Írástudástól a robotokig

A háló kalózai

A„kalózok”, tengeri rablók tevékenysége ellen a parti őrségek sikerrel küzdenek, de még így is az általuk okozott kár évente mintegy 8,5 milliárd angol font. A világ legveszedelmesebb kalózterülete ma is az indonéz partok menti Malaka-szoros.

Biztonságtechnikai eszközök használatának aránya a
számítástechnikai ágazatban vállalatnagyság szerint, 2004

Biztonságtechnikai eszközök használatának aránya a számítástechnikai ágazatban vállalatnagyság szerint, 2004

A kalózkodás újkori változata, a szoftverkalózkodás – mások alkotói tulajdonának engedély nélküli felhasználása – az internet terjedésével rövid idő alatt komoly üzletággá nőtte ki magát, és napjainkban jelentős veszteségeket okoz az üzleti világban és a mindennapokban. A Business Software Alliance (BSA) szerint – amely kiemelkedő szerepet játszik a biztonságos és jogkövető digitális világ kialakításában – Magyarországon az illegálisan használt szoftverek aránya 44%. Ez az arány magasabb az Európai Unió átlagánál, de Kelet-Közép-Európában közepes érték.

Az internet, amely határtalan információcserét tesz lehetővé, növekvő vadászterülete a hackereknek és a crackereknek, és az információ biztonságára a cégek döntéshozói egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek.

Az elmúlt két évben az európai és az észak-amerikai IT döntéshozók ilyen irányú érzékenysége jelentősen nőtt. A BSA felmérése szerint háromnegyedük tekinti a biztonságot az üzleti tervezési folyamat részének, és ennél is nagyobb hányaduk (81%) leginkább egy esetleges leállás miatti üzleti veszteség miatt aggódik. Az információbiztonság az ügyfeleket komolyan foglalkoztatja, és csaknem kétharmaduk érdeklődik az adott cég biztonsági rendszereinek állapota felől. A fokozott megrendelői figyelem a cégek 70%-át ösztönözte rendszerei felülvizsgálatára.

Magyarországon személyi számítógépet a vállalkozások 89%-a, internetet több mint háromnegyede használ, honlapot 40%-uk üzemeltet. Az információbiztonság oldaláról a vírusvédelem és a tűzfal használata a legelterjedtebb. Érzékelhető azonban, hogy a nagyvállalatok a számítógépes rendszereiket fokozottabban védik, mint a mikrovállalkozások, ahol a számítógépeket védő biztonsági rendszerek sokszor hiányoznak vagy nem megfelelő színvonalúak.

Számítástechnikai rendszerek és adatok elleni
bűncselekmények száma Magyarországon*
  2002 2003 2004 2005
* Adatforrás: crimestat.b-m.hu.
a) Egy ügyben 700 cselekmény. b) Egy ügyben 230 cselekmény.
Számítástechnikai rendszerek és
adatok elleni bűncselekmények
206 484 1017 434
Ebből:  
adat megváltoztatásával, a működés
megakadályozásával
2 29 805 273
jogtalan haszonszerzés az adat
megváltoztatásával, a működés
megakadályozásával kárt okozva
176 410 146 100
számítástechnikai rendszer védelmét
biztosító technikai intézkedés
kijátszásának vétsége
2 246a) 14b) 56

A cybercrime elleni küzdelem nem újkeletű. Az információbiztonság érdekében, az illetéktelen behatolás ellen az OECD több mint három évtizede fogalmazott meg ajánlást, amelyben négy nagy csoportot különített el: a csalást, az adatkikémlelést, a hamisítást, a szabotázst. Az Egyesült Államokban az FBI National Computer Crime Squad-ja (NCCS) a nyolcvanas évek második felétől fejt ki tevékenységet. A számítógépes bűnözés új formája, a hálózati vagy internetes bűnözés azonban 1996-tól öltött olyan méreteket, hogy kiemelten foglalkozzanak vele. Európában először a németek hoztak létre – 1998 decemberében – önálló internet-rendőrséget (Zentralstelle zur Bekampfung der Internetkriminalitat), de 1999 elején Japánban is megkezdte működését, ahol a gyermekpornográfia elleni harc az elsődleges feladat. A számítástechnikai bűnözéssel szemben 2001-ben született nemzetközi, ún. Cybercrime Egyezmény elsősorban a számítógépes bűnözés hálózati jellegéből fakadó kihívásokra próbált reagálni (mint pl. a jogosulatlan hozzáférés, az adatkikémlelés), de új rendelkezések is születtek, pl. a vírusírás ellen. Az új jogszabályok jelentős szigorodást hoztak a számítógépes környezetben elkövetett bűncselekményekben. Önálló tényállás lett például a számítógépes rendszerbe való illetéktelen behatolás, az adatokban rongálásszerű károkozás, a számítógépes csalás és olyan előkészületi jellegű magatartás, a rendszert védő kódok átadása illetékteleneknek.

Magyarországon a számítástechnikai rendszerek és adatok elleni bűncselekmények és vétségek száma 2005-ben mintegy félezer volt, kevesebb mint fele az egy évvel azelőttinek és több mint kétszerese a 2002. évinek.

A számítástechnikai rendszerek és az adatok elleni bűncselekmények leggyakoribb válfajává nőtte ki magát az adatok megváltoztatása és a működés megakadályozása. Azoknak az eseteknek a száma, ahol a jogtalan haszonszerzés megállapítható volt, 2003-tól csökkent.

2006. július