2.5.13. Jövedelempótló szociális támogatások (2000–)(2/2)

< >
Támogatás 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Támogatásban részesítettek havi átlagos száma
Rendszeres szociális segélya 35 894 50 647 38 031 36 824 37 598 37 068
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásb 14 018 18 126 19 615 19 943
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásc 174 539 209 918 236 609 212 699 160 858 158 141 115 568 99 783 86 109
Ápolási díjd 56 853 57 970 57 973 58 179 62 972 55 357 53 969 53 273 52 258
Időskorúak járadéka 5 802 5 907 6 081 6 175 6 598 6 784 6 958 6 596 6 757
Felhasznált összeg, ezer Ft
Rendszeres szociális segélya 11 537 455 15 819 883 11 548 293 11 191 800 11 406 289 1 946 490
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásb 3 997 437 5 690 900 6 330 039 6 704 569
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásc 57 752 601 63 325 363 62 302 260 58 145 555 44 011 131 43 241 979 31 721 362 27 382 626 23 805 975
Ápolási díjd 19 489 808 20 461 887 20 681 819 21 493 885 25 851 457 24 883 607 24 565 528 25 816 766 26 916 917
Időskorúak járadéka 1 909 280 1 913 459 1 946 729 2 035 266 2 130 930 2 227 524 2 243 682 2 268 734 2 371 914
Egy főre jutó havi átlagos összeg, Ft
Rendszeres szociális segélya 26 786 26 030 25 305 25 327 25 281 26 256
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásb 28 517 26 164 26 893 28 016
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásc 27 574 25 139 21 943 22 781 22 800 22 787 22 874 22 868 23 039
Ápolási díjd 28 567 29 415 29 729 30 787 34 210 37 459 37 932 40 385 42 923
Időskorúak járadéka 27 421 26 994 26 679 27 468 26 912 27 362 26 870 28 664 29 251
aA rendszeres szociális segély jogosultsági feltétele 2006. július 1-től megváltozott. 2009. január 1-től újabb változás történt a rendszeres szociális segélyezésben az aktív korúak ellátásának bevezetése miatt. A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől megszűnt. A 2015. évi adatok január és február hónapra vonatkoznak. Az adatok időben való összehasonlíthatósága korlátozott.  bAz egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást 2015. március 1-jén vezették be. A 2015. évi adatok a március és december közötti időszakra vonatkoznak.  cA 2009-ben bevezetett rendelkezésre állási támogatás helyébe 2011. január 1-jén a bérpótló juttatás lépett, melynek elnevezése 2011. szeptember 1-től foglalkoztatást helyettesítő támogatásra változott. Az aktív korúak ellátását érintő 2015. március 1-jei jogszabályváltozások miatt a foglalkoztatást helyettesítő támogatás adatainak időben való összehasonlíthatósága korlátozott.  d2015. március 1-jétől a méltányossági alapon folyósított ápolási díj megszűnt. 2015. évi adatok az alanyi jogon folyósított ellátásra vonatkoznak. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011