Év Primer energiahordozók termelésea Megújuló energiaforrásokból és hulladékból termelt energia Primer energiafelhasználásb Végső energiafelhasználás Energiafüggőségc Gazdaság energiahatékonysága (energiaintenzitás)d Megújuló energiaforrásokból előállított energia felhasználásának részaránya a bruttó végső energiafogyasztásban Megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia felhasználásának részaránya a bruttó végső villamosenergia-fogyasztáson belül
petajoule % kőolajegyenérték-kilogramm/ezer euró %
2000 486,4 34,7 1 056,5 653,1 55,0 312,2 .. 0,6
2001 473,2 36,4 1 080,7 687,9 53,4 307,0 .. 0,6
2002 468,9 36,7 1 080,6 692,8 56,9 292,9 .. 0,6
2003 435,9 38,0 1 102,8 720,6 62,1 287,4 .. 0,8
2004 428,6 39,7 1 101,2 712,0 61,0 274,6 4,4 2,2
2005 455,1 70,7 1 185,6 759,1 62,3 283,9 6,9 4,4
2006 452,5 72,0 1 175,3 747,2 61,8 270,2 7,4 3,5
2007 449,3 77,6 1 150,8 708,4 60,2 263,7 8,6 4,2
2008 456,2 84,2 1 136,5 707,8 62,6 257,0 8,6 5,3
2009 490,3 106,9 1 079,4 694,4 57,6 261,7 11,7 7,0
2010 496,9 114,7 1 119,8 708,0 56,5 266,4 12,7 7,1
2011 493,2 119,6 1 095,7 710,0 50,0 256,3 14,0 6,4
2012 492,1 131,3 1 041,3 671,6 49,8 246,8 15,5 6,1
2013 480,4 138,8 1 007,3 682,2 49,7 234,1 16,2 6,6
2014 464,1 124,7 1 005,1 662,2 59,3 223,7 14,6 7,3
2015 472,9 136,0 1 062,2 706,6 53,5 228,2 14,5 7,3
2016 480,2 134,0 1 075,8 722,5 55,4 226,1 14,4 7,3
2017 474,7 133,4 1 124,1 747,2 62,2 226,5 13,6 7,5
2018 462,4 125,3 1 124,6 746,0 57,8 215,3 12,5 8,3
2019 460,9 127,2 1 127,5 750,7 69,1 205,4 12,6 10,0
2020 451,7 129,1 1 102,7 735,6 56,2 210,6 13,9 11,9
2021 454,1 142,4 1 154,6 785,0 53,7 205,9 14,1 13,7
2022 451,0 141,8 1 085,5 748,0 63,8 185,5 15,2 15,3

Lábjegyzet

aCsak a primer energiahordozók belföldi termelését tartalmazza (szén, kőolaj, valamint a kőolaj- és földgázkitermelés mellléktermékei, földgáz, atomenergia, biogáz, biomassza, kommunális és ipari hulladék, bioüzemanyag, napenergia (fotovillamos+napkollektor), szélerőművi villamos energia, vízerűművi villamos energia, geotermikus energia).
bPrimer energiahordozók belföldi termelésének, energiahordozók külföldről történt behozatalának, kivitelének és belföldi készletváltozásának az eredője.
cNettó import és primer energiafelhasználás hányadosa.
dEurostat-számítás, 2010. évi áron számított GDP-vel kalkulálva.
Forrás: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, Eurostat.
.