3.7.3. A központi költségvetés bevételei és egyenlege*(9/10)

< >
Bevételek, egyenleg 2019. évi előirányzat 2019
J J–F J–M J–Á J–Mj J–Jú
millió forint
Társasági adó 399 500 -23 952 1 608 26 802
Hitelintézeti járadék
Cégautóadó 35 000 7 254 8 367 8 755
Energiaellátók jövedelemadója 59 100 4 550 8 410 12 470
Egyszerűsített vállalkozói adó 45 400 627 1 384 1 937
Energia adó
Környezetterhelési díj 4 900 510 547 1 075
Bányajáradék 36 000 3 789 7 236 10 283
Játékadó 31 100 2 523 4 834 6 294
Reklámadó 15 100 204 455 578
Egyéb befizetések 10 000 1 667 2 771 4 298
Egyéb központosított bevételek 514 111 41 685 95 931 131 068
Pénzügyi szervezetek különadója 52 900 84 125 13 320
Egyes ágazatokat terhelő különadó
Kisadózók tételes adója 135 700 11 934 26 887 39 048
Kisvállalati adó 49 800 8 129 10 988 13 467
Közműadó 55 000 399 623 24 670
Gazdálkodó szervezetek befizetései 1 443 611 59 404 170 167 294 065
Általános forgalmi adó 4 290 370 496 503 688 170 1 038 583
Jövedéki adó 1 140 883 96 758 171 973 246 225
Regisztrációs adó 27 500 1 891 3 911 6 051
Távközlési adó 52 200 4 521 8 821 15 494
Pénzügyi tranzakciós illeték 228 100 26 832 45 522 63 110
Biztosítási adó 67 426 2 896 16 458 21 908
Turizmusfejlesztési hozzájárulás 15 500 2 100 3 809 5 417
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 5 821 979 631 502 938 663 1 396 788
Személyi jövedelemadó 2 361 000 230 710 410 636 574 592
Adóbefizetések 6 700 1 086 1 990 2 879
Illeték befizetések 192 400 17 219 33 953 52 330
Gépjárműadó 47 800 658 1 236 5 996
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 4 7 9
Magánszemélyek jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója -78 -83 -97
Lakosság befizetései 2 607 900 249 598 447 740 635 709
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 1 383 478 177 656 344 642 518 568
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 29 892 2 262 6 384
Központi Maradványalapba történő befizetések 0 60 138 97 633
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 91 178 5 833 11 667 22 794
Helyi önkormányzatok befizetése 43 021 5 987 10 797 14 946
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 164 091 11 823 82 864 141 758
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 127 701 38 798 49 976 58 871
Kamatbevételek 37 463 17 002 38 278 56 187
Egyéb bevételek 8 795 1 341 3 826 8 047
Uniós programok bevételei 1 347 973 143 218 201 680 203 630
Egyéb uniós bevételek 134 900 80 842 82 285 83 825
Bevételek összesen 13 077 889 1 411 184 2 360 122 3 397 448
Egyenleg -985 754 186 456 18 881 -139 669
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011