Előzmények

Az egészséget befolyásoló életmódbeli és társadalmi tényezőkről, a lakosság egészségügyi ellátórendszerrel való elégedettségéről kizárólag kérdőíves lakossági egészségfelmérések révén lehet információhoz jutni. Az ily módon begyűjtött adatokat társadalmi-gazdasági rétegenként is tudjuk vizsgálni, ami fontos információ az egészségpolitika számára ahhoz, hogy az ellátást és az egészségnevelést az eltérő szükségletekhez és lehetőségekhez igazodva alakítsa.

Az egészségfelmérésekkel kapcsolatban egészen a közelmúltig nem volt egységes nemzetközi szabályozás. Az Európai Unió tagállamai számára a felmérés első alkalommal történő végrehajtásának Eurostat által ajánlott dátuma 2008–2009, a második – időközben kötelezővé vált – hullámé 2013–2014.

Az Eurostat más tagállamok adataival együtt összefoglaló kiadványokban publikálja a felmérés eredményeit, emellett természetesen a Központi Statisztikai Hivatal is készít elemzéseket:

A KSH több alkalommal végzett egészségfelmérést (1984, 1986, 1994). A jelenlegi adatfelvétel közvetlen előzménye a 2009. évi Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2009), amelyet szintén a KSH hajtott végre.

Az előző évtizedben az Országos Epidemiológiai Központ két reprezentatív országos kérdőíves felmérést – OLEF2000 és OLEF2003 – végzett. Az utóbbi felmérésre a Nemzeti Népegészségügyi Program indítóévében került sor, azzal a szándékkal, hogy a program részére alapadatokat szolgáltasson a népesség egészségéről.