Időszak, negyedév Megfigyelt szolgáltatások összesen (H–N nemzet-gazdasági ágak, kivéve K)a Szállítás, raktározás, összesen Szárazföldi és csővezetékes szállítás Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység Postai, futárpostai tevékenység Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, összesen Szálláshely-szolgáltatás Vendéglátás Információ, kommunikáció, összesen Kiadói tevékenység Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel ­kiadás Műsor-összeállítás, műsor-szolgáltatás Távközlés Információ- technológiai szolgáltatás Információ-szolgáltatás Ingatlanügyletek, összesen Ingatlanügyletek Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, összesen Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység Üzletvezetési tanácsadás Mérnöki és építész-mérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés Reklám, piackutatás Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, összesen Kölcsönzés, operatív lízing Munkaerő-piaci szolgáltatás Utazás-közvetítés, utazás-szervezés, egyéb foglalás Biztonsági, nyomozói tevékenység Építmény-üzemeltetés, zöldterület ­kezelés Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
Hb 49 52 53 I 55 56 Ja 58 59 60 61 62 63 L 68 Mc 69 70.2 71 73 74 Na 77 78 79 80 81 82
2015. év = 100,0%
2019. I. 100,8 100,9 103,8 105,3 115,2 119,0 109,2 122,5 84,1 105,7 88,5 91,0 57,4 104,4 104,4 108,8 108,8 104,4 104,5 103,3 108,1 95,7 101,6 109,3 101,5 115,8 100,9 120,6 109,0 111,0
II. 102,3 103,5 105,6 105,2 115,9 124,1 119,9 124,9 83,8 106,7 89,7 92,5 55,7 105,0 104,9 110,2 110,2 105,0 105,3 103,7 108,6 96,7 102,6 111,0 104,7 116,8 103,5 121,9 110,7 111,6
III. 103,0 105,0 107,1 105,3 117,0 126,4 123,6 126,5 83,2 107,2 89,9 92,9 53,9 105,5 105,2 111,4 111,4 105,0 106,0 103,6 109,0 92,4 103,2 111,9 106,0 118,2 104,2 122,4 111,1 112,3
IV. 103,1 104,4 108,0 105,5 117,9 126,5 120,2 128,1 83,4 109,5 91,1 94,2 53,3 105,8 105,6 112,6 112,6 105,8 106,8 103,8 109,4 97,8 103,9 112,1 106,6 118,6 103,1 123,3 111,5 112,4
2020. I. 103,9 105,3 109,3 106,3 124,4 127,6 118,0 130,8 82,7 109,2 91,8 96,0 50,0 107,8 106,1 114,4 114,4 106,8 107,7 104,3 110,9 95,9 106,4 113,8 105,3 120,9 100,2 130,4 114,0 115,4
II. 105,2 109,3 110,0 108,1 126,1 130,8 123,2 133,1 81,8 108,0 89,5 96,2 47,9 108,8 106,5 114,6 114,6 107,4 108,7 104,5 111,7 95,0 106,9 114,6 107,0 119,3 101,1 132,3 115,3 115,5
III. 104,5 106,3 110,8 106,7 128,3 133,8 129,1 134,7 81,2 106,9 91,0 96,4 46,5 108,8 106,7 117,1 117,1 107,2 108,2 104,7 111,9 92,3 106,7 114,3 106,6 119,9 99,1 132,7 115,3 115,2
IV. 104,6 106,3 111,5 108,9 125,3 132,2 121,6 135,7 80,7 109,1 91,2 97,9 44,7 109,2 107,2 117,9 117,9 107,4 108,3 104,5 112,4 92,3 107,3 115,3 106,5 121,3 103,4 133,9 116,1 115,6
2021. I. 105,5 108,8 112,6 110,0 131,8 132,2 119,0 137,0 79,6 104,9 91,2 97,9 41,9 110,6 108,5 118,9 118,9 108,7 108,9 105,9 114,8 91,1 108,4 116,6 107,7 121,2 104,3 138,7 117,8 116,3
II. 105,6 107,5 112,5 109,1 133,3 136,8 126,7 139,9 79,1 105,0 91,3 98,2 41,0 110,4 108,7 120,1 120,1 109,0 109,0 106,4 115,0 92,2 108,4 117,6 108,8 122,3 103,6 139,6 118,7 117,9
III. 106,0 106,3 112,9 109,1 134,9 142,7 137,3 143,4 79,4 105,3 92,4 98,6 40,7 111,1 109,8 121,3 121,3 109,4 109,6 106,6 115,0 93,5 109,1 118,9 110,5 122,8 106,5 140,5 119,9 118,9
IV. 107,3 108,6 115,9 111,4 137,0 141,5 126,1 146,8 79,2 108,7 93,4 98,7 39,1 112,1 111,0 124,3 124,3 110,5 110,4 108,0 115,8 97,4 109,7 120,6 114,0 124,8 106,5 141,2 120,8 120,8
2022. I. 110,5 113,7 123,6 116,3 142,6 145,9 127,0 152,4 80,0 110,8 94,4 101,3 38,5 114,7 112,9 128,2 128,2 113,7 113,3 111,1 119,4 97,7 114,3 124,8 114,6 129,9 109,6 148,6 125,6 125,3
II. 115,9 124,8 135,5 122,9 145,4 155,6 136,7 162,1 81,4 113,3 98,5 101,5 38,8 117,0 115,0 134,2 134,2 116,2 116,0 113,9 120,9 103,0 117,1 128,7 120,1 135,0 117,0 151,7 128,7 128,4
III. 120,4 133,3 142,7 125,8 149,7 168,5 151,6 174,3 83,0 117,3 99,8 101,7 39,8 118,9 116,0 139,0 139,0 118,6 117,4 115,6 124,5 103,3 120,6 131,7 124,2 136,4 121,4 154,3 131,6 131,6
IV. 123,0 135,3 146,9 127,8 153,2 177,5 145,0 188,4 84,5 122,0 103,1 101,7 39,8 121,6 118,2 143,7 143,7 121,1 119,0 117,8 126,0 111,3 125,1 134,5 126,5 138,4 125,8 160,7 133,7 133,9
2023. I. 126,3 133,9 146,7 129,5 158,8 188,7 155,8 199,7 86,6 126,8 107,5 104,2 40,1 125,4 121,6 149,5 149,5 126,8 126,3 121,3 132,8 119,7 127,3 139,2 127,9 146,1 130,5 170,8 139,3 136,8
II. 127,9 135,2 143,9 127,1 160,9 199,0 171,6 207,8 87,7 128,5 110,5 104,8 41,2 125,6 122,5 150,3 150,3 127,5 127,2 122,2 133,8 120,5 126,9 141,2 129,8 149,2 132,1 173,9 141,0 138,5
III.
IV.
Előző negyedév = 100,0%
2019. I. 99,9 99,1 101,3 101,6 103,6 100,4 97,2 101,8 98,8 100,8 100,5 99,7 94,7 100,7 100,6 101,3 101,3 100,8 100,4 100,5 101,4 100,4 100,8 101,0 97,9 101,7 99,7 103,7 103,0 101,3
II. 101,5 102,5 101,8 99,9 100,6 104,3 109,7 102,0 99,6 101,0 101,3 101,7 97,0 100,5 100,4 101,2 101,2 100,6 100,7 100,3 100,5 101,0 100,9 101,6 103,1 100,9 102,6 101,1 101,6 100,6
III. 100,7 101,5 101,4 100,1 101,0 101,9 103,1 101,3 99,3 100,5 100,2 100,4 96,8 100,5 100,4 101,1 101,1 100,1 100,6 99,9 100,4 95,7 100,6 100,8 101,2 101,2 100,7 100,4 100,3 100,6
IV. 100,1 99,4 100,8 100,2 100,8 100,1 97,3 101,3 100,2 102,1 101,4 101,5 98,7 100,3 100,3 101,1 101,1 100,8 100,8 100,2 100,4 105,8 100,7 100,2 100,5 100,3 98,9 100,7 100,4 100,2
2020. I. 100,7 100,9 101,2 100,7 105,5 100,9 98,1 102,1 99,2 99,8 100,7 101,9 93,8 101,9 100,5 101,6 101,6 100,9 100,9 100,5 101,4 98,0 102,4 101,5 98,8 101,9 97,2 105,7 102,2 102,6
II. 101,3 103,8 100,7 101,8 101,3 102,5 104,4 101,7 98,9 98,9 97,5 100,2 95,8 100,9 100,4 100,2 100,2 100,5 101,0 100,2 100,8 99,1 100,5 100,7 101,7 98,7 100,9 101,5 101,1 100,1
III. 99,4 97,3 100,7 98,7 101,8 102,3 104,8 101,2 99,3 99,0 101,6 100,2 97,0 100,1 100,2 102,1 102,1 99,8 99,5 100,2 100,2 97,2 99,8 99,8 99,6 100,5 98,0 100,3 100,0 99,8
IV. 100,0 100,0 100,7 102,1 97,7 98,8 94,2 100,8 99,4 102,0 100,3 101,6 96,2 100,4 100,5 100,7 100,7 100,2 100,0 99,8 100,5 100,1 100,6 100,9 99,9 101,1 104,3 100,9 100,7 100,3
2021. I. 100,9 102,4 101,0 101,0 105,2 100,0 97,9 101,0 98,6 96,1 100,0 100,0 93,7 101,2 101,2 100,8 100,8 101,2 100,6 101,3 102,1 98,7 101,0 101,1 101,1 100,0 100,9 103,6 101,4 100,6
II. 100,1 98,9 99,9 99,2 101,1 103,5 106,5 102,1 99,4 100,1 100,1 100,2 97,8 99,9 100,2 101,0 101,0 100,3 100,1 100,6 100,2 101,1 100,0 100,8 101,0 100,9 99,4 100,6 100,8 101,4
III. 100,4 98,9 100,4 100,0 101,2 104,3 108,3 102,5 100,4 100,3 101,2 100,4 99,4 100,7 101,0 101,0 101,0 100,3 100,6 100,1 100,0 101,4 100,7 101,1 101,6 100,4 102,8 100,6 101,0 100,8
IV. 101,2 102,1 102,7 102,0 101,6 99,2 91,9 102,4 99,8 103,2 101,1 100,1 96,1 100,9 101,1 102,5 102,5 101,0 100,7 101,3 100,7 104,2 100,5 101,5 103,2 101,6 100,0 100,5 100,7 101,6
2022. I. 103,1 104,7 106,6 104,5 104,1 103,1 100,7 103,8 101,0 102,0 101,1 102,6 98,4 102,3 101,7 103,1 103,1 102,9 102,7 102,8 103,1 100,3 104,2 103,4 100,5 104,1 102,8 105,2 104,0 103,7
II. 104,9 109,8 109,6 105,6 102,0 106,7 107,7 106,4 101,8 102,3 104,3 100,2 100,8 102,0 101,9 104,7 104,7 102,2 102,3 102,6 101,3 105,4 102,4 103,2 104,9 103,9 106,8 102,1 102,5 102,4
III. 103,9 106,8 105,3 102,4 103,0 108,3 110,9 107,5 101,9 103,5 101,4 100,3 102,5 101,6 100,9 103,6 103,6 102,0 101,2 101,5 103,0 100,4 103,0 102,3 103,4 101,1 103,8 101,7 102,2 102,5
IV. 102,2 101,5 103,0 101,6 102,3 105,3 95,6 108,1 101,8 104,0 103,3 100,0 100,1 102,3 101,9 103,4 103,4 102,1 101,4 101,9 101,2 107,8 103,7 102,1 101,9 101,5 103,7 104,1 101,6 101,8
2023. I. 102,6 99,0 99,8 101,3 103,7 106,3 107,5 106,0 102,6 103,9 104,2 102,5 100,6 103,1 102,9 104,1 104,1 104,7 106,2 103,0 105,4 107,5 101,8 103,5 101,1 105,6 103,7 106,3 104,2 102,2
II. 101,3 101,0 98,1 98,2 101,3 105,5 110,2 104,1 101,3 101,4 102,7 100,6 102,9 100,2 100,8 100,6 100,6 100,6 100,7 100,7 100,8 100,6 99,7 101,5 101,4 102,2 101,2 101,8 101,3 101,2
III.
IV.
Előző év azonos időszaka = 100,0%
2019. I. 101,4 102,4 104,0 104,0 104,7 105,5 104,9 105,6 95,4 102,6 101,6 100,1 82,6 101,8 101,8 104,6 104,6 101,9 102,2 101,3 103,1 97,6 101,9 103,3 102,3 103,0 101,7 107,0 105,1 102,0
II. 101,9 102,0 104,1 102,8 103,3 106,1 104,8 106,4 97,3 103,6 102,5 101,4 87,2 101,8 101,4 104,7 104,7 101,8 102,3 101,0 102,7 99,0 102,0 104,0 103,7 103,5 102,4 107,5 105,6 102,5
III. 101,8 101,7 103,9 102,3 104,2 106,0 104,0 106,6 97,7 104,4 102,5 101,7 87,9 101,8 101,6 104,7 104,7 101,9 102,6 101,0 102,4 97,8 103,0 103,8 102,5 104,5 101,3 106,7 105,3 103,1
IV. 102,2 102,6 105,5 101,8 106,1 106,8 107,0 106,5 97,9 104,4 103,5 103,3 87,9 102,0 101,7 104,8 104,8 102,2 102,5 100,9 102,7 102,5 103,0 103,6 102,7 104,1 101,8 106,0 105,3 102,6
2020. I. 103,0 104,3 105,3 101,0 108,0 107,3 108,0 106,8 98,3 103,3 103,7 105,5 87,0 103,2 101,6 105,1 105,1 102,3 103,0 100,9 102,6 100,1 104,7 104,1 103,7 104,4 99,3 108,1 104,5 104,0
II. 102,8 105,6 104,2 102,8 108,8 105,5 102,8 106,6 97,6 101,2 99,8 104,0 85,9 103,6 101,6 104,1 104,1 102,3 103,3 100,8 102,9 98,3 104,2 103,2 102,2 102,1 97,7 108,5 104,1 103,6
III. 101,5 101,3 103,4 101,4 109,7 105,9 104,5 106,4 97,5 99,8 101,2 103,8 86,1 103,2 101,4 105,1 105,1 102,1 102,1 101,0 102,7 99,8 103,4 102,1 100,6 101,5 95,1 108,4 103,8 102,6
IV. 101,4 101,8 103,3 103,2 106,3 104,6 101,2 105,9 96,8 99,6 100,1 103,9 83,9 103,2 101,6 104,7 104,7 101,5 101,4 100,7 102,8 94,4 103,3 102,8 100,0 102,3 100,3 108,6 104,2 102,8
2021. I. 101,6 103,3 103,1 103,5 105,9 103,6 100,9 104,7 96,2 96,0 99,4 102,0 83,9 102,6 102,3 104,0 104,0 101,8 101,1 101,5 103,5 95,1 101,9 102,5 102,3 100,3 104,1 106,4 103,3 100,8
II. 100,4 98,4 102,2 100,9 105,7 104,6 102,9 105,2 96,7 97,2 102,0 102,0 85,6 101,5 102,1 104,7 104,7 101,5 100,2 101,9 103,0 97,1 101,4 102,6 101,6 102,5 102,5 105,6 103,0 102,0
III. 101,4 100,0 101,9 102,3 105,1 106,7 106,3 106,5 97,7 98,5 101,5 102,3 87,7 102,1 102,9 103,6 103,6 102,1 101,3 101,8 102,8 101,3 102,3 104,0 103,7 102,4 107,5 106,0 104,0 103,1
IV. 102,6 102,2 103,9 102,2 109,3 107,0 103,7 108,2 98,1 99,6 102,4 100,8 87,6 102,7 103,5 105,4 105,4 102,9 101,9 103,3 103,0 105,5 102,2 104,6 107,0 102,9 103,1 105,4 104,0 104,5
2022. I. 104,8 104,5 109,7 105,8 108,2 110,3 106,7 111,3 100,5 105,7 103,5 103,4 92,0 103,7 104,0 107,8 107,8 104,5 104,1 104,9 104,0 107,2 105,5 107,0 106,4 107,2 105,1 107,1 106,7 107,8
II. 109,8 116,0 120,5 112,6 109,1 113,7 107,9 115,9 103,0 107,9 107,8 103,4 94,7 106,0 105,8 111,7 111,7 106,6 106,4 107,0 105,1 111,7 108,0 109,5 110,4 110,4 112,9 108,7 108,5 108,9
III. 113,5 125,4 126,4 115,2 111,0 118,1 110,4 121,6 104,5 111,4 108,1 103,3 97,7 107,0 105,6 114,6 114,6 108,4 107,1 108,4 108,3 110,5 110,6 110,8 112,4 111,1 114,0 109,8 109,8 110,7
IV. 114,7 124,6 126,8 114,8 111,9 125,4 115,0 128,3 106,7 112,3 110,4 103,1 101,7 108,5 106,5 115,6 115,6 109,5 107,8 109,1 108,8 114,3 114,1 111,5 111,0 110,9 118,1 113,8 110,7 110,9
2023. I. 114,2 117,8 118,7 111,3 111,4 129,3 122,7 131,0 108,3 114,4 113,9 102,9 104,1 109,4 107,7 116,7 116,7 111,5 111,5 109,2 111,2 122,6 111,4 111,6 111,7 112,4 119,1 115,0 110,9 109,2
II. 110,4 108,3 106,2 103,5 110,7 127,9 125,5 128,2 107,7 113,5 112,2 103,3 106,3 107,4 106,6 112,1 112,1 109,8 109,7 107,3 110,7 117,0 108,4 109,7 108,1 110,6 112,9 114,6 109,6 107,9
III.
IV.
Évkezdettől kumulált, előző év azonos időszaka = 100,0%
2023. I–II. 112,3 113,0 112,3 107,3 111,0 128,6 124,1 129,6 108,0 113,9 113,0 103,1 105,2 108,4 107,2 114,3 114,3 110,6 110,6 108,3 110,9 119,8 109,9 110,6 109,9 111,5 116,0 114,8 110,2 108,5

Lábjegyzet

aAz EBS (European Business Statistics, 2152/2019) Rendelet 2021. évi hatályba lépése óta, az abban előírtak szerinti tartalommal 2016-tól visszamenőleg publikáljuk az aggregált árindexeket.
bA H nemzetgazdasági ág árindexe számításánál a Légi szállítást (51) is figyelembe vettük, azonban adatvédelmi okokból az adatokat külön nem ismertetjük. A Vízi szállítás (50) indexe szintén része az aggregátumnak. Az EBS (European Business Statistics, 2152/2019) Rendelet 2021. évi hatályba lépése óta, az abban előírtak szerinti tartalommal 2016-tól visszamenőleg publikáljuk az aggregált árindexeket.
cAz M nemzetgazdasági ág aggregált mutatószáma nem tartalmazza a 72 (Tudományos kutatás, fejlesztés), a 75 (Állat-egészségügyi ellátás) ágazatok és a 70.1 (Üzletvezetés) alágazat indexeit. Az EBS (European Business Statistics, 2152/2019) Rendelet 2021. évi hatályba lépése óta, az abban előírtak szerinti tartalommal 2016-tól visszamenőleg publikáljuk az aggregált árindexeket.
.