Időszak, negyedév Megfigyelt szolgáltatások összesen (H–N nemzet-gazdasági ágak, kivéve K)a Szállítás, raktározás, összesen Szárazföldi és csővezetékes szállítás Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység Postai, futárpostai tevékenység Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, összesen Szálláshely-szolgáltatás Vendéglátás Információ, kommunikáció, összesen Kiadói tevékenység Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel ­kiadás Műsor-összeállítás, műsor-szolgáltatás Távközlés Információ- technológiai szolgáltatás Információ-szolgáltatás Ingatlanügyletek, összesen Ingatlanügyletek Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, összesen Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység Üzletvezetési tanácsadás Mérnöki és építész-mérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés Reklám, piackutatás Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, összesen Kölcsönzés, operatív lízing Munkaerő-piaci szolgáltatás Utazás-közvetítés, utazás-szervezés, egyéb foglalás Biztonsági, nyomozói tevékenység Építmény-üzemeltetés, zöldterület ­kezelés Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
Hb 49 52 53 I 55 56 Jc 58 59 60 61 62 63 L 68 Md 69 70.2 71 73 74 Na 77 78 79 80 81 82
2015. év = 100,0%
2017. I. 100,6 98,6 98,9 100,3 107,0 105,3 99,6 107,6 98,1 102,1 93,2 94,1 94,9 101,7 101,9 104,8 104,8 100,7 100,2 100,9 101,6 100,0 99,4 103,5 101,1 105,7 103,1 105,4 102,5 104,1
II. 101,7 101,1 98,9 100,5 108,2 108,6 107,7 108,6 97,5 102,7 91,9 94,4 92,8 102,1 101,9 105,4 105,4 101,1 100,6 100,9 102,5 100,9 99,4 104,0 99,8 106,9 104,7 106,6 102,8 105,3
III. 101,6 101,6 98,7 99,6 108,4 110,2 111,3 109,3 95,9 100,9 89,4 91,8 89,9 102,0 102,2 106,4 106,4 100,8 100,6 100,8 102,6 95,7 99,3 103,7 97,6 107,4 107,2 106,9 102,6 104,6
IV. 101,2 100,2 99,4 100,7 105,4 109,5 107,1 110,1 95,1 98,6 88,3 91,7 88,3 102,2 102,7 107,0 107,0 101,4 101,7 101,1 103,0 97,1 99,4 104,5 100,1 108,4 104,7 107,7 102,9 105,7
2018. I. 101,8 100,3 100,0 101,2 109,9 112,8 104,1 116,0 94,1 98,4 87,1 90,9 85,5 102,6 102,5 108,1 108,1 102,5 102,4 102,0 104,8 98,1 100,1 106,4 99,3 112,4 104,6 112,7 103,7 108,8
II. 103,3 103,8 101,4 102,3 112,0 117,0 114,3 117,4 93,2 98,4 87,5 91,2 82,1 103,1 103,4 109,1 109,1 103,1 102,9 102,6 105,8 97,7 100,9 107,4 101,0 112,9 106,5 113,4 104,9 108,8
III. 104,5 106,4 102,8 103,0 112,3 119,3 118,9 118,7 92,9 98,8 87,7 91,3 80,5 103,6 103,6 110,6 110,6 103,1 103,3 102,5 106,4 94,5 100,6 108,6 103,5 113,1 110,3 114,7 105,5 108,9
IV. 104,1 104,4 102,2 103,6 111,4 118,4 112,4 120,3 92,9 100,5 88,1 91,2 80,0 103,7 103,8 112,0 112,0 103,6 104,1 102,9 106,6 95,4 101,3 109,0 103,7 113,9 108,3 116,3 105,9 109,6
2019. I. 104,8 104,9 103,3 105,3 115,1 119,0 109,2 122,5 92,7 101,4 88,5 91,0 78,2 104,4 104,4 114,3 114,3 104,4 104,5 103,3 108,1 95,7 102,1 110,2 101,7 115,8 108,3 120,6 109,0 111,0
II. 106,3 107,1 104,8 105,2 115,8 124,1 119,9 124,9 92,8 102,3 89,7 92,5 77,1 105,0 104,9 116,4 116,4 105,0 105,3 103,7 108,6 96,7 102,9 111,8 104,7 116,8 110,3 121,9 110,7 111,6
III. 107,3 108,8 106,0 105,3 117,0 126,4 123,6 126,5 92,7 102,7 89,9 92,9 76,2 105,5 105,2 118,4 118,4 105,1 106,0 103,6 109,0 92,4 103,6 112,8 106,0 118,2 113,2 122,4 111,1 112,3
IV. 107,3 107,3 106,7 105,5 117,7 126,5 120,2 128,1 93,3 103,7 91,1 94,2 76,6 105,8 105,6 120,0 120,0 105,9 106,8 103,8 109,4 97,8 104,3 113,0 106,4 118,6 111,1 123,3 111,5 112,4
2020. I. 108,4 107,3 107,7 106,3 125,3 132,0 131,9 130,8 93,5 104,0 91,8 96,0 74,5 107,8 106,1 122,3 122,3 106,9 107,7 104,3 110,9 95,9 106,7 115,0 105,3 120,9 111,1 130,4 114,0 115,4
II. 109,5 110,2 108,3 108,1 126,8 135,3 137,7 133,1 93,1 103,0 89,5 96,2 73,3 108,8 106,5 121,5 121,5 107,4 108,7 104,5 111,7 95,0 107,2 115,7 107,0 119,3 111,7 132,3 115,3 115,5
III. 109,5 109,5 109,0 106,7 128,9 138,3 144,3 134,7 92,7 101,4 91,0 96,4 72,0 108,8 106,7 123,2 123,2 107,2 108,2 104,7 111,9 92,3 107,1 116,0 106,7 119,9 115,1 132,7 115,3 115,2
IV. 109,0 108,3 109,5 108,9 126,5 136,7 136,0 135,7 92,0 98,4 91,2 97,9 69,9 109,2 107,2 123,5 123,5 107,4 108,3 104,5 112,4 92,3 107,7 116,5 106,5 121,3 114,7 133,9 116,1 115,6
2021. I. 109,7 109,0 110,4 110,0 133,2 136,7 133,1 137,0 91,9 96,7 91,2 97,9 68,5 110,6 108,5 124,4 124,4 108,8 108,9 105,9 114,8 91,1 108,9 117,7 107,3 121,2 115,2 138,7 117,8 116,3
II. 110,3 109,6 110,3 109,1 134,4 139,9 141,7 137,7 91,6 97,0 91,3 98,2 67,6 110,4 108,7 125,4 125,4 109,1 109,0 106,4 115,0 92,2 108,9 118,8 108,4 122,3 116,0 139,6 118,7 117,9
III.
IV.
Előző negyedév = 100,0%
2017. I. 100,2 99,1 99,6 99,9 106,5 101,6 96,8 103,6 99,6 100,7 98,7 98,7 98,5 100,4 100,9 101,0 101,0 100,5 100,5 100,3 100,9 100,7 100,0 101,5 100,3 101,5 99,7 103,2 102,6 101,9
II. 101,1 102,5 100,0 100,2 101,1 103,1 108,1 101,0 99,4 100,6 98,6 100,3 97,8 100,4 100,1 100,6 100,6 100,4 100,4 100,0 100,9 100,9 100,0 100,5 98,7 101,1 101,5 101,2 100,3 101,2
III. 99,9 100,4 99,8 99,1 100,2 101,5 103,4 100,7 98,4 98,3 97,3 97,2 97,0 99,9 100,3 101,0 101,0 99,7 100,1 99,9 100,2 94,9 99,9 99,7 97,8 100,5 102,3 100,3 99,8 99,3
IV. 99,6 98,6 100,6 101,1 97,2 99,4 96,2 100,7 99,2 97,7 98,7 99,9 98,2 100,3 100,5 100,5 100,5 100,6 101,0 100,3 100,4 101,5 100,1 100,8 102,6 101,0 97,8 100,7 100,3 101,1
2018. I. 100,6 100,1 100,6 100,6 104,3 103,0 97,2 105,4 98,9 99,9 98,7 99,2 96,8 100,4 99,8 101,1 101,1 101,1 100,7 100,9 101,7 101,0 100,7 101,8 99,2 103,7 99,9 104,7 100,8 102,9
II. 101,5 103,5 101,4 101,0 101,9 103,7 109,8 101,2 99,0 100,0 100,4 100,3 96,0 100,5 100,9 101,0 101,0 100,6 100,6 100,6 100,9 99,6 100,8 100,9 101,7 100,4 101,8 100,6 101,1 100,0
III. 101,2 102,5 101,4 100,7 100,3 102,0 104,0 101,1 99,7 100,3 100,2 100,1 98,2 100,5 100,2 101,4 101,4 100,0 100,4 99,9 100,6 96,8 99,7 101,2 102,5 100,2 103,5 101,2 100,7 100,1
IV. 99,6 98,2 99,5 100,6 99,2 99,3 94,5 101,3 100,1 101,8 100,5 100,0 99,3 100,1 100,2 101,2 101,2 100,5 100,8 100,3 100,2 101,0 100,7 100,3 100,2 100,6 98,3 101,4 100,3 100,6
2019. I. 100,6 100,5 101,1 101,6 103,3 100,4 97,2 101,8 99,8 100,9 100,5 99,7 97,8 100,7 100,6 102,1 102,1 100,8 100,4 100,5 101,4 100,4 100,7 101,1 98,0 101,7 100,0 103,7 103,0 101,3
II. 101,4 102,0 101,4 99,9 100,7 104,3 109,7 102,0 100,1 100,8 101,3 101,7 98,6 100,5 100,4 101,8 101,8 100,6 100,7 100,3 100,5 101,0 100,9 101,5 102,9 100,9 101,8 101,1 101,6 100,6
III. 100,9 101,6 101,2 100,1 101,0 101,9 103,1 101,3 99,9 100,4 100,2 100,4 98,8 100,5 100,4 101,7 101,7 100,1 100,6 99,9 100,4 95,7 100,6 101,0 101,2 101,2 102,6 100,4 100,3 100,6
IV. 100,0 98,6 100,6 100,2 100,7 100,1 97,3 101,3 100,6 101,0 101,4 101,5 100,5 100,3 100,3 101,4 101,4 100,8 100,8 100,2 100,4 105,8 100,7 100,1 100,4 100,3 98,1 100,7 100,4 100,2
2020. I. 101,0 100,0 101,0 100,7 106,5 104,4 109,7 102,1 100,2 100,3 100,7 101,9 97,3 101,9 100,5 102,0 102,0 100,9 100,9 100,5 101,4 98,0 102,3 101,8 99,0 101,9 100,0 105,7 102,2 102,6
II. 101,0 102,7 100,6 101,8 101,2 102,5 104,4 101,7 99,6 99,0 97,5 100,2 98,4 100,9 100,4 99,3 99,3 100,5 101,0 100,2 100,8 99,1 100,5 100,6 101,6 98,7 100,6 101,5 101,1 100,1
III. 100,0 99,3 100,6 98,7 101,6 102,3 104,8 101,2 99,6 98,5 101,6 100,2 98,1 100,1 100,2 101,4 101,4 99,8 99,5 100,2 100,2 97,2 99,9 100,3 99,7 100,5 103,0 100,3 100,0 99,8
IV. 99,6 98,9 100,5 102,1 98,1 98,8 94,2 100,8 99,2 97,1 100,3 101,6 97,1 100,4 100,5 100,3 100,3 100,2 100,0 99,8 100,5 100,1 100,6 100,4 99,8 101,1 99,7 100,9 100,7 100,3
2021. I. 100,6 100,6 100,8 101,0 105,3 100,0 97,9 101,0 100,0 98,2 100,0 100,0 98,1 101,2 101,2 100,7 100,7 101,2 100,6 101,3 102,1 98,7 101,0 101,0 100,8 100,0 100,4 103,6 101,4 100,6
II. 100,6 100,5 99,9 99,2 100,9 102,3 106,5 100,5 99,6 100,4 100,1 100,2 98,6 99,9 100,2 100,8 100,8 100,3 100,1 100,6 100,2 101,1 100,1 101,0 101,0 100,9 100,7 100,6 100,8 101,4
III.
IV.
Előző év azonos időszaka = 100,0%
2017. I. 100,6 99,2 99,4 100,2 104,6 105,0 103,3 105,6 99,1 102,5 96,3 96,2 96,7 101,2 101,2 102,1 102,1 100,6 100,2 100,8 100,8 100,1 100,4 102,7 100,2 104,0 102,9 104,5 102,4 103,2
II. 101,2 100,8 99,3 100,1 106,0 105,6 104,4 105,9 98,9 102,8 96,4 97,7 95,6 101,3 101,2 102,2 102,2 100,9 100,8 100,5 101,7 100,9 100,0 102,8 99,1 104,5 102,3 105,2 102,9 104,0
III. 100,6 100,5 99,4 99,0 109,5 105,6 104,0 106,0 97,4 100,5 94,0 95,7 93,1 100,9 101,3 102,8 102,8 100,9 101,2 100,6 102,1 96,4 99,9 101,9 96,4 104,1 101,1 105,4 103,6 103,0
IV. 100,8 100,7 100,0 100,3 104,8 105,6 104,1 106,1 96,6 97,2 93,5 96,1 91,7 101,0 101,8 103,1 103,1 101,2 102,0 100,6 102,4 97,8 100,0 102,6 99,3 104,1 101,2 105,5 103,0 103,5
2018. I. 101,2 101,7 101,1 100,9 102,7 107,1 104,5 107,9 95,9 96,4 93,5 96,6 90,1 100,9 100,7 103,2 103,2 101,8 102,2 101,2 103,2 98,1 100,7 102,9 98,2 106,3 101,4 106,9 101,2 104,5
II. 101,6 102,7 102,5 101,8 103,5 107,7 106,2 108,1 95,6 95,9 95,2 96,6 88,5 101,0 101,5 103,6 103,6 102,0 102,4 101,7 103,2 96,8 101,5 103,2 101,2 105,6 101,7 106,4 102,0 103,4
III. 102,9 104,7 104,1 103,4 103,5 108,2 106,8 108,6 96,8 97,8 98,1 99,5 89,6 101,6 101,4 104,0 104,0 102,3 102,7 101,8 103,7 98,8 101,3 104,8 106,1 105,3 102,9 107,3 102,9 104,1
IV. 102,9 104,3 102,9 102,9 105,6 108,1 104,9 109,2 97,7 102,0 99,8 99,6 90,6 101,5 101,1 104,7 104,7 102,2 102,4 101,8 103,4 98,3 101,9 104,2 103,6 105,0 103,4 108,0 102,9 103,6
2019. I. 102,9 104,6 103,3 104,0 104,7 105,5 104,9 105,6 98,5 103,1 101,6 100,1 91,5 101,8 101,8 105,8 105,8 101,9 102,2 101,3 103,1 97,6 102,0 103,5 102,4 103,0 103,5 107,0 105,1 102,0
II. 102,9 103,1 103,4 102,8 103,5 106,1 104,8 106,4 99,6 103,9 102,5 101,4 94,0 101,8 101,4 106,7 106,7 101,8 102,3 101,0 102,7 99,0 102,0 104,1 103,6 103,5 103,6 107,5 105,6 102,5
III. 102,6 102,3 103,1 102,3 104,2 106,0 104,0 106,6 99,8 104,0 102,5 101,7 94,6 101,8 101,6 107,0 107,0 101,9 102,6 101,0 102,4 97,8 102,9 103,9 102,4 104,5 102,7 106,7 105,3 103,1
IV. 103,0 102,8 104,4 101,8 105,7 106,8 107,0 106,5 100,3 103,2 103,5 103,3 95,7 102,0 101,7 107,2 107,2 102,2 102,5 100,9 102,7 102,5 102,9 103,7 102,6 104,1 102,5 106,0 105,3 102,6
2020. I. 103,4 102,3 104,2 101,0 108,9 110,9 120,8 106,8 100,8 102,6 103,7 105,5 95,3 103,2 101,6 107,0 107,0 102,3 103,0 100,9 102,6 100,1 104,6 104,4 103,6 104,4 102,6 108,1 104,5 104,0
II. 103,0 103,0 103,3 102,8 109,5 109,0 114,9 106,6 100,4 100,7 99,8 104,0 95,1 103,6 101,6 104,4 104,4 102,3 103,3 100,8 102,9 98,3 104,1 103,6 102,3 102,1 101,3 108,5 104,1 103,6
III. 102,1 100,6 102,8 101,4 110,2 109,5 116,8 106,4 100,0 98,8 101,2 103,8 94,5 103,2 101,4 104,1 104,1 102,1 102,1 101,0 102,7 99,8 103,4 102,8 100,7 101,5 101,7 108,4 103,8 102,6
IV. 101,6 100,9 102,7 103,2 107,4 108,1 113,1 105,9 98,6 94,9 100,1 103,9 91,3 103,2 101,6 102,9 102,9 101,5 101,4 100,7 102,8 94,4 103,3 103,1 100,0 102,3 103,3 108,6 104,2 102,8
2021. I. 101,2 101,5 102,5 103,5 106,3 103,6 100,9 104,7 98,4 92,9 99,4 102,0 92,0 102,6 102,3 101,7 101,7 101,8 101,1 101,5 103,5 95,1 102,0 102,4 101,9 100,3 103,7 106,4 103,3 100,8
II. 100,8 99,4 101,8 100,9 106,0 103,4 102,9 103,5 98,4 94,2 102,0 102,0 92,1 101,5 102,1 103,2 103,2 101,6 100,2 101,9 103,0 97,1 101,6 102,7 101,3 102,5 103,9 105,6 103,0 102,0
III.
IV.
Évkezdettől kumulált, előző év azonos időszaka = 100,0%
2021. I–II. 101,0 100,4 102,1 102,2 106,1 103,5 101,9 104,1 98,4 93,6 100,7 102,0 92,1 102,0 102,2 102,5 102,5 101,7 100,7 101,7 103,2 96,1 101,8 102,5 101,6 101,4 103,8 106,0 103,1 101,4

Lábjegyzet

a
Az EBS (European Business Statistics, 2152/2019) Rendelet 2021. évi hatályba lépése óta, az abban előírtak szerinti tartalommal 2016-tól visszamenőleg publikáljuk az aggregált árindexeket.
b
A H nemzetgazdasági ág árindexe számításánál a Légi szállítást (51) is figyelembe vettük, azonban adatvédelmi okokból az adatokat külön nem ismertetjük. A Vízi szállítás (50) indexe szintén része az aggregátumnak. Az EBS (European Business Statistics, 2152/2019) Rendelet 2021. évi hatályba lépése óta, az abban előírtak szerinti tartalommal 2016-tól visszamenőleg publikáljuk az aggregált árindexeket.
c
Az EBS (European Business Statistics, 2152/2019) Rendelet 2021. évi hatályba lépése óta, az abban előírtak szerinti tartalommal 2016-tól visszamenőleg publikáljuk az aggregált árindexeket.
d
Az M nemzetgazdasági ág aggregált mutatószáma nem tartalmazza a 72 (Tudományos kutatás, fejlesztés), a 75 (Állat-egészségügyi ellátás) ágazatok és a 70.1 (Üzletvezetés) alágazat indexeit. Az EBS (European Business Statistics, 2152/2019) Rendelet 2021. évi hatályba lépése óta, az abban előírtak szerinti tartalommal 2016-tól visszamenőleg publikáljuk az aggregált árindexeket.
.