Életünk és körülményei

Idősek otthoni segítése

A biológiai, pszichológiai és szociológiai tényezők által meghatározott öregedés az emberiség egyik meghatározó gondjává válik korunkban. Ugyanakkor a meghosszabbodott élettartam a tudomány és a civilizáció diadalaként is felfogható. A 7 milliárdhoz közelítő világnépességben ugrásszerűen nő a 65 év felettiek aránya – előrejelzések szerint tíz éven belül akár többen lehetnek, mint az 5 év alatti gyermekek –, különösen a fejlett országok állampolgárai között. A népesség leggyorsabban gyarapodó hányada a 80 év felettiek korcsoportja, amit a háború után bekövetkezett születésszám-emelkedés, és az időskori halálozási arány csökkenése magyaráz. A kontinensek közül Európa népessége öregszik a leggyorsabb ütemben. A magyarországi népesség korösszetételét leíró korfa az európaihoz hasonló öregedő népességet mutat, és nem tartozunk a legöregebb kormegoszlású európai országok közé.

Az élettartam-emelkedés jelentősen megnöveli a korral gyakoribbá váló betegségek számát, melyeknek kockázatát az életmód 40, a genetikai tényezők 15–30, a környezeti ártalmak 15–20, az egészségügyi ellátás hiányosságai pedig 15%-ban határozzák meg. A fejlett országokban az 1990-es évektől alkalmazzák a fenntartható egészség és az ún. anti-aging medicina (AAM) fogalmát, mely a hosszú, ugyanakkor megfelelő életminőségben élt öregkort olyan, az ember által befolyásolható eszközökkel segít megvalósítani, mint például a táplálkozásterápia, a salaktalanítás, a mozgásterápia, a gyógytorna és nem utolsó sorban az önismeret fejlesztése.

Demográfiai mutatók, 2008
Földrész, régió Népesség, millió fő Természetes szaporodás / fogyás, % Születéskor várható átlagos élettartam, év A 15 évnél fiatalabb A 65 évnél idősebb
népesség aránya, %
Világ 6705 1,2 68 28 7
Fejlett régiók 1227 0,2 77 17 16
Kevésbé fejlett régiók 5479 1,5 67 30 6
Afrika 967 2,4 54 41 3
Ázsia 4052 1,2 69 27 7
Európa 736 0,0 75 16 16
Ebből: Észak-Európa 98 0,3 79 18 16
             Nyugat-Európa 188 0,1 80 16 18
             Kelet-Európa 295 –0,3 69 15 14
             Dél-Európa 155 0,1 79 15 18
             Magyarország 10,0 –0,4 73 15 16
Latin-Amerika és a Karib térség 577 1,5 73 30 6
Észak-Amerika 338 0,6 78 20 13
Dél-Amerika 387 1,4 73 29 6
Óceánia 35 1,1 76 25 10

Hazánkban 2008 elején a népesség 22%-a, 2 millió 194 ezer ember volt 60 év feletti. Számuk az ezredforuló óta 220 ezerrel nőtt. Míg az 1960-as évek elején a 60 felettieknek csak 8%-a volt 80 évnél idősebb, mára ez az arány több mint kétszeresére nőtt (17%), ami több mint 372 ezer embert jelent.

A 60 év feletti népesség alakulása Magyarországon

A 60 év feletti népesség alakulása Magyarországon

A legtöbb 60 év feletti Budapesten él, ahol minden negyedik lakos e korcsoportba tartozik. Hasonlóan magas arányban (24%) csak az ezernél kevesebb lelket számláló falvakban élnek 60 év felettiek.

A problémamentes időskor fenntartásában az egyénen kívül a társadalom is érdekelt, hiszen a fizikai és/vagy mentális problémákkal küzdő ember a közösség támogatására szorul. Magyarországon 2008-ban időskorúak otthonában 47 ezer, átmeneti elhelyezést nyújtó gondozóházban pedig 3300 olyan idős embert láttak el, akiknek az otthoni felügyelete már nehézségekbe ütközött. A megszokott, természetes élettér és egy nyitott segítő azonban akár az élet hosszabbodására is hatással lehet. Pszichológusok szerint ezért kedvezőbb, ha az idős ember addig marad az otthonában, a megszokott kapcsolatai között, ameddig csak lehetséges.

Magyarországon három fő szociális alapszolgáltatás – a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés és a jelzőrendszeres segítségnyújtás – támogatja az időskorúak otthoni ápolását. 2008-ban 48 ezren részesültek házi segítségnyújtásban, közülük 28 ezren fizettek térítési díjat. Közel 6800-an vettek részt a rászorultak gondozásában, akik közül 973 ember tiszteletdíjért dolgozott, közel 5600-an hivatásosként. A házi gondozók 67%-a volt szakképzett ápoló. 2008-ban a házi segítségnyújtás a 60 év felettiek 2,2, az étkeztetés 4,9%-ára terjedt ki.

Házi segítségnyújtásban részesülők tízezer 60 év felettire jutó száma

Házi segítségnyújtásban részesülők tízezer 60 év felettire jutó száma

A házi segítségnyújtás alkalmával az önálló életvitelhez nyújtanak többféle segítséget a gondozók, leggyakrabban idős – de szükség esetén fogyatékos vagy szenvedélybeteg – embereknek olyan tevékenységekben, amikre egyedül nem képesek. Gondozzák, ápolják a rászorultat, segítenek a lakóhelye tisztán tartásában és a vészhelyzetekben. Étkeztetés esetében a segítség a napi egyszeri meleg étel juttatására korlátozódik. Az ellátás igénybevétele előtt szakértői bizottság állapítja meg a gondozási szükségletet. Ha ez meghaladja a napi 4 órát, bentlakásos ellátást javasolnak. Az igénybevétel a jövedelmi helyzettől független, a gondozási díj összege azonban nem.

Szociális étkeztetésben közel 108 ezer ember részesült 2007-ben, 93%-uk térítési díj ellenében.

A szolgáltatásokat igénybe vevők száma a 2007-es csökkenés után 2008-ban újra emelkedett (a házi segítségnyújtás 5, az étkeztetés 6%-kal). A hálózat fenntartása országszerte jórészt az önkormányzatokra hárul, 2008-ban a települések 76%-án biztosítottak étkeztetést, és 74%-án működött házi segítségnyújtás. Az ellátottságban jelentős területi különbségek vannak, a keleti országrészben található települések – ahol azt a nagyfalvas településszerkezet is segíti – jobban ellátottak. Az idősek által sűrűbben lakott aprófalvakban az ellátás alacsonyabb szintű, ezek inkább az ország déli és nyugati területén fekszenek. Kivétel Dél-Dunántúl, ahol jelenleg legmagasabb az ellátottság.

A hazánkban több mint 10 éve létező jelzőrendszeres házi segítségnyújtás meghonosításában a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak volt úttörő szerepe, amely sokáig a módszertani feladatokat is ellátta a 2004-től szociális alapszolgáltatások közé sorolt tevékenységgel kapcsolatban. Ez a rugalmas rendszer amellett, hogy a biztonságérzetet jelentősen növeli, megkímélheti az idős embert attól, hogy a költségigényesebb szociális vagy egészségügyi ellátás igénybevételére kényszerüljön. 2008-ban az előző évhez képest több mint kétszer annyi, 38 ezer rászoruló élete vált nyugodtabbá és biztonságosabbá a szolgáltatásnak köszönhetően. A szolgálatok 31%-át az önkormányzatok (kötelezően ellátandó feladatként), 12%-át többcélú kistérségi társulások, 54%-át közhasznú társaságok és 2%-át egyesületek, alapítványok vagy egyházak tartják fenn.

Fontos megemlíteni még két szolgáltatást, amely a krónikus betegségben szenvedők körében jelentős számban foglalkozik – elsősorban beteg – idősekkel. Az otthoni szakápolás a helyettesíthető komplex kórházi ápolást szakképzett személyzettel biztosítja. A hospice szolgáltatás a gyógyíthatatlan betegeket kíséri végső életszakaszukban. A kezelés palliatív (tünet enyhítő), ugyanis gyógyulásról az ő esetükben már nem lehet szó. 2008-ban a 30 otthoni ellátó hospice csoport összesen közel 63 ezer napon 2012 beteget gondozott, és kapacitáshiány miatt 23 beteget utasítottak el. A csoportok többsége Budapesten és környékén dolgozik, és ápoltjaik több mint háromnegyede 55 évesnél idősebb.

2010. május