2.1.35. Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a nemzetgazdaságban (2000–)*(2/2)

< >
Kód Gazdasági ág 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bruttó átlagkereset, Ft
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 122 231 133 570 137 101 143 861 153 301 164 136 171 679
Ebből:
02 erdőgazdálkodás 135 735 150 087 149 948 148 585 155 252 136 096 147 590
B Bányászat, kőfejtés 202 985 225 650 244 051 234 243 254 607 271 012 281 096
C Feldolgozóipar 172 277 183 081 190 331 200 692 213 281 230 877 241 787
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 294 241 321 569 345 035 363 900 379 606 404 073 410 516
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 177 702 188 817 197 594 207 975 220 399 238 135 248 682
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 164 572 178 049 181 818 193 604 207 614 223 206 224 649
B+C+D+E Ipar 176 911 188 182 196 505 207 004 219 602 237 213 247 196
F Építőipar 136 301 146 475 152 204 153 130 156 682 163 649 177 680
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 158 077 171 780 175 207 185 812 196 942 212 521 217 483
H Szállítás, raktározás 173 776 186 376 196 350 200 129 210 226 217 794 223 351
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 112 222 120 600 122 561 122 699 125 757 139 731 146 742
J Információ, kommunikáció 328 902 358 217 366 752 368 113 392 963 410 045 426 944
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 390 511 431 601 427 508 433 458 456 980 459 744 470 690
L Ingatlanügyletek 159 225 169 845 177 747 182 903 184 829 219 287 209 751
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 244 998 281 150 292 974 297 489 303 292 330 880 322 927
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 139 127 147 125 149 131 145 576 149 675 163 300 169 662
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 253 335 267 657 234 696 242 958 252 848 247 139 258 803
Pa Oktatás 193 250 204 600 194 958 195 930 192 984 197 344 216 939
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás 160 050 169 977 161 265 142 282 153 832 151 446 151 230
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 174 962 185 479 176 524 176 184 177 072 196 805 212 440
QB szociális ellátás 135 331 149 641 141 465 111 841 123 988 110 789 108 065
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 183 898 183 813 179 199 179 976 192 407 209 930 216 964
S Egyéb szolgáltatás 153 512 157 950 160 375 150 025 162 490 175 872 175 236
A–S Nemzetgazdaság összesen 185 018 198 741 199 837 202 525 213 094 223 060 230 714
Ebből:
versenyszféra 177 415 192 044 200 304 206 863 217 932 233 829 242 293
költségvetés 206 225 219 044 201 632 195 980 203 516 200 027 207 191
Előző év = 100,0
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 108,8 109,3 102,6 104,9 106,6 107,1 104,6
Ebből:
02 erdőgazdálkodás 99,1 110,6 99,9 99,1 104,5 87,7 108,4
B Bányászat, kőfejtés 106,5 111,2 108,2 96,0 108,7 106,4 103,7
C Feldolgozóipar 108,6 106,3 104,0 105,4 106,3 108,3 104,7
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 110,7 109,3 107,3 105,5 104,3 106,4 101,6
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 108,3 106,3 104,6 105,3 106,0 108,0 104,4
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 108,3 108,2 102,1 106,5 107,2 107,5 100,6
B+C+D+E Ipar 108,3 106,4 104,4 105,3 106,1 108,0 104,2
F Építőipar 115,9 107,5 103,9 100,6 102,3 104,4 108,6
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 108,8 108,7 102,0 106,1 106,0 107,9 102,3
H Szállítás, raktározás 107,2 107,3 105,4 101,9 105,0 103,6 102,6
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 109,1 107,5 101,6 100,1 102,5 111,1 105,0
J Információ, kommunikáció 107,2 108,9 102,4 100,4 106,8 104,3 104,1
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 97,2 110,5 99,1 101,4 105,4 100,6 102,4
L Ingatlanügyletek 109,4 106,7 104,7 102,9 101,1 118,6 95,7
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 115,0 114,8 104,2 101,5 102,0 109,1 97,6
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 108,3 105,7 101,4 97,6 102,8 109,1 103,9
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 113,6 105,7 87,7 103,5 104,1 97,7 104,7
Pa Oktatás 101,1 105,9 95,3 100,5 98,5 102,3 109,9
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás 105,4 106,2 94,9 88,2 108,1 98,4 99,9
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 106,1 106,0 95,2 99,8 100,5 111,1 107,9
QB szociális ellátás 105,2 110,6 94,5 79,1 110,9 89,4 97,5
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 113,9 100,0 97,5 100,4 106,9 109,1 103,4
S Egyéb szolgáltatás 109,0 102,9 101,5 93,5 108,3 108,2 99,6
A–S Nemzetgazdaság összesen 108,0 107,4 100,6 101,3 105,2 104,7 103,4
Ebből:
versenyszféra 109,2 108,2 104,3 103,3 105,4 107,3 103,6
költségvetés 106,3 106,2 92,1 97,2 103,8 98,3 103,6
*Forrás: intézményi munkaügy-statisztikai adatgyűjtési rendszer.  aA 2010. január 1-től bevezetésre került új szakfeladatrend miatt az adatok az előző évek adataival csak korlátozottan összehasonlíthatóak. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011