3.7.3. A központi költségvetés bevételei és egyenlege*(9/10)

< >
Bevételek, egyenleg 2019. évi előirányzat 2019
J J–F J–M J–Á J–Mj J–Jú
millió forint
Társasági adó 399 500 -23 952 1 608 26 802 64 229 128 239
Hitelintézeti járadék
Cégautóadó 35 000 7 254 8 367 8 755 16 145 17 264
Energiaellátók jövedelemadója 59 100 4 550 8 410 12 470 3 976 7 979
Egyszerűsített vállalkozói adó 45 400 627 1 384 1 937 10 506 11 340
Energia adó
Környezetterhelési díj 4 900 510 547 1 075 1 853 1 870
Bányajáradék 36 000 3 789 7 236 10 283 14 735 18 967
Játékadó 31 100 2 523 4 834 6 294 9 417 12 023
Reklámadó 15 100 204 455 578 999 1 200
Egyéb befizetések 10 000 1 667 2 771 4 298 5 526 7 003
Egyéb központosított bevételek 514 111 41 685 95 931 131 068 203 830 236 119
Pénzügyi szervezetek különadója 52 900 84 125 13 320 14 094 14 259
Egyes ágazatokat terhelő különadó
Kisadózók tételes adója 135 700 11 934 26 887 39 048 51 314 63 900
Kisvállalati adó 49 800 8 129 10 988 13 467 24 886 29 142
Közműadó 55 000 399 623 24 670 26 937 26 391
Gazdálkodó szervezetek befizetései 1 443 611 59 404 170 167 294 065 448 446 575 695
Általános forgalmi adó 4 290 370 496 503 688 170 1 038 583 1 455 256 1 744 169
Jövedéki adó 1 140 883 96 758 171 973 246 225 344 119 447 008
Regisztrációs adó 27 500 1 891 3 911 6 051 8 064 10 573
Távközlési adó 52 200 4 521 8 821 15 494 18 680 22 078
Pénzügyi tranzakciós illeték 228 100 26 832 45 522 63 110 82 689 101 446
Biztosítási adó 67 426 2 896 16 458 21 908 27 168 34 949
Turizmusfejlesztési hozzájárulás 15 500 2 100 3 809 5 417 7 484 9 567
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 5 821 979 631 502 938 663 1 396 788 1 943 460 2 369 789
Személyi jövedelemadó 2 361 000 230 710 410 636 574 592 755 196 984 672
Adóbefizetések 6 700 1 086 1 990 2 879 3 670 4 460
Illeték befizetések 192 400 17 219 33 953 52 330 70 912 92 048
Gépjárműadó 47 800 658 1 236 5 996 23 925 26 168
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 4 7 9 11 13
Magánszemélyek jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója -78 -83 -97 -111 -115
Lakosság befizetései 2 607 900 249 598 447 740 635 709 853 603 1 107 247
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 1 383 478 177 656 344 642 518 568 673 807 850 736
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 29 892 2 262 6 384 6 808 7 204
Központi Maradványalapba történő befizetések 0 60 138 97 633 188 809 259 780
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 91 178 5 833 11 667 22 794 28 628 34 461
Helyi önkormányzatok befizetése 43 021 5 987 10 797 14 946 19 803 24 155
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 164 091 11 823 82 864 141 758 244 047 325 600
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 127 701 38 798 49 976 58 871 68 532 76 238
Kamatbevételek 37 463 17 002 38 278 56 187 73 325 88 083
Egyéb bevételek 8 795 1 341 3 826 8 047 9 426 13 511
Uniós programok bevételei 1 347 973 143 218 201 680 203 630 225 727 225 727
Egyéb uniós bevételek 134 900 80 842 82 285 83 825 85 023 86 287
Bevételek összesen 13 077 889 1 411 184 2 360 122 3 397 448 4 625 398 5 718 914
Egyenleg -985 754 186 456 18 881 -139 669 -80 774 -253 360
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011