Kedves Látogató!

2014 őszén Magyarországon is sor került az Európai lakossági egészségfelmérés második fordulójára (ELEF2014).

Az Európai Parlament és Tanács 1338/2008/EK számú rendelete előírja a lakossági kikérdezésen alapuló felmérés ötévenkénti végrehajtását a tagországokban, abból a célból, hogy rendelkezésre álljon az a minimális statisztikai adatállomány, amelyből kiszámíthatók a minden tagállamtól elvárt mutatók, az ún. egészségindikátorok. Az első harmonizált felmérést Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2009-ben bonyolította le. A felmérés második fordulójának végrehajtását a Bizottság 141/2013/EU számú rendelete szabályozza.

A személyes kikérdezésen alapuló felmérések segítségével képet alkothatunk a lakosság egészségi állapotáról, az életvitel jellemzőiről, az önellátással kapcsolatos korlátozottságról, valamint a testmozgásról, a táplálkozásról, az egészségkárosító szokásokról és az egészségügyi ellátórendszer igénybevételéről, az ellátással való elégedettségről, illetve egyéb, az egészséget befolyásoló tényezőkről.

A 2014. évi lakossági egészségfelmérés szeptember 15. és december 15. között, 532 településen, 9431 fő megkérdezésével zajlott. A vizsgálat a 15 éves és idősebb, magánháztartásokban élő lakosságra terjedt ki, az adatgyűjtésből az intézményekben – pl. öregek otthonában, szociális intézményekben, börtönben – élők kimaradtak. A véletlen mintavétellel kiválasztott személyeket a jelzett időszakban a KSH kérdezői keresték fel, és mobil eszköz (laptop) segítségével rögzítették a kérdésekre adott válaszaikat.

Az ELEF2014 válaszadóinak egy kisebb csoportján (ahogyan 2009-ben is) az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálatot (OTÁP2014) végzett. Bővebb információk a www.oeti.hu weboldalon, a Felmérések menüpontban találhatók.

Ezen a honlapon a felmérésben részt vevők, a téma iránt érdeklődők tájékozódhatnak az adatgyűjtésről, illetve a témához kapcsolódó publikációkról, aktuális eseményekről.

Jó böngészést és jó egészséget kívánunk!