Írástudástól a robotokig

High-tech az iparban

Amagyar ipart nagyfokú exportorientáltsága és nyitottsága a világpiaci tendenciák és hatások viszonylag gyors átvételére kényszeríti. Ennek köszönhetően a legkorszerűbb elemek, az ún. high-tech termékek és technológiák elterjedése is gyors, lendületes. Az Eurostat és az OECD osztályozása alapján high-tech ágazatoknak minősül: az iroda-, számítógépgyártás, a híradástechnikai termék, készülék gyártása és a műszergyártás ágazatok.

A high-tech ágazatok termelésének alakulása

A high-tech ágazatok termelésének alakulása, 2000-2005

Az ezredforduló óta a high-tech ágazatok közül legnagyobb mértékben a híradástechnikai termékek gyártása emelkedett, öt év alatt közel háromszorosára. Az alágazat teljesítményét néhány, exportra termelő multinacionális cég határozza meg, amelyek a magyarországi exportban is az elsők közé tartoznak. Az alágazaton belül a leggyorsabban fejlődő terület az elektronikaialkatrész-gyártás volt, melynek termelésfelfutása a továbbfelhasználó ágazatok (mobiltelefon-gyártás) növekvő alkatrészszükségletének kielégítésével függ össze. E kimagasló teljesítményt az alágazatban 2003–2004-ben megvalósított fejlesztések nyomán létrejött új üzemek, gyártósorok alapozták meg.

Az alágazat jelenleg domináns, egyben legsikeresebb tevékenysége a mobiltelefon-gyártás, amelyet nagy összegű beruházással honosítottak meg Magyarországon az elmúlt években. A 2004 szeptemberében próbaüzemre, majd 2005 februárjában teljes üzemre átadott új gyártósor lehetővé tette a mobiltelefonok előállításának további jelentős emelését.

A high-tech ipar főbb adatai, 2005
%
Megnevezés Az ágazat részesedése a feldolgozóipari
termelésből belföldi
értékesítésből
exportból létszámból
Iroda-, számítógépgyártás 4,0 0,4 6,0 1,1
Híradás-technikai termék, készülék gyártása 18,1 4,8 25,9 7,3
Műszergyártás 0,9 1,1 0,7 2,1
High-tech iparágak összesen 23,0 6,3 32,6 10,4

A másik két magas technológiaigényű ágazat közül a műszergyártás a feldolgozóipari átlagnál kisebb mértékben növelte termelését, az iroda- és számítógépgyártásának teljesítményét – az IBM Storage termelésének 2002. évi leállítását követően két–három exportorientált cég kibocsátása határozza meg, a korábbinál alacsonyabb szinten.

A high-tech termékek kivitelének aránya az összes kivitelen belül

A high-tech termékek kivitelének aránya az összes kivitelen belül az Európai Unió országaiban

Az ipar szerkezetváltozása nem csupán a termelésben mutatkozott meg, hanem radikálisan átrendeződött az értékesítés belső szerkezete is. A high-tech iparágakra általánosan jellemző a magas exportorientáltság, a kiviteli rangsort tartósan ezen ágazatok vezetik. Napjainkban a high-tech ipar vállalkozásai termékeik kilenctizedét exportra gyártják. Termelékenységük – az egy alkalmazásban állóra jutó termelési érték alapján számítva – rendkívül magas, az ipari átlag több mint kétszerese, ezen belül is a legmagasabb az iroda- és számítógépgyártásé, ami több mint 3,5-szerese.

A magasabb technológiai színvonalat képviselő termékek kivitelében nemzetközi összehasonlításban vizsgálva is élen jár Magyarország. A high-tech termékek összes exporton belüli részaránya hazánkban 22% volt, mely Málta, Luxemburg, Írország és Nagy-Britannia után az 5. helyet foglalja el, meghaladva ezzel az unió átlagát is.

2006. november