Írástudástól a robotokig

Távközlés

A kezdeményezett telefonhívások száma

A kezdeményezett telefonhívások száma, 1989-2005

Atávközlés területén számos olyan technikai újdonság (mobiltelefon, internet) lett életünk része, melyek a rendszerváltás idején ismeretlenek voltak. A változásokat a legtöbb ágazattal szemben nem a társadalmi és gazdasági átalakulás, hanem inkább a technikai fejlődés befolyásolta. A gazdasági reform a verseny feltételeit, a gazdasági fejlődés pedig a fizetőképes keresletet teremtette meg. A rádiózás és televíziózás tekintetében a kereskedelmi csatornák megjelenése és az új adatátviteli technológiák (műholdas vétel, majd kábeltelevízió) jelentettek gyökeres változást.

Internet-előfizetők száma a kapcsolat módja szerint

Internet-előfizetők száma a kapcsolat módja szerint, 1999-2005

A nyolcvanas évekbeli telefonhiánnyal szemben a rendszerváltás után a vezetékes telefonhálózat gyors ütemben kezdett bővülni. A fővonalak száma tíz év alatt majdnem négyszeresére, 3,8 millióra nőtt, és a kiépítettséggel közel arányosan növekedett a beszélgetések száma is. Az évtized második felében azonban a mobiltelefonok mind erősebb versenytársnak mutatkoztak a távközlési piacon, és az új évezred elején elterjedtségben már felülmúlták a vezetékes telefonokat. Utóbbiak száma 2000-től csökken, a mobiloké pedig 1999-től kezdve nőtt igen dinamikusan, ugyanis az élesedő verseny visszafogta a készülékárak és percdíjak növekedését. 2002-től a hívások számában, 2004-ben pedig már a hívások összes időtartamában is felülmúlták a mobiltelefonos beszélgetések a vezetékes készülékről indítottakat (utóbbiakat internethívások nélkül számítva). A hívások átlagos időtartama azonban továbbra is a vezetékes telefonról kezdeményezett beszélgetések esetében hosszabb. Az utóbbi évekhez hasonlóan 2005 folyamán is csökkent (7%-kal) a vezetékes fővonalakról indított hívások száma, miközben a hívások összes időtartama ugyanennyivel emelkedett (több távközlési társaság is kedvezményeket vezetett be a hosszabb beszélgetésekre). A mobiltelefonról kezdeményezett beszélgetések száma 17%-kal nőtt, időtartamuk 27%-kal emelkedett.

Az információs eszközök elterjedtsége, 2004

Az információs eszközök elterjedtsége Európa egyes országaiban, 2004

Az üzleti célú internetszolgáltatás hazánkban 1995-ben indult el, és 1999-ben már 145 ezer előfizetőt regisztráltak. Ekkor még az előfizetők majdnem mindegyike modemes vagy ISDN-vonali csatlakozást használt, azonban a szélessávú hozzáférést biztosító kapcsolatok (xDSL és kábeltévé) 2002-től gyors ütemben kezdték kiszorítani az olcsóbb, de lassabb modemes technológiát. 2005-ben gyors ütemben bővült az előfizetők tábora, és egyértelműen túlsúlyba kerültek a szélessávú technológiák. Év végén 907 ezer internet-előfizetőt regisztráltak hazánkban, akiknek közel kétharmada szélessávú (xDSL vagy kábeltévé) hozzáférést használt. Az internetszolgáltatással foglalkozó vállalkozások száma 1999 óta meghatszorozódott (200-ra), éves bevételük eközben 5 milliárdról 62 milliárd forintra nőtt.

Az internet elterjedtsége uniós összehasonlításban még mindig viszonylag alacsony Magyarországon, 2004-ben a háztartások 14%-a és a vállalatok 78%-a kapcsolódott a világhálóra. Ennek egyik magyarázataként a személyi számítógépek alacsony száma említhető. A vezetékes- és mobiltelefonok elterjedtsége viszont kissé meghaladja a régiós átlagot.

2006. április