A felmérés célja

Az egészségfelmérés egy olyan lakossági adatfelvétel, mely az egészséggel kapcsolatos témakörök vizsgálatára vonatkozik. Célja:

  • a lakosság egészségi állapotának, egészségmagatartásának és az egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettségének a megismerése,
  • az európai egészségindikátorok számításához (ECHI) szükséges adatok begyűjtése,
  • az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek adatigényeinek a kielégítése,
  • a felmérés ötévenkénti megismétlésével az időbeli összehasonlíthatóság biztosítása,
  • adatok szolgáltatása a népegészségügyi programok tervezéséhez.

Az adatgyűjtés módja

Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014) előkészítéséhez kétlépcsős rétegzett mintavételt alkalmaztunk, a rétegzés a megyék és a településméret szerint történt. A mintavétel módszerét a KSH dolgozta ki, a címeket a Közigazgatási Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának (KEK KH) nyilvántartása biztosította. A teljes mintába 9431 (15 éves és idősebb, magánháztartásban élő) személy került, az ország 532 településéről.

A felmérés személyes interjúkkal kb. 300 kérdező közreműködésével történt. A kiválasztott személyeket névre szóló felkérő levéllel tájékoztattuk a felmérés céljáról és idejéről. A kérdezők mobil eszköz segítségével dolgoztak.

Az ELEF2014 válaszadóinak egy kisebb csoportján (ahogyan 2009-ben is) az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálatot (OTÁP2014) végzett. Bővebb információk a www.oeti.hu weboldalon, a Felmérések menüpontban találhatók.