Időszak Beruházás összesen Ebből:
folyó áron, millió Ft volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0% vállalkozásoka költségvetési szervekb
folyó áron, millió Ft volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0% folyó áron, millió Ft volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0%
A beruházások teljesítményértéke negyedévenként
2018. I. 1 312 431 115,0 690 741 105,9 157 512 167,6
II. 1 890 404 118,4 1 019 334 116,3 275 118 146,6
III. 2 182 726 120,7 1 167 985 115,2 361 763 150,6
IV. 3 337 001 122,9 1 885 954 127,9 501 760 122,5
2019. I. 1 689 134 121,4 964 490 131,7 219 469 131,4
II. 2 350 486 116,8 1 367 445 126,0 356 316 121,7
III. 2 624 153 112,8 1 541 503 123,8 395 747 102,6
IV. 3 726 726 104,9 2 016 243 100,4 613 352 114,8
2020. I. 1 907 118 105,8 1 101 423 107,0 206 057 87,9
II. 2 365 531 94,0 1 311 508 89,6 327 242 85,8
III. 2 494 906 88,9 1 309 278 79,4 417 213 98,6
IV. 4 171 266 104,5 2 081 892 96,4 703 935 107,1
2021. I. 1 979 448 96,6 1 018 489 86,1 263 006 118,8
II. 2 760 112 108,5 1 522 437 107,9 360 603 102,4
III. 3 065 024 112,6 1 688 234 118,2 413 541 90,8
IV. 4 721 436 100,5 2 402 124 102,5 694 103 87,6
2022. I. 2 446 235 108,4 1 325 928 114,2 257 500 85,9
II. 3 517 823 107,8 1 852 825 103,0 439 150 103,0
III. 4 013 473 107,7 2 264 133 110,3 450 051 89,5
IV.
A beruházások teljesítményértéke, évkezdettől halmozott (kumulált)
2018. I. 1 312 431 115,0 690 741 105,9 157 512 167,6
I–II. 3 202 835 117,0 1 710 075 111,9 432 630 153,6
I–III. 5 385 561 118,5 2 878 060 113,2 794 393 152,2
I–IV. 8 722 562 120,2 4 764 014 118,6 1 296 153 139,1
2019. I. 1 689 134 121,4 964 490 131,7 219 469 131,4
I–II. 4 039 621 118,7 2 331 935 128,3 575 785 125,2
I–III. 6 663 774 116,3 3 873 438 126,5 971 532 114,9
I–IV. 10 390 500 111,9 5 889 681 116,2 1 584 884 114,9
2020. I. 1 907 118 105,8 1 101 423 107,0 206 057 87,9
I–II. 4 272 649 98,9 2 412 931 96,8 533 299 86,6
I–III. 6 767 555 95,0 3 722 209 89,9 950 512 91,5
I–IV. 10 938 821 98,4 5 804 101 92,1 1 654 447 97,6
2021. I. 1 979 448 96,6 1 018 489 86,1 263 006 118,8
I–II. 4 739 559 103,2 2 540 926 97,9 623 609 108,7
I–III. 7 804 583 106,7 4 229 160 105,1 1 037 150 100,8
I–IV. 12 526 020 104,3 6 631 284 104,2 1 731 253 95,1
2022. I. 2 446 235 108,4 1 325 928 114,2 257 500 85,9
I–II. 5 964 058 108,1 3 178 753 107,4 696 650 95,9
I–III. 9 977 531 107,9 5 442 886 108,6 1 146 701 93,3
I–IV.

Lábjegyzet

aA gazdálkodási forma szerinti osztályozás (GFO) 1, 2, 7 kategóriáit tartalmazza. A legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások adata.
bA gazdálkodási forma szerinti osztályozás (GFO) 3 kategóriáját tartalmazza (költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek).
.