Időszak Beruházás összesen Ebből:
folyó áron, millió Ft volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0% vállalkozásoka költségvetési szervekb
folyó áron, millió Ft volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0% folyó áron, millió Ft volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0%
A beruházások teljesítményértéke negyedévenként
2019. I. 1 689 134 121,4 964 490 131,7 219 469 131,4
II. 2 350 486 116,8 1 367 445 126,0 356 316 121,7
III. 2 624 153 112,8 1 541 503 123,8 395 747 102,6
IV. 3 726 726 104,9 2 016 243 100,4 613 352 114,8
2020. I. 1 907 118 105,8 1 101 423 107,0 206 057 87,9
II. 2 365 531 94,0 1 311 508 89,6 327 242 85,8
III. 2 494 906 88,9 1 309 278 79,4 417 213 98,6
IV. 4 171 266 104,5 2 081 892 96,4 703 935 107,1
2021. I. 2 047 239 99,9 1 030 325 87,1 265 159 119,8
II. 2 801 105 110,1 1 530 259 108,5 364 161 103,4
III. 3 142 854 115,5 1 702 013 119,1 406 397 89,3
IV. 4 739 928 100,9 2 445 925 104,4 737 151 93,0
2022. I. 2 487 818 106,4 1 249 734 106,2 265 847 87,8
II. 3 510 653 106,3 1 837 218 101,8 443 215 103,2
III. 3 865 060 101,3 2 072 203 100,3 449 013 91,0
IV. 5 431 966 93,7 2 909 825 97,3 645 060 71,6
2023. I. 2 892 146 95,6 1 486 250 97,8 320 556 99,2
II. 3 541 976 86,5 1 929 318 90,0 423 866 82,0
III. 3 781 168 87,9 2 097 898 90,9 550 013 110,0
IV.
A beruházások teljesítményértéke, évkezdettől halmozott (kumulált)
2019. I. 1 689 134 121,4 964 490 131,7 219 469 131,4
I–II. 4 039 621 118,7 2 331 935 128,3 575 785 125,2
I–III. 6 663 774 116,3 3 873 438 126,5 971 532 114,9
I–IV. 10 390 500 111,9 5 889 681 116,2 1 584 884 114,9
2020. I. 1 907 118 105,8 1 101 423 107,0 206 057 87,9
I–II. 4 272 649 98,9 2 412 931 96,8 533 299 86,6
I–III. 6 767 555 95,0 3 722 209 89,9 950 512 91,5
I–IV. 10 938 821 98,4 5 804 101 92,1 1 654 447 97,6
2021. I. 2 047 239 99,9 1 030 325 87,1 265 159 119,8
I–II. 4 848 344 105,5 2 560 584 98,7 629 320 109,7
I–III. 7 991 198 109,2 4 262 597 106,0 1 035 717 100,7
I–IV. 12 731 127 106,0 6 708 522 105,4 1 772 868 97,3
2022. I. 2 487 818 106,4 1 249 734 106,2 265 847 87,8
I–II. 5 998 471 106,3 3 086 952 103,6 709 062 96,8
I–III. 9 863 531 104,3 5 159 155 102,2 1 158 075 94,5
I–IV. 15 295 497 100,3 8 068 980 100,4 1 803 135 84,8
2022. I. 2 892 146 95,6 1 486 250 97,8 320 556 99,2
I–II. 6 434 122 90,4 3 415 568 93,3 744 422 88,6
I–III. 10 215 290 89,4 5 513 466 92,4 1 294 435 96,6
I–IV.

Lábjegyzet

aA gazdálkodási forma szerinti osztályozás (GFO) 1, 2, 7 kategóriáit tartalmazza. A legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások adata.
bA gazdálkodási forma szerinti osztályozás (GFO) 3 kategóriáját tartalmazza (költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek).
.