2.1.35. Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a nemzetgazdaságban (2000–)*(2/2)

< >
Kód Gazdasági ág 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bruttó átlagkereset, Ft
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 137 101 143 861 153 301 164 136 171 679 180 251 189 136 204 385
Ebből:
02 erdőgazdálkodás 149 948 148 585 155 252 136 096 147 590 146 227 151 581 169 084
B Bányászat, kőfejtés 244 051 234 243 254 607 271 012 281 096 287 036 289 665 299 354
C Feldolgozóipar 190 331 200 692 213 281 230 877 241 787 253 162 263 877 279 336
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 345 035 363 900 379 606 404 073 410 516 422 444 439 282 454 361
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 197 594 207 975 220 399 238 135 248 682 260 140 270 689 285 926
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 181 818 193 604 207 614 223 206 224 649 224 447 230 574 234 037
B+C+D+E Ipar 196 505 207 004 219 602 237 213 247 196 257 866 268 272 282 634
F Építőipar 152 204 153 130 156 682 163 649 177 680 185 680 196 947 201 095
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 175 207 185 812 196 942 212 521 217 483 223 882 230 036 243 716
H Szállítás, raktározás 196 350 200 129 210 226 217 794 223 351 230 138 239 147 247 562
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 122 561 122 699 125 757 139 731 146 742 152 874 157 560 165 969
J Információ, kommunikáció 366 752 368 113 392 963 410 045 426 944 449 412 460 122 479 625
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 427 508 433 458 456 980 459 744 470 690 486 054 493 956 519 027
L Ingatlanügyletek 177 747 182 903 184 829 219 287 209 751 214 163 221 125 239 317
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 292 974 297 489 303 292 330 880 322 927 345 198 369 460 392 266
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 149 131 145 576 149 675 163 300 169 662 181 338 198 050 215 241
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 234 696 242 958 252 848 247 139 258 803 262 055 282 194 313 084
Pa Oktatás 194 958 195 930 192 984 197 344 216 939 245 933 258 200 274 211
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás 161 265 142 282 153 832 151 446 151 230 143 047 146 700 154 443
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 176 524 176 184 177 072 196 805 212 440 216 027 220 522 244 867
QB szociális ellátás 141 465 111 841 123 988 110 789 108 065 105 413 109 799 111 679
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 179 199 179 976 192 407 209 930 216 964 226 327 213 286 227 509
S Egyéb szolgáltatás 160 375 150 025 162 490 175 872 175 236 181 601 193 303 207 222
A–S Nemzetgazdaság összesen 199 837 202 525 213 094 223 060 230 714 237 695 247 924 263 171
Ebből:
versenyszféra 200 304 206 863 217 932 233 829 242 293 252 664 262 731 276 923
költségvetés 201 632 195 980 203 516 200 027 207 191 209 706 220 210 237 494
Előző év = 100,0
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 102,6 104,9 106,6 107,1 104,6 105,0 104,9 108,1
Ebből:
02 erdőgazdálkodás 99,9 99,1 104,5 87,7 108,4 99,1 103,7 111,5
B Bányászat, kőfejtés 108,2 96,0 108,7 106,4 103,7 102,1 100,9 103,3
C Feldolgozóipar 104,0 105,4 106,3 108,3 104,7 104,7 104,2 105,9
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 107,3 105,5 104,3 106,4 101,6 102,9 104,0 103,4
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 104,6 105,3 106,0 108,0 104,4 104,6 104,1 105,6
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 102,1 106,5 107,2 107,5 100,6 99,9 102,7 101,5
B+C+D+E Ipar 104,4 105,3 106,1 108,0 104,2 104,3 104,0 105,4
F Építőipar 103,9 100,6 102,3 104,4 108,6 104,5 106,1 102,1
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 102,0 106,1 106,0 107,9 102,3 102,9 102,7 105,9
H Szállítás, raktározás 105,4 101,9 105,0 103,6 102,6 103,0 103,9 103,5
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 101,6 100,1 102,5 111,1 105,0 104,2 103,1 105,3
J Információ, kommunikáció 102,4 100,4 106,8 104,3 104,1 105,3 102,4 104,2
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 99,1 101,4 105,4 100,6 102,4 103,3 101,6 105,1
L Ingatlanügyletek 104,7 102,9 101,1 118,6 95,7 102,1 103,3 108,2
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 104,2 101,5 102,0 109,1 97,6 106,9 107,0 106,2
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 101,4 97,6 102,8 109,1 103,9 106,9 109,2 108,7
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 87,7 103,5 104,1 97,7 104,7 101,3 107,7 110,9
Pa Oktatás 95,3 100,5 98,5 102,3 109,9 113,4 105,0 106,2
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás 94,9 88,2 108,1 98,4 99,9 94,6 102,6 105,3
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 95,2 99,8 100,5 111,1 107,9 101,7 102,1 111,0
QB szociális ellátás 94,5 79,1 110,9 89,4 97,5 97,5 104,2 101,7
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 97,5 100,4 106,9 109,1 103,4 104,3 94,2 106,7
S Egyéb szolgáltatás 101,5 93,5 108,3 108,2 99,6 103,6 106,4 107,2
A–S Nemzetgazdaság összesen 100,6 101,3 105,2 104,7 103,4 103,0 104,3 106,1
Ebből:
versenyszféra 104,3 103,3 105,4 107,3 103,6 104,3 104,0 105,4
költségvetés 92,1 97,2 103,8 98,3 103,6 101,2 105,0 107,8
*Forrás: intézményi munkaügy-statisztikai évközi adatgyűjtési rendszer.  aA 2010. január 1-től bevezetésre került új szakfeladatrend miatt az adatok az előző évek adataival csak korlátozottan összehasonlíthatóak.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011