2.1.61. Továbbvezetett havi munkaerőköltség főbb elemeinek alakulása forintban (2009–)*(2/5)

(Ft/fő/hó)

< >
Kód Nemzetgazdasági ág, ágazat Bruttó munka-jövedelem Szociális költség Képzés és más költségelemek Munkaerő-költség Bruttó munka-jövedelem Szociális költség Képzés és más költségelemek Munkaerő-költség
2011 2012
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 161 581 49 409 2 870 213 860 170 757 46 944 2 003 219 704
B Bányászat, kőfejtés 269 033 84 501 7 099 360 633 292 479 92 107 9 443 394 030
C Feldolgozóipar 223 640 68 604 5 092 297 335 242 848 68 887 6 715 318 450
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 177 295 53 693 4 596 235 584 198 642 53 118 5 229 256 990
CB Textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása 124 452 37 074 84 161 611 137 612 34 943 340 172 895
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 180 776 55 024 4 719 240 520 197 431 53 241 5 055 255 727
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 541 221 195 924 13 713 750 857 574 127 186 172 14 675 774 974
CE Vegyi anyag, termék gyártása 315 683 101 988 10 434 428 104 348 126 113 149 11 628 472 903
CF Gyógyszergyártás 455 126 144 024 18 881 618 030 472 033 117 775 21 521 611 329
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 220 345 66 909 5 218 292 472 234 273 66 006 5 525 305 805
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 209 951 61 469 4 587 276 007 227 443 62 254 5 515 295 211
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 245 275 73 828 5 951 325 053 262 660 81 820 9 391 353 872
CJ Villamos berendezés gyártása 205 614 61 482 3 737 270 835 217 721 62 594 5 857 286 172
CK Gép, gépi berendezés gyártása 247 634 75 551 6 047 329 231 264 324 76 223 5 551 346 099
CL Járműgyártás 271 029 86 539 8 174 365 741 299 172 88 565 9 655 397 391
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 190 324 57 525 -2 326 245 522 208 730 57 405 6 247 272 383
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondícionálás 415 327 158 438 14 331 588 097 443 977 166 523 18 066 628 567
B–D Ipar (víz- és hulladékgazdálkodás nélkül) 231 494 72 249 5 466 309 210 250 914 72 800 7 170 330 885
E Vízellátsás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 222 906 76 823 7 966 307 694 235 677 76 340 8 326 320 344
B–E Ipar 230 960 72 528 5 617 309 104 249 972 73 019 7 242 330 233
F Építőipar 167 744 49 562 4 503 221 809 191 804 49 376 4 931 246 110
B–F Ipar és építőipar 222 062 69 305 5 459 296 826 241 978 69 769 6 924 318 672
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 201 146 61 582 6 540 269 269 226 377 56 832 6 710 289 919
H Szállítás, raktározás 217 366 74 493 5 978 297 838 231 669 73 132 6 707 311 507
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 124 761 38 505 4 698 167 964 141 157 36 517 5 989 183 663
J Információ, kommunkiáció 391 168 132 593 17 389 541 150 418 255 132 392 15 338 565 985
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 474 182 155 347 21 700 651 229 475 528 150 293 23 138 648 959
L Ingatlanügyletek 194 725 63 887 11 388 270 000 190 170 52 351 -4 492 238 029
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 299 267 96 057 14 086 409 410 330 070 97 046 15 713 442 829
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 141 873 46 502 7 322 195 697 207 327 74 385 8 254 289 967
G–N Kereskedelem és gépjárműjavítástól az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységig 229 642 74 304 9 028 312 974 257 267 75 866 9 023 342 156
B–N Bányászat és feldolgozóipartól az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységig 226 221 72 068 7 432 305 720 250 379 73 121 8 079 331 578
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 277 445 87 547 15 310 380 301 268 365 80 315 12 191 360 871
P Oktatás 201 549 63 470 10 343 275 361 203 260 66 500 9 637 279 397
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 150 984 46 383 4 414 201 781 152 469 46 593 4 232 203 294
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 203 219 67 053 13 767 284 039 216 156 64 179 14 914 295 249
S Egyéb szolgáltatás 157 768 48 216 6 683 212 667 164 305 44 028 7 410 215 743
O–S Közigazgatás, oktatás, egészségügy, művészet, egyéb szolgáltatás 210 394 66 051 10 272 286 717 207 935 64 118 8 926 280 978
A–S Nemzetgazdaság összesen 219 655 69 674 8 158 297 486 234 698 69 518 8 164 312 380
Ebből:
versenyszféra összesen 225 167 71 178 8 387 304 733 247 582 72 001 8 073 327 656
költségvetés összesen 213 964 62 336 10 018 286 318 208 651 65 387 8 939 282 977
*Vonatkozási kör: a legalább 5 fős vállalkozások, a központi és helyi költségvetés szervezetei, társadalombiztosítás és kijelölt non-profit szervezetek. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011