Időszak Beruházás összesen Ebből:
folyó áron, millió Ft volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0% vállalkozásoka költségvetési szervekb
folyó áron, millió Ft volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0% folyó áron, millió Ft volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0%
A beruházások teljesítményértéke negyedévenként
2016. I. 826 885 93,3 456 768 98,0 69 017 53,0
II. 1 211 916 86,1 688 729 86,8 111 090 47,9
III. 1 376 542 98,2 789 881 107,9 126 657 44,0
IV. 1 938 352 82,8 1 124 156 102,7 200 205 30,9
2017. I. 1 094 463 129,4 625 708 134,2 90 130 127,9
II. 1 512 811 121,5 830 560 117,3 177 855 155,7
III. 1 686 551 118,8 946 161 116,1 224 125 171,5
IV. 2 532 761 126,2 1 376 118 118,2 382 222 184,4
2018. I. 1 312 431 115,0 690 741 105,9 157 512 167,6
II. 1 890 404 118,4 1 019 334 116,3 275 118 146,6
III. 2 182 726 120,7 1 167 985 115,2 361 763 150,6
IV. 3 337 001 122,9 1 885 954 127,9 501 760 122,5
2019. I. 1 689 134 121,4 964 490 131,7 219 469 131,4
II. 2 350 486 116,8 1 367 445 126,0 356 316 121,7
III. 2 624 153 112,8 1 541 503 123,8 395 747 102,6
IV. 3 726 726 104,9 2 016 243 100,4 613 352 114,8
2020. I. 1 796 434 99,6 1 047 556 101,7 185 494 79,2
II. 2 298 350 91,4 1 317 346 90,0 309 214 81,1
III. 2 504 315 89,2 1 379 961 83,7 392 659 92,8
IV. 4 093 376 102,5 2 082 287 96,4 723 522 110,1
A beruházások teljesítményértéke, évkezdettől halmozott (kumulált)
2016. I. 826 885 93,3 456 768 98,0 69 017 53,0
I–II. 2 038 801 88,9 1 145 497 91,0 180 107 49,8
I–III. 3 415 342 92,4 1 935 378 97,2 306 764 47,2
I–IV. 5 353 694 88,7 3 059 534 99,2 506 969 39,0
2017. I. 1 094 463 129,4 625 708 134,2 90 130 127,9
I–II. 2 607 273 124,7 1 456 268 124,0 267 985 145,1
I–III. 4 293 824 122,3 2 402 429 120,8 492 110 156,1
I–IV. 6 826 585 123,7 3 778 547 119,8 874 332 167,3
2018. I. 1 312 431 115,0 690 741 105,9 157 512 167,6
I–II. 3 202 835 117,0 1 710 075 111,9 432 630 153,6
I–III. 5 385 561 118,5 2 878 060 113,2 794 393 152,2
I–IV. 8 722 562 120,2 4 764 014 118,6 1 296 153 139,1
2019. I. 1 689 134 121,4 964 490 131,7 219 469 131,4
I–II. 4 039 621 118,7 2 331 935 128,3 575 785 125,2
I–III. 6 663 774 116,3 3 873 438 126,5 971 532 114,9
I–IV. 10 390 500 111,9 5 889 681 116,2 1 584 884 114,9
2020. I. 1 796 434 99,6 1 047 556 101,7 185 494 79,2
I–II. 4 094 784 94,8 2 364 902 94,9 494 708 80,4
I–III. 6 599 100 92,6 3 744 863 90,4 887 367 85,4
I–IV. 10 692 476 96,2 5 827 150 92,5 1 610 889 95,0

Lábjegyzet

a
A gazdálkodási forma szerinti osztályozás (GFO) 1, 2, 7 kategóriáit tartalmazza. A legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások adata.
b
A gazdálkodási forma szerinti osztályozás (GFO) 3 kategóriáját tartalmazza (költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek).
.