Megnevezés Terület nagysága
Erdőterület 2 167 400
Egyéb fával borított területa 51 400
Cserjés területb 97 600
Összesen 2 316 400

Lábjegyzet

*
Forrás: Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály, Erdészeti Mérő- és Megfigyelő Rendszer (EMMRE) Nemzeti Szisztematikus Erdőleltár adatai. A táblázat adatai a nemzetközi (FAO) definíció szerint erdőnek minősülő, erdei fával borított területekre vonatkoznak. Az eredmények statisztikai módszereken, jelenleg 10 éves visszatérési idejű ciklikus szisztematikus mintavételezésen alapulnak. A tábla frissítése 5 évente várható.
a
Minden olyan 0,5 ha-t meghaladó terület, ahol az 5 m-es magasságot elérő, vagy az adott termőhelyen elérni képes faegyedek záródása 5-10% közé esik.
b
A faállománnyal való borítottsága 5%-nál kevesebb, de a cserjékkel együtt vett borítottság meghaladja a 10%-ot.
.