Gyakori kérdések és válaszok

Mi az Európai lakossági egészségfelmérés?

Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF) egy – az európai országok túlnyomó többségében egységes előírások szerint a 15 éves és idősebb, magánháztartásban élő személyek körében, reprezentatív mintán történő – személyes kikérdezéssel végzett statisztikai adatfelvétel. A felmérés eredményeként nemzetközileg is összehasonlítható adatokat kapunk a lakosság egészségére, az egészséget meghatározó tényezőkre, az egészségügyi ellátórendszerrel való elégedettségre vonatkozóan.

Miért van szükség az egészségfelmérésre?

Az egészségfelmérések nemcsak azok egészségéről szolgáltatnak adatokat, akik igénybe veszik az egészségügyi ellátórendszert, hanem – reprezentativitása miatt – a lakosság teljes köréről. Az egészségfelmérések segítségével megállapíthatók az egészségi állapot és az azt befolyásoló háttértényezők közötti összefüggések, mivel ezekről egyszerre nyerhetünk adatokat. Az ötévente ismétlődő felmérések lehetővé teszik a lakosság egészségi állapotában bekövetkező változások nyomon követését is.

Ki végzi az Európai lakossági egészségfelmérést Magyarországon?

Az Európai Unió statisztikai hivatalának (Eurostat) előírásai alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hajtja végre. Az adatfelvételt a KSH által felkészített, névre szóló igazolvánnyal rendelkező kérdezők végzik.

Ki finanszírozza a Európai lakossági egészségfelmérést?

A korábbi, 2009. évi Európai lakossági egészségfelmérés költségeinek 80%-át egy projekt keretében az Eurostat finanszírozta. A felmérés társtámogatója az egészségügyi ágazatot irányító minisztérium volt, az adatszolgáltatók számára szponzorok biztosítottak ajándékokat. A 2014. évi felméréshez az Eurostat már nem nyújtott támogatást, így azt költségvetési forrásból kellett finanszírozni.

Volt már régebben is ilyen felmérés?

Legutóbb 2009-ben. Az ELEF 5 évente ismétlődő felmérés, legközelebb 2019-ben kerül sor a végrehajtására.

Mennyi időt vesz igénybe a válaszadás?

Átlagosan egy órát.

Hogyan választották ki a felmérésben részt vevőket?

Őket tudományos statisztikai módszerrel, többlépcsős rétegzett véletlen mintavétellel választottuk ki, így az ország teljes, 15 éves és idősebb lakosságát reprezentálja az 532 településről kiválasztott 9431 személy.

Kötelező-e a felmérésben való részvétel?

A felmérésben való részvétel önkéntes. Mindazonáltal arra kérünk mindenkit, hogy ne tagadja meg a válaszadást, hiszen válaszaival mintegy 1000 személyt képvisel. Minél többen válaszolnak a kérdésekre, annál megbízhatóbbnak tekinthetők a felmérésből származó becslések.

Ki ismerheti meg a kérdésekre adott válaszaimat?

A felmérésben résztvevők válaszait a statisztikai törvény és az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően kezeljük, azaz a név és a cím nem kapcsolható össze a válaszokkal.

Mikor lesznek elérhetők a felmérés adatai?

A felmérés anonimizált mikroadatait 2015 májusában kell eljuttatni az Eurostatnak. A KSH munkatársai az összesített előzetes adatok alapján táblázatos adatközléseket és rövid elemzéseket készítenek 2015 tavaszán. A kutatók számára csak azt követően válnak elérhetővé a véglegesített adatok, hogy az Eurostat jóváhagyta, validálta azokat.

Hogyan hasznosulnak a felmérésből származó információk?

Az információk lehetővé teszik az Európai Unió országai közti összehasonlításokat, az egészségpolitikai döntéshozók számára a problémás területek körülhatárolását, a prioritások meghatározását, így hozzájárulhatnak a hatékony döntések meghozatalához.