Életünk és körülményei

A lakosság megtakarításai és tartozásai*

Az elmúlt másfél évtizedben a lakosság megtakarításai és hitelei időszakonként más-más okból és intenzitással, de összességében nagymértékben emelkedtek – a fogyasztói árak változását kiszűrve – volumenben is. Emellett jelentős változások történtek az egyes megtakarítási formákat tekintve. Míg korábban a megtakarításoknak két alapvető formája a betét és a készpénz volt, addig a nyolcvanas évek végétől kezdve új eszközök (állampapírok, befektetési jegyek, biztosítási díjtartalékok stb.) megjelenése és a vállalkozásokban való tulajdonosi részvétel révén bővült a háztartások pénzügyi vagyona.

A háztartások bruttó pénzvagyona és tartozásállománya
(az időszak végén)
Megnevezés 1990 1995 2000 2005
A háztartások bruttó pénzvagyona
Bruttó megtakarítások, milliárd Ft   1 022   3 473   9 744 19 010
Ebből, %:  
készpénz és betétek 56,6 54,9 42,3 38,0
nem részvény értékpapírok 3,4 6,3 8,6 6,3
részvények és részesedések 24,9 26,9 33,7 34,3
biztosítástechnikai tartalékok 3,9 4,1 9,6 16,5
Az összesenből devizamegtakarítás, % 4,9 14,0 8,4 3,8
A háztartások tartozásállománya
Háztartások tartozásai, milliárd Ft 461 518 1 143 5 635
Ebből, %:  
hitelintézetek lakáshitelei 63,2 32,9 16,7 40,8
hitelintézetek fogyasztási és egyéb hitelei 13,2 22,8 35,9 26,8
pénzügyi közvetítők hitelei 0 0,6 7,6 19,5
Az összesenből devizahitel, % 0 0 4,4 35,7

1995-ig a nagymértékű forintleértékelési várakozások a devizabetétek emelkedéséhez vezettek, majd az előre bejelentett csúszóleértékelési rendszer, különösen pedig a forint konvertibilitásának 2001. évi bevezetésétől csökkent e forma jelentősége.Ugyanakkor a lakosság bővülő pénzügyi eszközeiben a készpénz aránya a korábbi csökkenés után az utóbbi néhány évben lényegében nem változott, majd 2004-től ismét mérséklődött. A tőzsdei részvények növekedése 1998–99-ben megtört, a lakosság nagy mennyiségű részvényt adott el, helyette állampapírokat és befektetési jegyeket vásárolt. Töretlenül emelkedett a biztosítási díjtartalék, valamint 1994-től az önkéntes, 1998-tól pedig a kötelező magán-nyugdíjpénztári megtakarítások összege és aránya.

A háztartások pénzügyi vagyona
(az év végén folyó áron)

A háztartások pénzügyi vagyona, 1989-2005 (az év végén folyó áron)

A háztartások tartozásállománya a régi lakáshitelek egy részének elengedése következtében 1991-ben nagymértékben csökkent, és utána 1999-ig – a magas (30%-ot meghaladó) hitelkamatok és a kereslet visszafogására tett intézkedések következtében – igen lassan, tíz év alatt folyó áron nem egészen kétszeresére – emelkedett. 2000-től megkezdődött a hitelezés dinamikus bővülése, 2005 végére közel meghétszereződött az állomány.

Ez eleinte a fogyasztási (áruvásárlási, személyi- és gépkocsi-vásárlási, szabad felhasználású jelzáloghitelek), majd később a – főként az államilag támogatott, kedvezményes – lakáshiteleket érintette. A kínálat bővítéséhez hozzájárult a hazainál alacsonyabb kamatozású deviza-, ezen belül is főként a svájci frankalapú hitelek, valamint a kártyás termékek, továbbá a nem monetáris intézmények által nyújtott hitelek megjelenése is.

Mindezek együttes hatására a háztartások nettó pénzügyi vagyona az 1990. évi 0,5 billió forintról 2005 végére 13,4 billió forintra, a GDP 21,7%-áról 61,4%-ára emelkedett. A hitelek betétekkel való fedezettsége az 1990. végi 2,2-szeresről 2000. végéig 8,5-szeresre nőtt, ami 2005. végére 3,4-szeresre mérséklődött. A devizákat tekintve a lakosság 2004 második negyedévétől kezdve devizafelvevő pozícióba került, és ez a folyamat azóta is tart, 2005. december végén a devizaköveteléseik a devizatartozásaiknak 36%-ra mérséklődött.

2006. március