2.1.41. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a nemzetgazdaságban (2000–)*(2/2)

< >
Kód Gazdasági ág 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bruttó átlagkereset, Ft
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 137 101 143 861 153 301 164 136 171 679 180 251 189 136 204 385 230 638
B Bányászat, kőfejtés 244 051 234 243 254 607 271 012 281 096 287 036 289 665 299 354 332 985
C Feldolgozóipar 190 331 200 692 213 281 230 877 241 787 253 162 263 877 279 336 311 879
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 345 035 363 900 379 606 404 073 410 516 422 444 439 282 454 361 498 280
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 181 818 193 604 207 614 223 206 224 649 224 447 230 574 234 037 269 090
B+C+D+E Ipar 196 505 207 004 219 602 237 213 247 196 257 866 268 272 282 634 315 745
F Építőipar 152 204 153 130 156 682 163 649 177 680 185 680 196 947 201 095 227 524
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 175 207 185 812 196 942 212 521 217 483 223 882 230 036 243 716 273 810
H Szállítás, raktározás 196 350 200 129 210 226 217 794 223 351 230 138 239 147 247 562 279 507
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 122 561 122 699 125 757 139 731 146 742 152 874 157 560 165 969 189 489
J Információ, kommunikáció 366 752 368 113 392 963 410 045 426 944 449 412 460 122 479 625 510 675
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 427 508 433 458 456 980 459 744 470 690 486 054 493 956 519 027 561 576
L Ingatlanügyletek 177 747 182 903 184 829 219 287 209 751 214 163 221 125 239 317 281 502
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 292 974 297 489 303 292 330 880 322 927 345 198 369 460 392 266 431 838
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 149 131 145 576 149 675 163 300 169 662 181 338 198 050 215 241 246 072
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 234 696 242 958 252 848 247 139 258 803 262 055 282 194 313 084 358 569
Pa Oktatás 194 958 195 930 192 984 197 344 216 939 245 933 258 200 274 211 297 404
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás 161 265 142 282 153 832 151 446 151 230 143 047 146 700 154 443 185 037
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 176 524 176 184 177 072 196 805 212 440 216 027 220 522 244 867 285 227
QB szociális ellátás 141 465 111 841 123 988 110 789 108 065 105 413 109 799 111 679 133 216
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 179 199 179 976 192 407 209 930 216 964 226 327 213 286 227 509 289 154
S Egyéb szolgáltatás 160 375 150 025 162 490 175 872 175 236 181 601 193 303 207 222 243 967
A–S Nemzetgazdaság összesen 199 837 202 525 213 094 223 060 230 714 237 695 247 924 263 171 297 017
Előző év = 100,0%
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 102,6 104,9 106,6 107,1 104,6 105,0 104,9 108,1 112,8
B Bányászat, kőfejtés 108,2 96,0 108,7 106,4 103,7 102,1 100,9 103,3 111,2
C Feldolgozóipar 104,0 105,4 106,3 108,3 104,7 104,7 104,2 105,9 111,7
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 107,3 105,5 104,3 106,4 101,6 102,9 104,0 103,4 109,7
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 102,1 106,5 107,2 107,5 100,6 99,9 102,7 101,5 115,0
B+C+D+E Ipar 104,4 105,3 106,1 108,0 104,2 104,3 104,0 105,4 111,7
F Építőipar 103,9 100,6 102,3 104,4 108,6 104,5 106,1 102,1 113,1
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 102,0 106,1 106,0 107,9 102,3 102,9 102,7 105,9 112,3
H Szállítás, raktározás 105,4 101,9 105,0 103,6 102,6 103,0 103,9 103,5 112,9
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 101,6 100,1 102,5 111,1 105,0 104,2 103,1 105,3 114,2
J Információ, kommunikáció 102,4 100,4 106,8 104,3 104,1 105,3 102,4 104,2 106,5
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 99,1 101,4 105,4 100,6 102,4 103,3 101,6 105,1 108,2
L Ingatlanügyletek 104,7 102,9 101,1 118,6 95,7 102,1 103,3 108,2 117,6
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 104,2 101,5 102,0 109,1 97,6 106,9 107,0 106,2 110,1
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 101,4 97,6 102,8 109,1 103,9 106,9 109,2 108,7 114,3
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 87,7 103,5 104,1 97,7 104,7 101,3 107,7 110,9 114,5
Pa Oktatás 95,3 100,5 98,5 102,3 109,9 113,4 105,0 106,2 108,5
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás 94,9 88,2 108,1 98,4 99,9 94,6 102,6 105,3 119,8
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 95,2 99,8 100,5 111,1 107,9 101,7 102,1 111,0 116,5
QB szociális ellátás 94,5 79,1 110,9 89,4 97,5 97,5 104,2 101,7 119,3
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 97,5 100,4 106,9 109,1 103,4 104,3 94,2 106,7 127,1
S Egyéb szolgáltatás 101,5 93,5 108,3 108,2 99,6 103,6 106,4 107,2 117,7
A–S Nemzetgazdaság összesen 100,6 101,3 105,2 104,7 103,4 103,0 104,3 106,1 112,9
*Forrás: intézményi munkaügy-statisztikai évközi adatgyűjtési rendszer.  aA 2010. január 1-től bevezetésre került új szakfeladatrend miatt az adatok az előző évek adataival csak korlátozottan összehasonlíthatóak.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011