 89 429 911 184 2 550
Hajdú-Bihar vármegye 61 592 4 885 66 477 11 145 238 168 1 094
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 30 960 210 31 170 5 598 112 78 401
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 115 742 2 816 118 558 18 210 656 611 2 318
Észak-Alföld régió 208 294 7 911 216 205 34 954 1 005 857 3 812
Bács-Kiskun vármegye 124 340 41 369 165 710 26 093 694 162 2 534
Békés vármegye 23 986 24 24 010 4 246 59 15 193
Csongrád-Csanád vármegye 31 391 5 087 36 478 7 138 149 22 296
Dél-Alföld régió 179 717 46 480 226 197 37 477 902 200 3 023
Alföld és Észak nagyrégió 750 994 79 976 830 970 161 861 2 819 1 241 9 386
Ország összesen ország 1 682 340 185 218 1 867 558 393 673 7 315 1 587 18 535
2020
Budapest főváros, régióc 4 851 403 5 254 1 020 9 35
Pest vármegye, régiód 147 508 11 716 159 224 26 830 571 107 1 999
Közép-Magyarország nagyrégióe 152 359 12 118 164 477 27 850 580 107 2 033
Fejér vármegye 47 963 3 355 51 319 9 071 121 72 313
Komárom-Esztergom vármegye 57 387 2 439 59 826 12 419 200 17 332
Veszprém vármegye 120 467 10 835 131 302 30 604 514 52 659
Közép-Dunántúl régió 225 817 16 630 242 447 52 094 835 140 1 304
Győr-Moson-Sopron vármegye 69 192 9 164 78 356 17 172 299 28 740
Vas vármegye 61 958 29 762 91 719 25 135 390 30 721
Zala vármegye 99 283 16 111 115 394 33 398 643 56 994
Nyugat-Dunántúl régió 230 432 55 037 285 469 75 705 1 331 115 2 456
Baranya vármegye 104 895 2 793 107 688 26 446 364 44 830
Somogy vármegye 161 980 12 988 174 967 39 833 659 409 1 401
Tolna vármegye 59 609 3 939 63 549 12 539 226 31 608
Dél-Dunántúl régió 326 484 19 721 346 204 78 817 1 249 484 2 839
Dunántúl nagyrégió 782 733 91 387 874 120 206 616 3 415 739 6 598
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 195 005 12 101 207 106 51 241 467 167 1 035
Heves vármegye 79 956 5 298 85 254 20 691 176 29 419
Nógrád vármegye 89 044 7 595 96 639 18 846 205 47 695
Észak-Magyarország régió 364 005 24 994 388 999 90 777 847 243 2 148
Hajdú-Bihar vármegye 62 479 4 760 67 239 11 412 245 365 1 044
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 31 170 213 31 383 5 727 132 51 492
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 116 580 2 661 119 241 18 229 585 449 2 640
Észak-Alföld régió 210 230 7 634 217 863 35 367 963 866 4 176
Bács-Kiskun vármegye 125 765 40 750 166 516 26 733 587 315 2 614
Békés vármegye 23 960 23 23 982 4 344 63 55 141
Csongrád-Csanád vármegye 31 810 5 011 36 821 7 353 125 133 509
Dél-Alföld régió 181 535 45 784 227 319 38 429 775 503 3 264
Alföld és Észak nagyrégió 755 769 78 412 834 181 164 574 2 585 1 612 9 588
Ország összesen ország 1 690 860 181 917 1 872 778 399 040 6 580 2 458 18 220
2021
Budapest főváros, régióc 4 710 393 5 103 936 7 26
Pest vármegye, régiód 147 586 11 499 159 085 27 011 621 315 1 936
Közép-Magyarország nagyrégióe 152 296 11 891 164 188 27 947 627 315 1 962
Fejér vármegye 48 149 3 292 51 441 9 196 136 56 358
Komárom-Esztergom vármegye 57 635 2 416 60 051 12 486 201 61 424
Veszprém vármegye 120 805 10 676 131 481 30 968 542 159 741
Közép-Dunántúl régió 226 588 16 385 242 973 52 650 879 276 1 522
Győr-Moson-Sopron vármegye 69 178 9 073 78 251 17 427 363 149 659
Vas vármegye 62 314 29 369 91 683 25 679 427 102 800
Zala vármegye 99 425 15 875 115 300 33 472 741 139 1 071
Nyugat-Dunántúl régió 230 917 54 317 285 234 76 577 1 531 390 2 530
Baranya vármegye 105 426 2 761 108 187 26 977 454 465 938
Somogy vármegye 162 599 12 790 175 389 40 106 710 840 1 150
Tolna vármegye 59 783 3 799 63 582 12 874 224 40 724
Dél-Dunántúl régió 327 808 19 349 347 157 79 956 1 387 1 345 2 812
Dunántúl nagyrégió 785 313 90 051 875 364 209 184 3 797 2 011 6 864
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 195 173 11 831 207 004 51 982 593 626 1 097
Heves vármegye 79 983 5 214 85 196 21 079 210 54 515
Nógrád vármegye 89 019 7 567 96 586 19 067 240 68 633
Észak-Magyarország régió 364 175 24 611 388 786 92 128 1 043 748 2 244
Hajdú-Bihar vármegye 63 263 4 534 67 796 11 590 336 910 931
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 31 015 197 31 212 5 832 145 72 338
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 118 515 2 522 121 037 18 177 630 2 057 3 178
Észak-Alföld régió 212 793 7 253 220 045 35 599 1 111 3 039 4 447
Bács-Kiskun vármegye 126 178 40 226 166 404 27 233 733 669 2 423
Békés vármegye 24 223 19 24 242 4 477 56 102 178
Csongrád-Csanád vármegye 31 937 4 959 36 896 7 480 155 355 288
Dél-Alföld régió 182 338 45 205 227 543 39 190 945 1 125 2 890
Alföld és Észak nagyrégió 759 306 77 068 836 374 166 918 3 099 4 912 9 581
Ország összesen ország 1 696 915 179 011 1 875 926 404 048 7 523 7 238 18 407
2022
Budapest főváros, régióc 4 701 397 5 097 957 4 2
Pest vármegye, régiód 147 237 11 326 158 564 27 192 624 339 1 881
Közép-Magyarország nagyrégióe 151 938 11 723 163 661 28 149 628 339 1 883
Fejér vármegye 48 312 3 255 51 567 9 298 148 129 339
Komárom-Esztergom vármegye 57 612 2 404 60 016 12 559 233 70 315
Veszprém vármegye 121 071 10 561 131 632 31 111 633 413 812
Közép-Dunántúl régió 226 995 16 220 243 215 52 968 1 013 612 1 466
Győr-Moson-Sopron vármegye 69 178 8 984 78 162 17 669 352 106 737
Vas vármegye 63 134 28 654 91 788 26 183 473 88 759
Zala vármegye 99 220 15 499 114 719 33 449 773 160 1 243
Nyugat-Dunántúl régió 231 533 53 136 284 669 77 301 1 598 354 2 740
Baranya vármegye 105 968 2 669 108 638 27 328 503 398 715
Somogy vármegye 162 894 12 687 175 581 40 484 807 590 1 420
Tolna vármegye 59 703 3 718 63 421 13 353 259 22 537
Dél-Dunántúl régió 328 566 19 074 347 640 81 166 1 569 1 010 2 673
Dunántúl nagyrégió 787 094 88 430 875 523 211 435 4 180 1 976 6 879
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 195 876 11 583 207 459 52 587 629 1 416 1 247
Heves vármegye 80 076 5 169 85 245 21 328 264 387 506
Nógrád vármegye 88 966 7 410 96 376 19 349 290 239 722
Észak-Magyarország régió 364 918 24 162 389 080 93 264 1 184 2 043 2 475
Hajdú-Bihar vármegye 63 578 4 332 67 910 11 478 329 1 022 875
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 30 786 193 30 979 5 931 179 271 530
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 119 533 2 441 121 974 18 414 708 2 114 2 624
Észak-Alföld régió 213 896 6 967 220 863 35 823 1 217 3 407 4 029
Bács-Kiskun vármegye 126 004 39 670 165 675 27 278 764 673 2 135
Békés vármegye 24 166 19 24 186 4 568 95 171 146
Csongrád-Csanád vármegye 32 114 4 833 36 947 7 639 175 355 443
Dél-Alföld régió 182 285 44 523 226 808 39 484 1 034 1 200 2 724
Alföld és Észak nagyrégió 761 099 75 652 836 751 168 571 3 434 6 649 9 228
Ország összesen ország 1 700 131 175 804 1 875 935 408 155 8 242 8 964 17 990

Lábjegyzet

aElső kivitelű erdőtelepítés és fásítás.
bTermészetes és mesterséges erdőfelújítás.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
dA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
eA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
Forrás: Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály.
.