Életünk és körülményei

Személygépkocsik

Amagyarországi személygépkocsi-állomány folyamatosan növekszik. Míg 1960-ban alig több mint 30 ezer, 1980-ban már több mint 1 millió autó volt forgalomban hazánkban. A személygépkocsik száma 1991-ben haladta meg a 2 milliót. 2000 és 2005 között több mint félmillióval növekedett a forgalomban lévő személygépkocsik száma, így 2005 végére megközelítette a 2 millió 889 ezret. Ez 22%-kal volt magasabb, mint 5 évvel korábban. Bár a legtöbb autó mindkét időpontban a közép-magyarországi régióban volt, az e periódusban tapasztalt növekedési ütem (18%) az országostól elmaradt. A személygépkocsik számában a legnagyobb arányú emelkedést Észak-Alföld és Észak-Magyarország régiói mutattak (31, illetve 28%-kal). Mindezzel párhuzamosan az adott időszakban 11,8-ról 10,5 évre csökkent az autók átlagos kora. A fent említett három régióban cserélődtek le leginkább az öregebb autók, hiszen ezeken a területeken mérséklődött legnagyobb mértékben (1,8 év) a személygépkocsik kora. Magyarországon a közép-magyarországi autók a legfiatalabbak, ezek kora 2005-ben 9,5 év, ezzel szemben a dél-alföldi régió autóinak kora jóval meghaladva az országos átlagot, 2005-ben 12 év volt.

A személygépkocsik darabszáma és
átlagos életkora Magyarországon

A személygépkocsik darabszáma és átlagos életkora Magyarországon, 2000-2005

Az autók korának csökkenése azonban nem csak a legújabbak vásárlásának nagy ütemű megugrásából (2000-ben közel 7500, 2005-ben pedig már több mint 35 ezer 1 évnél fiatalabb személygépkocsi volt forgalomban), vagy a legöregebbek lecseréléséből adódik (ez utóbbiak száma nemhogy nem csökkent, hanem közel 60 ezerről 118 ezerre emelkedett), hanem sokkal inkább a nem annyira öreg autók valamivel fiatalabbra cseréléséből. A 6-15 éves autók aránya ugyanis 46-ról 36%-ra csökkent, miközben az új (1 évesnél fiatalabb) autók és a legöregebb (16 évesnél idősebb) aránya lényegesen nem változott, a vizsgált periódusban az előbbi 5-7, az utóbbi 26-31% között váltakozott. Az 1-2 és a 3-5 éves személygépkocsik részarányában azonban folyamatos volt az emelkedés (10-ről 15%-ra, illetve 10-ről 17%-ra). Míg 2000-ben alig 10 ezer, addig 2005-ben már 71 ezer 1-2 éves autót vezettek, és a 3-5 éves személygépkocsik száma is jelentősen, 15 ezerről 77 ezerre nőtt.

A személygépkocsik 90%-a természetes személyek birtokában van, és bár a jogi személyek tulajdonában lévő autók száma 2000 és 2005 között több mint 50 ezerrel emelkedett, részarányuk nem változott. Hazánkban a kisebb (1400 cm3 alatti) hengerűrtartalmú autók a legelterjedtebbek. Bár részarányuk 5 év alatt 65%-ról 60%-ra csökkent, számuk 2005-ben így is meghaladta az 1,7 milliót, ami közel 200 ezerrel volt több, mint az ezredfordulón. Az 1400-1999 cm3-es autók száma 726 ezerről valamivel 1 millió fölé emelkedett, így 2005-ben ezek aránya 35% volt, míg a legnagyobb hengerűrtartalmú autóké elérte az 5%-ot.

A benzinüzemű autók aránya Európa néhány országában

A benzinüzemű autók aránya Európa néhány országába, 2000,2004

A benzines autók aránya továbbra is sokkal magasabb, mint a dízeleseké, bár az ezredforduló óta az előbbiek aránya 90-ről 84%-ra csökkent, az utóbbiaké pedig 10-ről 16%-ra nőtt. A dízelüzemű autók legnagyobb hányada 6-15 éves, bár ezek részaránya a 2000-es 60%-ról 2005-re 33%-ra csökkent, miközben a legöregebbek részaránya 26-30% között váltakozott. Az 5 éves vagy fiatalabb dízelek részaránya pedig fokozatosan emelkedik.

Az autók számának változásában az európai országokban is a magyarországihoz hasonló folyamatok figyelhetők meg: egyrészt folyamatosan emelkedik a személygépkocsi-állomány, másrészt fokozatosan csökken a benzinüzemű, és ezzel ellentétesen nő a dízelüzemű autók aránya. Európa nyugati országaiban (Svédországot kivéve) ezek arányszámai általában magasabbak, mint a kelet-európai országokban. Ausztriában és Belgiumban 2004-ben például az autók közel fele-fele arányban voltak dízel-, illetve benzin- üzeműek. E két országon kívül 2000 és 2004 között Spanyolországban és Lengyelországban is az átlagosat meghaladó arányban csökkent a benzines autók részaránya: az előbbiben 73-ról 65%-ra, az utóbbiban pedig 91-ről 78%-ra.

2006. december