2.1.42. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a nemzetgazdaságban közfoglalkoztatottak nélkül (2013–)*

< >
Kód Gazdasági ág 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bruttó átlagkereset, Ft
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 181 217 193 121 202 001 216 556 241 210 262 742
B Bányászat, kőfejtés 281 093 287 036 289 665 299 354 332 985 375 494
C Feldolgozóipar 241 845 253 262 263 937 279 387 311 917 344 521
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 410 595 423 158 440 383 455 689 499 296 547 279
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 226 383 231 999 236 004 242 242 277 689 306 893
B+C+D+E Ipar 247 373 258 535 268 742 283 354 316 412 349 162
F Építőipar 178 691 188 026 198 782 203 105 229 527 256 388
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 217 483 223 909 230 036 243 732 273 818 304 112
H Szállítás, raktározás 224 376 232 504 242 614 251 047 282 253 312 031
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 146 742 152 975 157 755 166 043 189 577 212 162
J Információ, kommunikáció 426 956 449 412 460 147 479 627 510 678 561 443
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 470 690 486 054 493 956 519 027 561 576 608 243
L Ingatlanügyletek 213 988 224 940 229 742 246 237 285 716 319 922
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 322 933 345 360 369 815 392 302 431 985 463 555
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 169 865 182 917 200 909 219 524 249 897 280 699
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 272 656 281 382 303 107 332 810 378 895 407 724
Pa Oktatás 216 977 246 358 259 142 274 934 298 555 321 133
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás 185 876 189 837 197 062 217 947 254 974 288 648
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 212 504 216 412 221 043 245 497 285 891 331 709
QB szociális ellátás 144 980 152 951 164 116 178 965 214 225 234 393
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 217 904 230 976 237 867 254 676 298 203 341 831
S Egyéb szolgáltatás 179 252 187 895 195 175 210 081 245 478 285 172
A–S Nemzetgazdaság összesen 238 214 249 913 261 247 278 122 310 799 341 608
Előző év = 100.0%
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat .. 106,6 104,6 107,2 111,4 109,7
B Bányászat, kőfejtés .. 102,1 100,9 103,3 111,2 113,0
C Feldolgozóipar .. 104,7 104,2 105,9 111,6 110,7
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás .. 103,1 104,1 103,5 109,6 109,6
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés .. 102,5 101,7 102,6 114,6 110,6
B+C+D+E Ipar .. 104,5 103,9 105,4 111,7 110,6
F Építőipar .. 105,2 105,7 102,2 113,0 112,7
G Kereskedelem, gépjárműjavítás .. 103,0 102,7 106,0 112,3 111,8
H Szállítás, raktározás .. 103,6 104,3 103,5 112,4 110,8
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás .. 104,2 103,1 105,3 114,2 112,6
J Információ, kommunikáció .. 105,3 102,4 104,2 106,5 109,5
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység .. 103,3 101,6 105,1 108,2 108,3
L Ingatlanügyletek .. 105,1 102,1 107,2 116,0 115,3
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység .. 106,9 107,1 106,1 110,1 108,1
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység .. 107,7 109,8 109,3 113,8 113,5
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás .. 103,2 107,7 109,8 113,8 107,5
Pa Oktatás .. 113,5 105,2 106,1 108,6 107,7
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás .. 102,1 103,8 110,6 117,0 113,3
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás .. 101,8 102,1 111,1 116,5 115,9
QB szociális ellátás .. 105,5 107,3 109,0 119,7 109,5
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő .. 106,0 103,0 107,1 117,1 114,7
S Egyéb szolgáltatás .. 104,8 103,9 107,6 116,8 117,6
A–S Nemzetgazdaság összesen .. 104,9 104,5 106,5 111,7 110,2
*Forrás: intézményi munkaügy-statisztikai évközi adatgyűjtési rendszer.  aA 2010. január 1-től bevezetésre került új szakfeladatrend miatt az adatok az előző évek adataival csak korlátozottan összehasonlíthatóak.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011