2.1.35. Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a nemzetgazdaságban (2000–)*(2/2)

< >
Kód Gazdasági ág 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bruttó átlagkereset, Ft
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 133 570 137 101 143 861 153 301 164 136 171 679 180 251 189 136
Ebből:
02 erdőgazdálkodás 150 087 149 948 148 585 155 252 136 096 147 590 146 227 151 581
B Bányászat, kőfejtés 225 650 244 051 234 243 254 607 271 012 281 096 287 036 289 665
C Feldolgozóipar 183 081 190 331 200 692 213 281 230 877 241 787 253 162 263 877
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 321 569 345 035 363 900 379 606 404 073 410 516 422 444 439 282
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 188 817 197 594 207 975 220 399 238 135 248 682 260 140 270 689
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 178 049 181 818 193 604 207 614 223 206 224 649 224 447 230 574
B+C+D+E Ipar 188 182 196 505 207 004 219 602 237 213 247 196 257 866 268 272
F Építőipar 146 475 152 204 153 130 156 682 163 649 177 680 185 680 196 947
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 171 780 175 207 185 812 196 942 212 521 217 483 223 882 230 036
H Szállítás, raktározás 186 376 196 350 200 129 210 226 217 794 223 351 230 138 239 147
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 120 600 122 561 122 699 125 757 139 731 146 742 152 874 157 560
J Információ, kommunikáció 358 217 366 752 368 113 392 963 410 045 426 944 449 412 460 122
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 431 601 427 508 433 458 456 980 459 744 470 690 486 054 493 956
L Ingatlanügyletek 169 845 177 747 182 903 184 829 219 287 209 751 214 163 221 125
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 281 150 292 974 297 489 303 292 330 880 322 927 345 198 369 460
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 147 125 149 131 145 576 149 675 163 300 169 662 181 338 198 050
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 267 657 234 696 242 958 252 848 247 139 258 803 262 055 282 194
Pa Oktatás 204 600 194 958 195 930 192 984 197 344 216 939 245 933 258 200
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás 169 977 161 265 142 282 153 832 151 446 151 230 143 047 146 700
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 185 479 176 524 176 184 177 072 196 805 212 440 216 027 220 522
QB szociális ellátás 149 641 141 465 111 841 123 988 110 789 108 065 105 413 109 799
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 183 813 179 199 179 976 192 407 209 930 216 964 226 327 213 286
S Egyéb szolgáltatás 157 950 160 375 150 025 162 490 175 872 175 236 181 601 193 303
A–S Nemzetgazdaság összesen 198 741 199 837 202 525 213 094 223 060 230 714 237 695 247 924
Ebből:
versenyszféra 192 044 200 304 206 863 217 932 233 829 242 293 252 664 262 731
költségvetés 219 044 201 632 195 980 203 516 200 027 207 191 209 706 220 210
Előző év = 100,0
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 109,3 102,6 104,9 106,6 107,1 104,6 105,0 104,9
Ebből:
02 erdőgazdálkodás 110,6 99,9 99,1 104,5 87,7 108,4 99,1 103,7
B Bányászat, kőfejtés 111,2 108,2 96,0 108,7 106,4 103,7 102,1 100,9
C Feldolgozóipar 106,3 104,0 105,4 106,3 108,3 104,7 104,7 104,2
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 109,3 107,3 105,5 104,3 106,4 101,6 102,9 104,0
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 106,3 104,6 105,3 106,0 108,0 104,4 104,6 104,1
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 108,2 102,1 106,5 107,2 107,5 100,6 99,9 102,7
B+C+D+E Ipar 106,4 104,4 105,3 106,1 108,0 104,2 104,3 104,0
F Építőipar 107,5 103,9 100,6 102,3 104,4 108,6 104,5 106,1
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 108,7 102,0 106,1 106,0 107,9 102,3 102,9 102,7
H Szállítás, raktározás 107,3 105,4 101,9 105,0 103,6 102,6 103,0 103,9
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 107,5 101,6 100,1 102,5 111,1 105,0 104,2 103,1
J Információ, kommunikáció 108,9 102,4 100,4 106,8 104,3 104,1 105,3 102,4
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 110,5 99,1 101,4 105,4 100,6 102,4 103,3 101,6
L Ingatlanügyletek 106,7 104,7 102,9 101,1 118,6 95,7 102,1 103,3
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 114,8 104,2 101,5 102,0 109,1 97,6 106,9 107,0
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 105,7 101,4 97,6 102,8 109,1 103,9 106,9 109,2
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 105,7 87,7 103,5 104,1 97,7 104,7 101,3 107,7
Pa Oktatás 105,9 95,3 100,5 98,5 102,3 109,9 113,4 105,0
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás 106,2 94,9 88,2 108,1 98,4 99,9 94,6 102,6
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 106,0 95,2 99,8 100,5 111,1 107,9 101,7 102,1
QB szociális ellátás 110,6 94,5 79,1 110,9 89,4 97,5 97,5 104,2
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 100,0 97,5 100,4 106,9 109,1 103,4 104,3 94,2
S Egyéb szolgáltatás 102,9 101,5 93,5 108,3 108,2 99,6 103,6 106,4
A–S Nemzetgazdaság összesen 107,4 100,6 101,3 105,2 104,7 103,4 103,0 104,3
Ebből:
versenyszféra 108,2 104,3 103,3 105,4 107,3 103,6 104,3 104,0
költségvetés 106,2 92,1 97,2 103,8 98,3 103,6 101,2 105,0
*Forrás: intézményi munkaügy-statisztikai évközi adatgyűjtési rendszer.  aA 2010. január 1-től bevezetésre került új szakfeladatrend miatt az adatok az előző évek adataival csak korlátozottan összehasonlíthatóak. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011