Megnevezés 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nettó árbevétel, millió Ft
Termék-előállítás 266 630 302 654 250 089 330 253 281 016 324 835 315 085
Szolgáltatásnyújtás 348 594 398 076 389 215 460 522 411 521 440 896 409 688
Környezetvédelmi ipari értékesítés összesen 615 224 700 729 639 304 790 775 692 537 765 731 724 773
Ebből: export árbevétel, millió Fta
Termék-előállítás 51 075 44 615 10 501 9 917 10 069 9 684 5 050
Szolgáltatásnyújtás 17 241 15 141 15 179 19 517 1 704 12 246 9 039
Környezetvédelmi ipari export értékesítés összesen 68 317 59 756 25 681 29 434 11 773 21 930 14 089
Foglalkoztatottak száma, fő
Termék-előállítás 17 669 18 914 24 009 24 834 21 897 27 247 23 686
Szolgáltatásnyújtás 18 387 19 751 21 726 22 696 22 698 19 633 23 093
Környezetvédelmi iparban foglalkoztatottak összesen 36 057 38 666 45 736 47 530 44 595 46 879 46 778

Lábjegyzet

aAz export árbevétel nem tartalmazza az épületek hő- és zajszigetelésének, meglévő épületek energetikai felújításának, valamint a megújuló energiaforrásokból villamos energia, gáz és hő előállításának értékét.
.