2.1.61. Továbbvezetett havi munkaerőköltség főbb elemeinek alakulása forintban (2009–)*(3/5)

(Ft/fő/hó)

< >
Kód Nemzetgazdasági ág, ágazat Bruttó munka-jövedelem Szociális költség Képzés és más költségelemek Munkaerő-költség Bruttó munka-jövedelem Szociális költség Képzés és más költségelemek Munkaerő-költség
2013 2014
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 177 147 49 220 8 140 234 507 185 876 52 388 10 152 248 417
B Bányászat, kőfejtés 305 478 95 031 20 618 421 126 322 979 102 522 22 786 448 286
C Feldolgozóipar 253 857 71 452 12 988 338 297 264 817 76 037 14 715 355 570
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 200 313 56 227 6 838 263 378 215 750 62 085 9 002 286 838
CB Textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása 146 188 36 490 -5 404 177 274 154 121 40 474 -6 934 187 662
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 205 272 57 449 7 057 269 778 208 436 58 102 8 470 275 008
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 601 662 183 986 25 610 811 258 755 352 217 907 35 737 1 008 996
CE Vegyi anyag, termék gyártása 355 836 111 629 17 067 484 531 358 942 111 671 17 647 488 260
CF Gyógyszergyártás 484 690 117 371 38 911 640 972 506 365 127 231 37 187 670 783
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 248 579 68 848 10 071 327 498 252 195 73 691 9 513 335 399
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 236 902 66 117 24 821 327 839 242 027 70 140 26 180 338 347
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 283 461 85 256 11 967 380 684 287 634 91 838 15 327 394 799
CJ Villamos berendezés gyártása 228 831 63 452 3 548 295 831 256 971 73 485 10 603 341 059
CK Gép, gépi berendezés gyártása 278 931 75 436 6 420 360 787 289 845 81 870 9 000 380 715
CL Járműgyártás 307 386 91 937 23 627 422 950 319 186 92 207 25 666 437 059
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 220 836 60 588 1 777 283 201 220 949 63 505 474 284 927
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondícionálás 436 814 164 829 27 454 629 097 456 604 175 517 28 972 661 093
B–D Ipar (víz- és hulladékgazdálkodás nélkül) 261 157 75 196 13 633 349 986 272 464 80 045 15 342 367 851
E Vízellátsás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 236 554 77 753 14 771 329 077 237 560 73 441 11 899 322 900
B–E Ipar 259 643 75 355 19 840 354 838 270 300 79 636 21 516 371 452
F Építőipar 190 085 53 495 8 385 251 965 190 814 54 918 9 805 255 537
B–F Ipar és építőipar 250 305 72 381 18 236 340 922 259 746 76 350 19 851 355 947
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 218 492 61 736 11 262 291 490 223 751 63 470 12 382 299 603
H Szállítás, raktározás 239 040 74 900 9 775 323 714 246 900 77 255 10 179 334 333
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 147 623 35 563 7 269 190 455 153 904 41 342 8 595 203 842
J Információ, kommunkiáció 438 992 133 301 20 387 592 679 461 353 141 494 20 906 623 753
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 488 277 148 764 28 745 665 786 499 962 158 025 30 811 688 798
L Ingatlanügyletek 208 770 57 740 -2 096 264 414 214 748 61 162 -2 247 273 663
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 327 600 95 738 19 211 442 550 352 798 103 015 20 073 475 886
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 174 162 52 550 10 265 236 977 183 951 62 328 11 663 257 941
G–N Kereskedelem és gépjárműjavítástól az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységig 254 560 75 781 12 704 343 045 263 376 80 293 13 623 357 291
B–N Bányászat és feldolgozóipartól az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységig 252 605 74 220 15 096 341 922 261 728 78 453 16 332 356 512
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 279 969 114 169 15 471 409 609 284 099 87 071 18 683 389 852
P Oktatás 222 245 39 332 10 201 271 778 253 276 74 299 10 927 338 502
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 154 454 35 836 5 266 195 557 149 176 48 046 5 107 202 329
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 223 004 52 613 19 051 294 669 233 720 68 953 20 126 322 798
S Egyéb szolgáltatás 177 922 47 651 12 321 237 894 183 583 55 492 13 794 252 869
O–S Közigazgatás, oktatás, egészségügy, művészet, egyéb szolgáltatás 217 218 63 007 10 601 290 827 222 756 68 069 11 631 302 455
A–S Nemzetgazdaság összesen 239 144 69 950 13 988 323 083 246 677 74 303 15 190 336 170
Ebből:
versenyszféra összesen 250 796 73 872 16 244 340 912 260 273 77 894 17 649 355 816
költségvetés összesen 216 339 62 418 10 014 288 771 221 330 68 150 18 010 307 489
*Vonatkozási kör: a legalább 5 fős vállalkozások, a központi és helyi költségvetés szervezetei, társadalombiztosítás és kijelölt non-profit szervezetek. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011