2.5.13. Jövedelempótló szociális támogatások (2000–)(2/2)

< >
Támogatás 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Támogatásban részesítettek havi átlagos száma
Rendszeres szociális segélyb 71 816 35 894 50 647 38 031 36 824 37 598 37 068
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásc 14 018 18 126
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásd 167 287 174 539 209 918 236 609 212 699 160 858 157 423 115 568
Ápolási díje 55 200 56 853 57 970 57 973 58 179 62 972 55 357 53 969
Időskorúak járadéka 6 035 5 802 5 907 6 081 6 175 6 598 6 784 6 958
Felhasznált összeg, ezer Ft
Rendszeres szociális segélyb 23 111 000 11 537 455 15 819 883 11 548 293 11 191 800 11 406 289 1 946 490
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásc 3 997 437 5 690 900
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásd 46 406 530 57 752 601 63 325 363 62 302 260 58 145 555 44 011 131 35 875 572 31 721 362
Ápolási díje 18 176 986 19 489 808 20 461 887 20 681 819 21 493 885 25 851 457 24 883 607 24 565 528
Időskorúak járadéka 1 932 034 1 909 280 1 913 459 1 946 729 2 035 266 2 130 930 2 227 524 2 243 682
Egy főre jutó havi átlagos összeg, Ft
Rendszeres szociális segélyb 26 817 26 786 26 030 25 305 25 327 25 281 26 256
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásc 28 517 26 164
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásd 23 117 27 574 25 139 21 943 22 781 22 800 22 789 22 874
Ápolási díje 27 441 28 567 29 415 29 729 30 787 34 210 37 459 37 932
Időskorúak járadéka 26 677 27 421 26 994 26 679 27 468 26 912 27 362 26 870
bA rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől megszűnt. A 2015. évi adatok január és február hónapra vonatkoznak.  cAz egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást 2015. március 1-jén vezették be. A 2015. évi adatok a március és december közötti időszakra vonatkoznak.  dA 2009-ben bevezetett rendelkezésre állási támogatás helyébe 2011. január 1-jén a bérpótló juttatás lépett, melynek elnevezése 2011. szeptember 1-től foglalkoztatást helyettesítő támogatásra változott. Az aktív korúak ellátását érintő 2015. március 1-jei jogszabályváltozások miatt a foglalkoztatást helyettesítő támogatás adatainak korábbi évekkel való összehasonlíthatósága korlátozott. A 2015. évi adatok a március és december közötti időszakra vonatkoznak.  e2015. március 1-jétől a méltányossági alapon folyósított ápolási díj megszűnt. 2015-től az adatok az alanyi jogon folyósított ellátásra vonatkoznak. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011