Időszak, negyedév Megfigyelt szolgáltatások összesen (H–N nemzet-gazdasági ágak, kivéve K)a Szállítás, raktározás, összesen Szárazföldi és csővezetékes szállítás Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység Postai, futárpostai tevékenység Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, összesen Szálláshely-szolgáltatás Vendéglátás Információ, kommunikáció, összesen Kiadói tevékenység Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel ­kiadás Műsor-összeállítás, műsor-szolgáltatás Távközlés Információ- technológiai szolgáltatás Információ-szolgáltatás Ingatlanügyletek, összesen Ingatlanügyletek Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, összesen Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység Üzletvezetési tanácsadás Mérnöki és építész-mérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés Reklám, piackutatás Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, összesen Kölcsönzés, operatív lízing Munkaerő-piaci szolgáltatás Utazás-közvetítés, utazás-szervezés, egyéb foglalás Biztonsági, nyomozói tevékenység Építmény-üzemeltetés, zöldterület ­kezelés Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
Hb 49 52 53 I 55 56 Jc 58 59 60 61 62 63 L 68 Md 69 70.2 71 73 74 Na 77 78 79 80 81 82
2015. év = 100,0%
2019. I. 104,8 104,9 103,3 105,3 115,1 119,0 109,2 122,5 92,7 101,4 88,5 91,0 78,2 104,4 104,4 114,3 114,3 104,4 104,5 103,3 108,1 95,7 102,1 110,2 101,7 115,8 108,3 120,6 109,0 111,0
II. 106,3 107,1 104,8 105,2 115,8 124,1 119,9 124,9 92,8 102,3 89,7 92,5 77,1 105,0 104,9 116,4 116,4 105,0 105,3 103,7 108,6 96,7 102,9 111,8 104,7 116,8 110,3 121,9 110,7 111,6
III. 107,3 108,8 106,0 105,3 117,0 126,4 123,6 126,5 92,7 102,7 89,9 92,9 76,2 105,5 105,2 118,4 118,4 105,1 106,0 103,6 109,0 92,4 103,6 112,8 106,0 118,2 113,2 122,4 111,1 112,3
IV. 107,3 107,3 106,7 105,5 117,7 126,5 120,2 128,1 93,3 103,7 91,1 94,2 76,6 105,8 105,6 120,0 120,0 105,9 106,8 103,8 109,4 97,8 104,3 113,0 106,4 118,6 111,1 123,3 111,5 112,4
2020. I. 108,1 107,3 107,7 106,3 125,3 127,6 118,0 130,8 93,5 104,0 91,8 96,0 74,5 107,8 106,1 122,3 122,3 106,9 107,7 104,3 110,9 95,9 106,7 115,0 105,3 120,9 111,1 130,4 114,0 115,4
II. 109,2 110,2 108,3 108,1 126,8 130,8 123,2 133,1 93,1 103,0 89,5 96,2 73,3 108,8 106,5 121,5 121,5 107,4 108,7 104,5 111,7 95,0 107,2 115,7 107,0 119,3 111,7 132,3 115,3 115,5
III. 109,2 109,5 109,0 106,7 128,9 133,8 129,1 134,7 92,7 101,4 91,0 96,4 72,0 108,8 106,7 123,2 123,2 107,2 108,2 104,7 111,9 92,3 107,1 116,0 106,7 119,9 115,1 132,7 115,3 115,2
IV. 108,7 108,3 109,5 108,9 126,5 132,2 121,6 135,7 92,0 98,4 91,2 97,9 69,9 109,2 107,2 123,5 123,5 107,4 108,3 104,5 112,4 92,3 107,7 116,5 106,5 121,3 114,7 133,9 116,1 115,6
2021. I. 109,4 109,0 110,4 110,0 133,2 132,2 119,0 137,0 91,9 96,7 91,2 97,9 68,5 110,6 108,5 124,4 124,4 108,8 108,9 105,9 114,8 91,1 108,9 117,7 107,3 121,2 115,2 138,7 117,8 116,3
II. 110,1 109,6 110,3 109,1 134,4 136,8 126,7 139,9 91,6 97,0 91,3 98,2 67,6 110,4 108,7 125,4 125,4 109,1 109,0 106,4 115,0 92,2 108,9 118,8 108,4 122,3 116,0 139,6 118,7 117,9
III. 110,9 109,4 110,6 109,1 136,2 142,7 137,3 143,4 92,1 97,6 92,4 98,6 67,6 111,1 109,8 127,2 127,2 109,4 109,6 106,6 115,0 93,5 109,7 120,3 110,1 122,8 120,1 140,5 119,9 118,9
IV. 112,6 113,0 112,9 111,4 137,9 141,5 126,1 146,8 92,1 99,9 93,4 98,7 65,7 112,1 111,0 130,0 130,0 110,6 110,4 108,0 115,8 97,4 110,3 121,8 113,5 124,8 118,6 141,2 120,8 120,8
2022. I. 116,0 118,0 118,8 116,3 142,4 145,9 127,0 152,4 93,2 101,8 94,4 101,3 65,2 114,7 112,9 133,6 133,6 113,7 113,3 111,1 119,4 97,7 114,9 126,0 114,3 129,9 120,7 148,6 125,6 125,3
II. 120,7 126,4 128,2 122,9 144,7 155,6 136,7 162,1 94,8 104,5 98,5 101,5 65,4 117,0 115,0 138,8 138,8 116,2 116,0 113,9 120,9 103,0 117,7 129,9 119,8 135,0 125,9 151,7 128,7 128,4
III. 124,9 133,6 133,8 125,8 150,9 168,5 151,6 174,3 96,3 108,0 99,8 101,7 66,2 118,9 116,0 144,3 144,3 118,6 117,4 115,6 124,5 103,3 121,3 133,2 124,0 136,4 136,2 154,3 131,6 131,6
IV. 127,6 135,3 137,2 127,8 153,7 177,5 145,0 188,4 97,9 112,1 103,1 101,7 66,0 121,6 118,2 149,4 149,4 121,1 119,0 117,8 126,0 111,3 125,8 135,8 126,2 138,4 136,1 160,7 133,7 133,9
2023. I. 131,6 136,2 137,3 129,5 160,5 188,7 155,8 199,7 101,2 116,4 107,5 104,2 68,4 125,4 121,6 154,5 154,5 126,8 126,3 121,3 132,8 119,7 128,1 140,7 127,9 146,1 144,0 170,8 139,3 136,8
II. 133,9 138,3 133,9 127,1 163,6 199,0 171,6 207,8 103,0 118,3 110,5 104,8 71,7 125,6 122,5 156,9 156,9 127,6 127,2 122,2 133,8 120,5 127,8 142,9 130,0 149,2 149,0 173,9 141,0 138,5
III. 136,5 142,9 136,1 128,4 172,3 206,0 185,6 212,3 104,0 120,1 113,1 105,6 71,7 127,3 123,1 161,3 161,3 129,0 128,5 123,1 135,4 121,9 130,2 144,4 130,5 151,9 155,6 176,5 141,7 139,7
IV.
Előző negyedév = 100,0%
2019. I. 100,6 100,5 101,1 101,6 103,3 100,4 97,2 101,8 99,8 100,9 100,5 99,7 97,8 100,7 100,6 102,1 102,1 100,8 100,4 100,5 101,4 100,4 100,7 101,1 98,0 101,7 100,0 103,7 103,0 101,3
II. 101,4 102,0 101,4 99,9 100,7 104,3 109,7 102,0 100,1 100,8 101,3 101,7 98,6 100,5 100,4 101,8 101,8 100,6 100,7 100,3 100,5 101,0 100,9 101,5 102,9 100,9 101,8 101,1 101,6 100,6
III. 100,9 101,6 101,2 100,1 101,0 101,9 103,1 101,3 99,9 100,4 100,2 100,4 98,8 100,5 100,4 101,7 101,7 100,1 100,6 99,9 100,4 95,7 100,6 101,0 101,2 101,2 102,6 100,4 100,3 100,6
IV. 100,0 98,6 100,6 100,2 100,7 100,1 97,3 101,3 100,6 101,0 101,4 101,5 100,5 100,3 100,3 101,4 101,4 100,8 100,8 100,2 100,4 105,8 100,7 100,1 100,4 100,3 98,1 100,7 100,4 100,2
2020. I. 100,8 100,0 101,0 100,7 106,5 100,9 98,1 102,1 100,2 100,3 100,7 101,9 97,3 101,9 100,5 102,0 102,0 100,9 100,9 100,5 101,4 98,0 102,3 101,8 99,0 101,9 100,0 105,7 102,2 102,6
II. 101,0 102,7 100,6 101,8 101,2 102,5 104,4 101,7 99,6 99,0 97,5 100,2 98,4 100,9 100,4 99,3 99,3 100,5 101,0 100,2 100,8 99,1 100,5 100,6 101,6 98,7 100,6 101,5 101,1 100,1
III. 100,0 99,3 100,6 98,7 101,6 102,3 104,8 101,2 99,6 98,5 101,6 100,2 98,1 100,1 100,2 101,4 101,4 99,8 99,5 100,2 100,2 97,2 99,9 100,3 99,7 100,5 103,0 100,3 100,0 99,8
IV. 99,6 98,9 100,5 102,1 98,1 98,8 94,2 100,8 99,2 97,1 100,3 101,6 97,1 100,4 100,5 100,3 100,3 100,2 100,0 99,8 100,5 100,1 100,6 100,4 99,8 101,1 99,7 100,9 100,7 100,3
2021. I. 100,6 100,6 100,8 101,0 105,3 100,0 97,9 101,0 100,0 98,2 100,0 100,0 98,1 101,2 101,2 100,7 100,7 101,2 100,6 101,3 102,1 98,7 101,0 101,0 100,8 100,0 100,4 103,6 101,4 100,6
II. 100,6 100,5 99,9 99,2 100,9 103,5 106,5 102,1 99,6 100,4 100,1 100,2 98,6 99,9 100,2 100,8 100,8 100,3 100,1 100,6 100,2 101,1 100,1 101,0 101,0 100,9 100,7 100,6 100,8 101,4
III. 100,8 99,9 100,3 100,0 101,4 104,3 108,3 102,5 100,5 100,6 101,2 100,4 100,0 100,7 101,0 101,4 101,4 100,3 100,6 100,1 100,0 101,4 100,7 101,2 101,6 100,4 103,5 100,6 101,0 100,8
IV. 101,5 103,3 102,1 102,0 101,2 99,2 91,9 102,4 100,0 102,4 101,1 100,1 97,2 100,9 101,1 102,2 102,2 101,0 100,7 101,3 100,7 104,2 100,5 101,3 103,0 101,6 98,8 100,5 100,7 101,6
2022. I. 103,0 104,4 105,2 104,5 103,3 103,1 100,7 103,8 101,3 101,9 101,1 102,6 99,3 102,3 101,7 102,8 102,8 102,8 102,7 102,8 103,1 100,3 104,2 103,4 100,7 104,1 101,7 105,2 104,0 103,7
II. 104,0 107,2 107,9 105,6 101,6 106,7 107,7 106,4 101,7 102,7 104,3 100,2 100,3 102,0 101,9 103,9 103,9 102,2 102,3 102,6 101,3 105,4 102,5 103,1 104,8 103,9 104,3 102,1 102,5 102,4
III. 103,5 105,7 104,4 102,4 104,3 108,3 110,9 107,5 101,5 103,4 101,4 100,3 101,2 101,6 100,9 104,0 104,0 102,0 101,2 101,5 103,0 100,4 103,1 102,5 103,5 101,1 108,2 101,7 102,2 102,5
IV. 102,1 101,3 102,5 101,6 101,9 105,3 95,6 108,1 101,7 103,8 103,3 100,0 99,7 102,3 101,9 103,5 103,5 102,1 101,4 101,9 101,2 107,8 103,7 102,0 101,8 101,5 99,9 104,1 101,6 101,8
2023. I. 103,2 100,6 100,1 101,3 104,4 106,3 107,5 106,0 103,4 103,8 104,2 102,5 103,7 103,1 102,9 103,4 103,4 104,7 106,2 103,0 105,4 107,5 101,8 103,6 101,3 105,6 105,8 106,3 104,2 102,2
II. 101,7 101,6 97,6 98,2 102,0 105,5 110,2 104,1 101,8 101,6 102,7 100,6 104,8 100,2 100,8 101,5 101,5 100,6 100,7 100,7 100,8 100,6 99,8 101,6 101,7 102,2 103,5 101,8 101,3 101,2
III. 102,0 103,4 101,7 101,0 105,3 103,6 108,1 102,2 101,0 101,6 102,4 100,7 100,1 101,3 100,5 102,8 102,8 101,1 101,0 100,8 101,2 101,2 101,8 101,0 100,3 101,8 104,4 101,5 100,5 100,9
IV.
Előző év azonos időszaka = 100,0%
2019. I. 102,9 104,6 103,3 104,0 104,7 105,5 104,9 105,6 98,5 103,1 101,6 100,1 91,5 101,8 101,8 105,8 105,8 101,9 102,2 101,3 103,1 97,6 102,0 103,5 102,4 103,0 103,5 107,0 105,1 102,0
II. 102,9 103,1 103,4 102,8 103,5 106,1 104,8 106,4 99,6 103,9 102,5 101,4 94,0 101,8 101,4 106,7 106,7 101,8 102,3 101,0 102,7 99,0 102,0 104,1 103,6 103,5 103,6 107,5 105,6 102,5
III. 102,6 102,3 103,1 102,3 104,2 106,0 104,0 106,6 99,8 104,0 102,5 101,7 94,6 101,8 101,6 107,0 107,0 101,9 102,6 101,0 102,4 97,8 102,9 103,9 102,4 104,5 102,7 106,7 105,3 103,1
IV. 103,0 102,8 104,4 101,8 105,7 106,8 107,0 106,5 100,3 103,2 103,5 103,3 95,7 102,0 101,7 107,2 107,2 102,2 102,5 100,9 102,7 102,5 102,9 103,7 102,6 104,1 102,5 106,0 105,3 102,6
2020. I. 103,2 102,3 104,2 101,0 108,9 107,3 108,0 106,8 100,8 102,6 103,7 105,5 95,3 103,2 101,6 107,0 107,0 102,3 103,0 100,9 102,6 100,1 104,6 104,4 103,6 104,4 102,6 108,1 104,5 104,0
II. 102,7 103,0 103,3 102,8 109,5 105,5 102,8 106,6 100,4 100,7 99,8 104,0 95,1 103,6 101,6 104,4 104,4 102,3 103,3 100,8 102,9 98,3 104,1 103,6 102,3 102,1 101,3 108,5 104,1 103,6
III. 101,8 100,6 102,8 101,4 110,2 105,9 104,5 106,4 100,0 98,8 101,2 103,8 94,5 103,2 101,4 104,1 104,1 102,1 102,1 101,0 102,7 99,8 103,4 102,8 100,7 101,5 101,7 108,4 103,8 102,6
IV. 101,4 100,9 102,7 103,2 107,4 104,6 101,2 105,9 98,6 94,9 100,1 103,9 91,3 103,2 101,6 102,9 102,9 101,5 101,4 100,7 102,8 94,4 103,3 103,1 100,0 102,3 103,3 108,6 104,2 102,8
2021. I. 101,2 101,5 102,5 103,5 106,3 103,6 100,9 104,7 98,4 92,9 99,4 102,0 92,0 102,6 102,3 101,7 101,7 101,8 101,1 101,5 103,5 95,1 102,0 102,4 101,9 100,3 103,7 106,4 103,3 100,8
II. 100,8 99,4 101,8 100,9 106,0 104,6 102,9 105,2 98,4 94,2 102,0 102,0 92,1 101,5 102,1 103,2 103,2 101,6 100,2 101,9 103,0 97,1 101,6 102,7 101,3 102,5 103,9 105,6 103,0 102,0
III. 101,6 100,0 101,5 102,3 105,7 106,7 106,3 106,5 99,3 96,2 101,5 102,3 93,9 102,1 102,9 103,2 103,2 102,1 101,3 101,8 102,8 101,3 102,4 103,6 103,2 102,4 104,4 106,0 104,0 103,1
IV. 103,6 104,4 103,1 102,2 109,0 107,0 103,7 108,2 100,1 101,5 102,4 100,8 94,0 102,7 103,5 105,3 105,3 102,9 101,9 103,3 103,0 105,5 102,3 104,6 106,6 102,9 103,4 105,4 104,0 104,5
2022. I. 106,0 108,3 107,7 105,8 107,0 110,3 106,7 111,3 101,4 105,3 103,5 103,4 95,1 103,7 104,0 107,4 107,4 104,5 104,1 104,9 104,0 107,2 105,5 107,1 106,5 107,2 104,8 107,1 106,7 107,8
II. 109,6 115,4 116,2 112,6 107,7 113,7 107,9 115,9 103,6 107,7 107,8 103,4 96,8 106,0 105,8 110,6 110,6 106,6 106,4 107,0 105,1 111,7 108,0 109,3 110,5 110,4 108,5 108,7 108,5 108,9
III. 112,6 122,1 121,0 115,2 110,8 118,1 110,4 121,6 104,6 110,7 108,1 103,3 98,0 107,0 105,6 113,5 113,5 108,4 107,1 108,4 108,3 110,5 110,6 110,7 112,6 111,1 113,4 109,8 109,8 110,7
IV. 113,3 119,7 121,5 114,8 111,5 125,4 115,0 128,3 106,3 112,2 110,4 103,1 100,5 108,5 106,5 114,9 114,9 109,5 107,8 109,1 108,8 114,3 114,1 111,4 111,2 110,9 114,7 113,8 110,7 110,9
2023. I. 113,5 115,4 115,5 111,3 112,7 129,3 122,7 131,0 108,5 114,4 113,9 102,9 105,0 109,4 107,7 115,6 115,6 111,5 111,5 109,2 111,2 122,6 111,5 111,6 111,9 112,4 119,3 115,0 110,9 109,2
II. 111,0 109,4 104,5 103,5 113,1 127,9 125,5 128,2 108,6 113,2 112,2 103,3 109,6 107,4 106,6 113,0 113,0 109,8 109,7 107,3 110,7 117,0 108,6 110,0 108,6 110,6 118,4 114,6 109,6 107,9
III. 109,3 107,0 101,7 102,1 114,2 122,3 122,4 121,8 108,1 111,2 113,3 103,8 108,4 107,1 106,2 111,8 111,8 108,8 109,4 106,5 108,7 118,0 107,4 108,4 105,2 111,4 114,2 114,4 107,7 106,2
IV.
Évkezdettől kumulált, előző év azonos időszaka = 100,0%
2023. I–III. 111,2 110,6 107,1 105,6 113,3 126,5 123,5 126,9 108,4 112,9 113,1 103,3 107,7 108,0 106,8 113,5 113,5 110,0 110,2 107,7 110,2 119,2 109,2 110,0 108,5 111,4 117,3 114,7 109,4 107,7

Lábjegyzet

aAz EBS (European Business Statistics, 2152/2019) Rendelet 2021. évi hatályba lépése óta, az abban előírtak szerinti tartalommal 2016-tól visszamenőleg publikáljuk az aggregált árindexeket.
bA H nemzetgazdasági ág árindexe számításánál a Légi szállítást (51) is figyelembe vettük, azonban adatvédelmi okokból az adatokat külön nem ismertetjük. A Vízi szállítás (50) indexe szintén része az aggregátumnak. Az EBS (European Business Statistics, 2152/2019) Rendelet 2021. évi hatályba lépése óta, az abban előírtak szerinti tartalommal 2016-tól visszamenőleg publikáljuk az aggregált árindexeket.
cAz EBS (European Business Statistics, 2152/2019) Rendelet 2021. évi hatályba lépése óta, az abban előírtak szerinti tartalommal 2016-tól visszamenőleg publikáljuk az aggregált árindexeket.
dAz M nemzetgazdasági ág aggregált mutatószáma nem tartalmazza a 72 (Tudományos kutatás, fejlesztés), a 75 (Állat-egészségügyi ellátás) ágazatok és a 70.1 (Üzletvezetés) alágazat indexeit. Az EBS (European Business Statistics, 2152/2019) Rendelet 2021. évi hatályba lépése óta, az abban előírtak szerinti tartalommal 2016-tól visszamenőleg publikáljuk az aggregált árindexeket.
.