Megnevezés 2014 2015 2016 2017 2018
Nettó árbevétel, millió Ft
Termék-előállítás 266 630 302 654 551 858 330 253 281 016
Szolgáltatásnyújtás 348 594 398 076 691 194 460 522 411 521
Környezetvédelmi ipari értékesítés összesen 615 224 700 729 1 243 052 790 775 692 537
Ebből: export árbevétel, millió Fta
Termék-előállítás 51 075 44 615 10 501 9 917 10 069
Szolgáltatásnyújtás 17 241 15 141 15 179 19 517 1 704
Környezetvédelmi ipari export értékesítés összesen 68 317 59 756 25 681 29 434 11 773
Foglalkoztatottak száma, főb
Termék-előállítás 15 690 16 050 19 976 21 303 20 810
Szolgáltatásnyújtás 18 036 18 761 18 896 21 359 21 610
Környezetvédelmi iparban foglalkoztatottak összesen 33 726 34 812 38 872 42 662 42 420

Lábjegyzet

a
Az export árbevétel nem tartalmazza az épületek hő- és zajszigetelésének, meglévő épületek energetikai felújításának, valamint a megújuló energiaforrásokból villamos energia, gáz és hő előállításának értékét.
b
A foglalkoztatottak száma nem tartalmazza az épületek hő- és zajszigetelésének és a meglévő épületek energetikai felújításának adatait.
.