Időszak Beruházások összesen Ebből anyagi műszaki-összetétel szerint: Ebből gazdálkodási forma szerint: vállalkozások beruházásaia
építés gép, berendezés
volumenváltozás, az előző év azonos időszakához képest, %
A beruházások volumenváltozása negyedévenként
2016. I. -6,7 -17,5 2,6 -2,0
II. -13,9 -30,0 6,8 -13,2
III. -1,8 -10,9 9,6 7,9
IV. -17,2 -24,6 -9,3 2,7
2017. I. 29,4 37,1 24,1 34,2
II. 21,5 32,6 12,2 17,3
III. 18,8 22,6 15,4 16,1
IV. 26,2 33,9 19,1 18,2
2018. I. 15,0 23,5 8,0 5,9
II. 18,4 19,3 17,3 16,3
III. 20,7 23,9 16,9 15,2
IV. 22,9 29,1 16,2 27,9
2019. I. 21,4 24,1 18,8 31,7
II. 16,8 18,2 16,0 26,0
III. 12,8 12,7 13,0 23,8
IV. 4,9 6,2 3,0 0,4
2020. I. -0,4 3,3 -4,5 1,7
II. -8,6 -3,8 -15,5 -10,0
III. -10,8 -12,2 -9,1 -16,3
IV. 2,5 1,8 3,7 -3,6
A beruházások volumenindexei, évkezdettől halmozott (kumulált)
2016. I. -6,7 -17,5 2,6 -2,0
I–II. -11,1 -25,8 5,0 -9,0
I–III. -7,6 -19,8 6,6 -2,8
I–IV. -11,3 -21,7 0,4 -0,8
2017. I. 29,4 37,1 24,1 34,2
I–II. 24,7 34,3 17,3 28,5
I–III. 22,3 29,1 16,6 20,8
I–IV. 23,7 30,9 17,5 19,8
2018. I. 15,0 23,5 8,0 5,9
I–II. 17,0 20,9 13,1 11,9
I–III. 18,5 22,2 14,5 13,2
I–IV. 20,2 24,9 15,1 18,6
2019. I. 21,4 24,1 18,8 31,7
I–II. 18,7 20,5 17,2 28,3
I–III. 16,3 17,1 15,6 26,5
I–IV. 11,9 12,8 11,0 16,2
2020. I. -0,4 3,3 -4,5 1,7
I–II. -5,2 -0,9 -10,7 -5,1
I–III. -7,4 -5,5 -10,1 -9,6
I–IV. -3,8 -2,8 -5,4 -7,5

Lábjegyzet

a
A gazdálkodási forma szerinti osztályozás (GFO) 1, 2, 7 kategóriáit tartalmazza. A legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások adata.
.