Munkaerőpiaci folyamatok, 2021. I. félév

2021 II. negyedévében a Covid19-járvány harmadik hullámának enyhülése és a korlátozások fokozatos feloldása hatására

 • csökkent a munkanélküliek száma,
 • a foglalkoztatás – elsősorban az elsődleges munkaerőpiacon – nőtt,
 • módosult a foglalkoztatottak ágazati szerkezete,
 • a munkaerőpiaci távollétek, és ezzel párhuzamosan a munkával töltött idő is az ilyenkor szokásosnak megfelelően alakult.

2021 I. félévében az előző év azonos időszakához képest

 • a keresetek növekedési üteme némileg mérséklődött,
 • a fogyasztói árak dinamikusabb emelkedése tovább fékezte a nettó keresetek vásárlóértékének emelkedését.
1. ábra

A fontosabb munkaerőpiaci jelzőszámok

A fontosabb munkaerőpiaci jelzőszámok

A járványügyi korlátozások fokozatos feloldásával párhuzamosan nőtt a foglalkoztatottak száma

A 2021. március elején bevezetett járványügyi korlátozásokat május közepétől fokozatosan oldották fel (a kereskedelmi üzletek és vendéglátóhelyek hosszabb nyitvatartása, a szálláshelyek megnyitása a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára, a szórakozóhelyek és sportrendezvények látogatási tilalmának feloldása). Emellett folytatódott a munkahelyek megőrzését, megvédését célzó ágazati bértámogatási program, amely a válságtól leginkább sújtott ágazatoknak nyújtott segítséget. A gazdaság fokozatos újraindulásának hatására 2021 II. negyedévében a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 éves népességben 4 millió 619 ezerre nőtt, ami 63 ezer fővel meghaladta az előző év azonos időszakát és 52 ezerrel az I. negyedévet. A foglalkoztatotti létszám növekedése az elsődleges munkaerőpiacon történt jelentős, az egy évvel korábbihoz képest 76 ezer fős bővülés eredménye. A közfoglalkoztatásban résztvevők száma alig változott, 86 ezer fő volt, a külföldön dolgozóké viszont közel 20 ezerrel, 82 ezer főre csökkent. A külföldi munkavállalás – elsősorban a szomszédos országokba való ingázás – 2020 II. negyedévétől nehézségekbe ütközött, és a járványügyi intézkedések lazításával sem emelkedett a korábbi szintre, jóllehet 2021 I. negyedévéhez képest a II. negyedévre kismértékben, 9 ezer fővel növekedett.

2. ábra
A 15–74 éves foglalkoztatottak számának negyedévenkénti alakulása

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 2021 II. negyedévében 72,8% volt, 1,8 százalékponttal magasabb az előző évinél. A változások nemek és korcsoportok szerint jelentős eltéréseket mutatnak.

 • 2021 II. negyedévében a férfiak rátája az előző évihez képest 1,6 százalékponttal, 77,6%-ra, míg a nőké 2,0 százalékponttal, 68,0%-ra nőtt. A nők foglalkoztatottságának növekedését a II. negyedévben tapasztalt kiugrás eredményezte és nem a fokozatos kilábalás eredménye.
 • A 25 év alatti fiatalok foglalkoztatottsága ugyan nőtt egy év alatt, 0,7 százalékponttal, 27,1%-ra, de a járvány előtti szintet a II. negyedévre sem sikerült elérni.
 • A legjobb munkavállalási korú, 25–54 év közöttiek foglalkoztatottsága összességében 1,4 százalékponttal, 86,9%-ra nőtt 2020. II. negyedévhez képest, de a foglalkoztatási ráta ebben a korcsoportban is csak megközelíti a járvány előtti szintet.
 • Az 55–64 évesek foglalkoztatottságának évek óta tartó növekedését viszont nem akasztotta meg a járvány, még a járvány által leginkább érintett hónapokban sem. Foglalkoztatási rátájuk az előző években tapasztaltakhoz hasonló mértékben, vagy még erőteljesebben javult, egy év alatt 3,4 százalékponttal, 62,2%-ra nőtt. A javulás hátterében egyrészt a nyugdíjkorhatár fokozatos emelkedése, illetve a nyugdíjasok munkavállalását ösztönző intézkedések állnak (pl. járulékmentesség).
3. ábra
A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának negyedévenkénti alakulása nemek és korcsoportok szerint

A foglalkoztatottság javulása régiónként eltérő volt

2021 II. negyedévében a foglalkoztatottság növekedése régiónként eltérő volt. Jelentős, átlag feletti javulás történt Dél-Alföldön és Közép-Dunántúlon, ahol egy év alatt 3,8, és 2,4 százalékponttal nőtt a ráta értéke. Ugyanakkor Észak-Magyarországon, ahol a foglalkoztatottság a járványtól függetlenül hosszabb időszakot tekintve alacsony szinten stagnál, alig nőtt. Az olyan kedvező munkaerőpiaci helyzetű régiókat pedig, mint Budapest, Pest vagy Közép-Dunántúl, a járvány előtti vagy még magasabb foglalkoztatottsági szint jellemezte.

Csökkenő foglalkoztatotti létszám a szociális ágazatban és a járműgyártásban

Magyarországi megjelenése óta a Covid19 több ágazatban okozott időszakos vagy tartós visszaesést a foglalkoztatásban. A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatok 2020. II. negyedévi bezuhanása után, a korlátozások enyhítésével hamar megindult az élénkülés. 2021 II. negyedévére a vendéglátásban már 19 ezer fővel többen dolgoztak, mint egy évvel korábban, a szálláshely-szolgáltatásban viszont továbbra is csökkent a foglalkoztatottak száma. A feldolgozóipar egyes területei, például a járműgyártás elsősorban nem a korlátozások miatti időszakos lezárások, hanem a begyűrűző és tartóssá váló alkatrészhiány miatt szenvedtek el létszámveszteséget. A megnövekedett terhek ellenére az egészségügyi és szociális ellátás feladatait is kevesebben látták el 2021 II. negyedévében, mint egy évvel korábban, ezen belül a szociális területen dolgozók száma csökkent nagyobb mértékben. Jelentős létszám- és aránybővülést tapasztaltunk ugyanakkor a tudományos és műszaki tevékenység, az információ, kommunikáció és az építőipar ágazatokban.

5. ábra
A foglalkoztatottak nemzetgazdasági ágak szerint

Az átlagos ledolgozott óraszám az ilyenkor szokásosnak megfelelő volt

A járvány intenzitásának és felfutásának, továbbá a megfékezésre irányuló korlátozásoknak a hatására az elmúlt évben megnőtt a foglalkoztatottakon belül azok aránya, akik a válaszadást megelőző héten nem dolgoztak. 2021 II. negyedévében viszont már az ilyenkor szokásosnak megfelelően alakult a munkától való távolmaradás, vagyis a szabadságok, betegszabadságok miatti távollét az egy évvel korábbihoz képest jelentősen csökkent. Ennek megfelelően alakult a ledolgozott órák átlagos száma is, az I. negyedévihez képest – ami a márciusi visszaesés miatt maradt el a szokásostól – jelentősen nőtt.

6. ábra
A referenciahéten nem dolgozók
7. ábra
A foglalkoztatottak ledolgozott heti átlagóraszáma
8. ábra
A szokásos és a ténylegesen ledolgozott heti átlagórák számának különbsége nemzetgazdasági ágak szerint

A home office Budapesten a legnépszerűbb

A járvány egyik következményeként megnőtt a home office vagy távmunka keretében dolgozók aránya. Azon munkáltatók egy részénél, ahol ez a munkavégzési forma hatékonynak bizonyult, a korlátozások megszüntetése után is gyakorlatban maradt, és továbbra is rugalmasan alkalmazták. Ugyan a II. negyedévben a megelőző hónapokhoz képest csökkent a távmunkában dolgozók aránya, a járvány előttinél még mindig lényegesen magasabb arányban választják ezt a munkavégzési formát a munkavállalók. A visszarendeződés legkevésbé Budapestet érintette, ahol 30% feletti a távmunkában dolgozók részesedése, míg a többi régióban jelentősen csökkent az arányuk 2020. II. negyedévhez képest.

9. ábra
A távmunkában vagy home office keretében dolgozók arányának alakulása a foglalkoztatottakon belül

A gazdaság pótlólagos munkaerő-kereslete meghaladta az egy évvel korábbit

A gazdaság újraindulása miatt nőtt az üres vagy a közeljövőben megüresedő álláshelyek száma, ami 2021 II. negyedévének végén megközelítette a 75 ezret. A legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, a költségvetési intézmények és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek adatai.[1] Az előző év azonos időszakához viszonyított 25%-os igénynövekedésben – amit döntő részben a versenyszférában lezajló változások okoztak – meghatározó szerepe volt az egy évvel ezelőtti bizonytalan gazdasági környezetet tükröző alacsony bázisadatnak.

10. ábra
Az üres álláshelyek száma szektoronként

Egy év alatt, 2020 és 2021 II. negyedévei között csaknem minden nemzetgazdasági ágban emelkedett a munkaerő iránti pótlólagos kereslet. Abszolút mértékben leginkább az adminisztratív szolgáltatások, a feldolgozóipar és az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágban nőttek az igények 4800, 4300, illetve 1500 álláshellyel. Százalékosan is az adminisztratív szolgáltatások felvevőképessége emelkedett a legjelentősebben. Ezen belül elsősorban (több mint duplájára) a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó szervezetek üres álláshelyei emelkedtek. A folyamat mögött a feldolgozóipar munkaerőigényének bővülése áll, ugyanis a kölcsönzött munkaerő jelentős részét feldolgozóipari cégek veszik igénybe. Az egészségügy, szociális ellátás területén némileg mérséklődött az üres, vagy a közeljövőben megüresedő, betöltésre váró álláshelyek száma.

11. ábra
Az üres álláshelyek számának változása egy év alatt nemzetgazdasági áganként, 2021. II. negyedév

Nemzetgazdasági szinten a 2020-as és 2021-es II. negyedévi zárónapok között 2,0-ről 2,3%-ra nőtt a betöltetlen álláshelyek összes álláshelyhez viszonyított aránya. A nemzetgazdasági ágak közül az adminisztratív szolgáltatásoknál volt a legnagyobb a mutató értéke (5,1%). Egy éve még az egészségügy, szociális ellátást jellemezte a legmagasabb arányszám. A csökkenés ellenére ebben az ágazatban változatlanul magas A vizsgált rangsorban a második.[2](3,6%-os) volt a munkaerőhiány becslésére használt mutatószám értéke. A legalacsonyabb arányszámok a mezőgazdaságot (1,1%), a kereskedelmet (1,1%), valamint az ingatlanügyleteket (1,2%) jellemezték.

Csökkent a munkanélküliség, de erősen nőtt a munkakeresés átlagos időtartama

A munkanélküliek száma 2021 II. negyedévében átlagosan 198 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,1% volt. A munkanélküliek létszáma 16 ezer fővel csökkent 2020 megegyező időszakához képest.

12. ábra
A 15–74 éves munkanélküliek létszámának negyedévenkénti alakulása
 • Mindkét nem esetében csökkent a munkanélküliség, a nők munkanélküliségi rátája 0,4 százalékponttal, 4,2%-ra, míg a férfiaké 0,3 százalékponttal, 4,1%-ra mérséklődött. A nők esetében jelentős javulás mutatkozott az I. negyedévhez képest is, a mutató értéke 0,7 százalékponttal csökkent.
 • A 15–24 évesek munkanélküliségi rátája 2021. II. negyedévben 13,3% volt, 1,1 százalékponttal alacsonyabb az előző év azonos időszakinál.
 • A fiatalokénál kisebb mértékben, de szintén csökkent a munkanélküliség a 25–54 éves korosztály körében is: 0,5 százalékponttal, 3,6%-ra mérséklődött a ráta értéke.
 • Kismértékben – 0,3 százalékponttal – 2,9%-ra emelkedett viszont az egyre nagyobb munkaerőpiaci aktivitást mutató idősebb korosztály (55–74 évesek) munkanélküliségi rátája.
13. ábra
A 15–64 évesek munkanélküliségi rátájának negyedévenkénti alakulása nemek és korcsoportok szerint

2021 II. negyedéve során a munkanélküliség átlagos időtartama 8,3 hónapra nőtt. Ez 2,2 hónappal több az előző év azonos időszakában mértnél, amikor a munkájukat a járvány és a korlátozások miatt elvesztők jelentős számban jelentek meg a munkaerőpiacon álláskeresőként, és ezáltal jelentősen megnőtt azoknak a munkakeresőknek az aránya, akik kevesebb mint egy éve – ezen belül kevesebb mint 3 hónapja – kerestek munkát. Ezzel párhuzamosan 2021 II. negyedévére 32%-ra emelkedett a legalább 12 hónapja munkát kereső, tartósan munkanélküliek aránya az egy évvel korábbi, alacsony bázishoz képest.

A legtöbb régióban mérséklődött a munkanélküliség

2021 II. negyedévében a legtöbb régióban csökkent a munkanélküliség az előző év azonos időszakához képest, bár ez a járvány előttinél magasabb szintet jelentett. Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön azonban, ahol 2020 II. negyedévében még nem ugrott meg az aktívan munkát keresők száma, magasabb volt a munkanélküliség, mint egy évvel korábban. A legmagasabb munkanélküliség Észak-Alföldet (7,4%), a legalacsonyabb Nyugat- és Közép-Dunántúlt (2,4%) jellemezte.

14. ábra
A 15–74 évesek munkanélküliségi rátája régiónként

Kevesebb volt a nyilvántartott álláskeresők száma is

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál 2021 II. negyedéve során 276 ezer álláskeresőt tartottak nyilván, számuk 81 ezerrel csökkent az egy évvel korábbihoz képest, amikor a járvány miatt munkájukat vesztők jelentős számban jelentkeztek a munkaügyi kirendeltségeken. 2021 II. negyedévében a nyilvántartott álláskeresők 47-%-a semmilyen ellátásban nem részesült.

15. ábra
A nyilvántartott álláskeresők havi számának alakulása 2020-ban az ellátás típusa szerint

Csökkent a potenciális munkaerő-tartalék

A munkanélküliek, az alulfoglalkoztatottak, a dolgozni szándékozó, de munkát aktívan nem kereső, vagy a rendelkezésre állás kritériumát nem teljesítő inaktívak együtt jelentik az ún. potenciális munkaerő-tartalékot. 2021 II. negyedévében átlagosan 371 ezer főt tett ki a számuk, ami 65 ezerrel kevesebb, mint 2020 megegyező időszakában. A legnagyobb mértékű csökkenés az inaktívak csoportjában volt tapasztalható. A tartalék közel kétharmada aktív a munkaerőpiacon, ezen belül 12% olyan részmunkaidős foglalkoztatott, aki szeretne többet dolgozni, 53%-uk pedig aktív munkakereső.

A potenciális munkaerő-tartalék csökkenése a kedvező munkaerőpiaci adottságú nyugat-magyarországi régiókban és Pest megyében volt erőteljes, ugyanakkor az északi régiókban alig volt változás, ott a munkaerő-tartalék népességen belüli aránya tartósan magas. Észak-Magyarországon a potenciális munkaerő jelentős része, több mint 40%-a inaktívnak minősül, közülük a túlnyomó többség szeretne ugyan dolgozni, de nem keres munkát. Észak-Alföldön viszont több mint 70%-uk gazdaságilag aktív, ezen belül 60% munkanélküliként aktívan keres munkát, 10% pedig foglalkoztatottként szeretne többet dolgozni.

Erősödött a foglalkoztatottak közé történő beáramlás

2021 II. negyedévében felerősödött a foglalkoztatottak közé történő beáramlás, és jelentősen csökkent az inaktívvá váló foglalkoztatottak aránya. Ezzel párhuzamosan az inaktívak közül egyre többen kezdtek el munkát keresni.

17. ábra
Áramlások a gazdasági aktivitási csoportok között a 15–74 éves népességen belül

8,4%-kal emelkedett a havi bruttó átlagkereset

2021 I. félévében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 428 250 forint volt, 8,4%-kal magasabb, mint egy éve. A legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek körében.[3] A medián 341 650 forintot tett ki, és a bruttó átlagkeresetnél gyorsabban, 9,6%-kal nőtt. (A munkáltatók teljes körénél a bruttó átlagkereset értéke 415 760 forint volt, nominálisan 8,6%-kal több, mint egy éve. A medián ebben a körben 9,4%-kal, 328 120 forintra nőtt.)

18. ábra
A bruttó átlag- és mediánkereset alakulása

A nemzetgazdasági szintű bérnövekedést a létszámösszetétel változása, a vállalkozások bérmegállapodásai/béremelései, illetve a munkáltatói bérfizetési képesség mellett befolyásolja a minimális bértételek alakulása, valamint a kormányzati bérreformok végrehajtása is.

19. ábra

Az átlagkeresetek és a munkajövedelem nagyságára ható néhány tényező

Az átlagkeresetek és a munkajövedelem nagyságára ható néhány tényező

Az átlagkeresetek és a munkajövedelem nagyságára ható néhány tényező

A bérkiáramlások előző évhez mért növekedési üteme 2021. I. félév végére lassult, ami leginkább a viszonyítási alapként szolgáló bázisidőszaki folyamatokkal magyarázható. 2020 és 2021 júniusa között 3,7%-kal növekedtek a bruttó átlagkeresetek. Ezt a visszafogottabb növekedési ütemet az egészségügyi dolgozók 2020 júniusában kifizetett bruttó 500 ezer forintos egyszeri, rendkívüli juttatása befolyásolta. Míg egy évvel korábban a kereseti indexet felfelé húzta az, hogy főként alacsonyabb keresetűek (pl.: fizikai alkalmazásban állók) kerültek ki a teljes munkaidős körből a munkaidő-csökkentések, elbocsátások, tartós távollétek miatt, addig 2021 áprilisától az alkalmazásban állók összetételének változása már negatívan hatott a keresetek növekedésére. 2021 I. félévében változatlan fizikai-szellemi létszámarányokkal 0,1 százalékponttal magasabb (8,5%-os) lett volna a bruttó átlagkeresetek növekedése, ezen belül a II. negyedévben a létszámváltozások hatása nélkül 7,9%-os lett volna a nemzetgazdasági szintű keresetek növekedési üteme, vagyis 0,7 százalékponttal magasabb, mint azzal együtt (7,2%).[4]

1. tábla

A teljes, a rendszeres és a nem rendszeres* bruttó átlagkereset, 2021. I. félév

Megnevezés Teljes bruttó átlagkereset Ebből:
rendszeres nem rendszeres
Forint/fő/hó
Nemzetgazdaság összesen 428 247 397 533 30 714
Ebből állománycsoportok:      
fizikai foglalkozásúak 307 063 291 095 15 968
szellemi foglalkozásúak 548 952 503 540 45 412
Ebből szektorok:      
versenyszféra 441 643 405 331 36 312
költségvetés 402 300 382 709 19 591
nonprofit szektor 378 120 366 923 11 197
Előző év azonos időszaka = 100,0%
Nemzetgazdaság összesen 108,4 109,1 101,0
Ebből állománycsoportok:      
fizikai foglalkozásúak 107,5 107,4 108,3
szellemi foglalkozásúak 109,1 110,1 98,8
Ebből szektorok:      
versenyszféra 108,1 107,6 113,7
költségvetés 109,0 112,7 66,3
nonprofit szektor 108,7 109,8 82,6

* A rendszeres és nem rendszeres kereset értéke becslésen alapul.

2021 I. félévében a rendszeres keresetek 9,1, a nem rendszeres keresetek 1,0%-kal emelkedtek. Míg a költségvetésben és a nonprofit szektorban jelentősen csökkent, a versenyszférában emelkedett a nem rendszeres kereseti elemek (jutalmak stb.) nagysága egy év alatt.

A legjobban fizető nemzetgazdasági ágak Közfoglalkoztatottak nélküli adatok.[5] a pénzügyi szolgáltatás, az információ, kommunikáció és az energiaipar voltak. Ezeken a területeken az I. félév során a havi bruttó átlagkereset meghaladta a 687 ezer forintot. A legrosszabbul fizetett nemzetgazdasági ágnak – 258 ezer forintos kereseti átlaggal – a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás számított, de az egyéb szolgáltatásban, a mezőgazdaságban és az építőiparban dolgozó teljes munkaidősök átlagkeresete sem haladta meg a 340 ezer forintot. Ezen kívül még a szociális ellátásban voltak ennél alacsonyabbak az átlagkeresetek.

20. ábra
Bruttó átlagkereset és annak változása nemzetgazdasági áganként

2021 I. félévében az egyéb szolgáltatás területén nominálisan is csökkent, a többi nemzetgazdasági ágban 3,1 és 13,9% közötti mértékben növekedett a bruttó átlagkereset. A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátásban és a pénzügyi szolgáltatásban az inflációnál (4,2%) alacsonyabb, a többi területen annál nagyobb mértékű volt az átlagos bérkiáramlás változása. A leggyorsabb bruttó bérnövekedés a művészet, szabadidő nemzetgazdasági ágat jellemezte. Kétszámjegyű bérkiáramlás-változás ezen kívül az oktatás és az egészségügy, szociális ellátás területén történt, ami alapvetően az egészségügyi bérrendezés hatása volt.

Az I. félévben a férfiak havi bruttó átlagkeresete 19%-kal magasabb volt, mint a nőké. A férfiak havi átlagos bruttó bére 8,9, míg a nőké ettől némileg alacsonyabb mértékben (8,0%-kal) nőtt egy év alatt. A nemek közötti eltérés mögött a foglalkoztatási jellemzők különbségei is meghúzódnak (például a foglalkozás jellege, ledolgozott munkaidő, életkor, a legmagasabb befejezett iskolai végzettség, illetve a munkatapasztalat hossza szerinti összetétel eltérése).

21. ábra
Bruttó átlagkeresetek a főbb demográfiai és álláshelyi jellemzők szerint, 2021. I. félév

2021 I. félévében változatlanul a fővárosi székhellyel rendelkező szervezeteknél dolgozók bruttó átlagkeresetei voltak a legmagasabbak. A megyék között a rangsor végén a keleti országrész néhány határ menti megyéje állt. A fővárosiak átlagfizetése 79%-kal meghaladta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiekét, ahol a legalacsonyabb keresetűek élnek. A területi különbségekre jelentős hatással van az eltérő foglalkoztatási struktúra, az alkalmazásban állók ágazatok, foglalkozások szerinti összetétele, valamint a közfoglalkoztatás eltérő súlya, illetve ezek változásai.

A közfoglalkoztatottak I. félévi bruttó kereseti átlaga 83 880 forintot tett ki, ami 2,0%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Átlagkeresetükre alapvetően a belső összetételben bekövetkező változások hatnak, de az is hozzájárult az emelkedéshez, hogy 2021 márciusától növekedtek a közfoglalkoztatási bérösszegek. A 170/2011 (VIII.24.) Korm. rend. módosító rendelkezései értelmében 2021. március 1-jétől többek között a közfoglalkoztatási bért 85 000, a garantált közfoglalkoztatási bért 110 815 forintra emelték.[6]

A kedvezményekkel korrigált nettó átlagkeresetek lassabban nőttek, mint a bruttó bérek

2021 I. félévében a béreket terhelő személyi jövedelemadó és a munkavállalókat terhelő egyéb levonások általános mértéke változatlan maradt. A kedvezményekkel korrigált nettó keresetek alakulását nagyban befolyásolja a családi adókedvezmény, de többek között hat rá az első házasok kedvezménye, az egyes meghatározott betegségekben szenvedő munkavállalóknak járó személyi kedvezmény, az egyes foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó adó- vagy járulékmentességek, illetve a legalább négygyermekes anyák élethosszig tartó személyijövedelemadó-mentessége is. Az érintett tételek közül a személyi kedvezmény összege némileg emelkedett 2021-ben a jogosultaknak 8370 forint adómegtakarítást lehetett ilyen címen igénybe venni havonta, szemben az egy évvel korábbi 8050 forinttal. Mivel 2021. január 1-jétől a személyi kedvezmény is az összevont adóalap terhére érvényesíthető adóalap-kedvezménnyé vált, így a kedvezmények sorrendje is módosult: a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye után a személyi kedvezményt, majd az első házasok, ezt követően a családi kedvezményt lehet igénybe venni, ha a jogosultsági feltételek teljesülnek.[7], de a többi kedvezmény nagysága nem változott.

23. ábra
A kedvezményekkel korrigált nettó átlagkeresetek szektoronként, 2021. I. félév

2021 I. féléve során a kedvezmények, illetve az adó- és járulékmentességek figyelembevételével számított nettó átlagkereset 293 290 forint volt, az egy évvel korábbinál 8,0%-kal több, ami 0,4 százalékponttal elmaradt a bruttó keresetek emelkedésének ütemétől. E különbség abból adódott, hogy 2020 során a koronavírus-járvány gazdasági hatásának enyhítése érdekében egyes tevékenységi körökben márciustól járulékkedvezményre lehettek jogosultak, amit 2021-ben már nem lehetett igénybe venni.

2021 I. félévében a fogyasztói árak adott időszaki, 4,2%-os emelkedése mellett nemzetgazdasági szinten a keresetek reálértéke 4,0%-kal nőtt egy év alatt. Júniusban azonban a magasabb inflációval (5,3%) és a keresetek emelkedésének lassulásával összefüggésben 1,7%-kal csökkent a reálkeresetek értéke.

24. ábra
A reálkereset és a nettó mediánkereset reálértékének alakulása

A kereseten felül nyújtott javadalmazások összege jelentősen nőtt egy év alatt

A munkavégzés ellentételezésével összefüggésben a kereseten felül nyújtott javadalmazások (pl.: cafetéria) havi átlagos összege 2021 I. féléve során bruttó 19 770 forintot tett ki a teljes munkaidőben alkalmazásban állók körében. Az ún. egyéb munkajövedelem átlagos nagysága az előző év azonos időszakához képest 19,4%-kal emelkedett. A növekedés az első negyedévhez (22,4%) viszonyítva lassult, de még így is dinamikus. A folyamat a juttatásokhoz kapcsolódó értékhatárokra vonatkozó intézkedésekkel és a SZÉP-kártya minden egyes alszámlájára vonatkozó adóteher-mérsékléssel A bázisidőszakban – 2020 II. negyedévében – a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a SZÉP-kártyával kapcsolatos módosítások (szociális hozzájárulási adó könnyítése, a felső keretösszegek szféránkénti megváltoztatása) történtek. 2021 során – a korábban a veszélyhelyzetre tekintettel megemelt, a költségvetési szervek munkavállalói esetében maximum évi 400 ezer, míg más munkáltatók dolgozói tekintetében 800 ezer forintos – egyedi SZÉP-kártya keretösszegek 2021 végéig mentesek a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól. Ezen kívül egyes meghatározott juttatások (pl.: üzleti ajándék) esetén is csak (1,18-szoros adóalap után számítva) 15% szja-t kell fizetni. (Ez utóbbi mentesség a 2021. június 9. és december 31. közötti időszakban megvalósuló juttatásokra vonatkozik.)[8] is magyarázható. Az egyéb munkajövedelem keresettel együtt számított értéke az ún. (teljes) munkajövedelem. Ennek az egy főre jutó havi átlagos összege 2021. január–júniusban bruttó 448 020 forint volt. A munkajövedelem a fentiek miatt a kereseteknél nagyobb ütemben, 8,9%-kal emelkedett egy év alatt.

25. ábra
Az egyéb munkajövedelem alakulása

175 380 forint volt a részmunkaidősök bruttó átlagkeresete

2021 I. félévében a részmunkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete (175 380 forint) 5,8%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Az I. negyedévhez képest lassuló dinamikát elsősorban a 2020. II. negyedévi magas bázisadat magyarázza.

Az alkalmazásban állók teljes munkaidő-egyenértékes A szerződés szerinti munkaórák alapján számolt adat. A mutató a 60 óra alattiak adatait is tartalmazza.[9] bruttó átlagkeresete 2021 I. félévében 420 690 forintot tett ki, a növekedésének az üteme (8,9%) némileg meghaladta a teljes munkaidősökre vonatkozó értéket.

26. ábra
A munkaidő-egyenértékes bruttó átlagkereset alakulása

Fókuszban a nyugdíjasok foglalkoztatása

A munkaerőhiány enyhítésének egyik forrása a nyugdíjasok foglalkoztatása. 2019-től a munkaviszonyban foglalkoztatott nyugdíjasok, 2020 júliusától pedig bármely jogviszonyban foglalkoztatott nyugdíjas járulékfizetési kötelezettség nélkül dolgozhat, jövedelmüket csak a 15%-os személyi jövedelemadó csökkenti. A járulékkedvezmények mellett a nyugdíjas szövetkezetek is segítik a nyugdíjasok tovább- vagy újrafoglalkoztatását.

A nyugdíjas Saját jogú öregségi nyugdíjban, valamint a Nők40-kedvezménnyel nyugdíjban részesülők.[10] foglalkoztatottak száma 2014 óta majdnem duplájára nőtt. Többségük nő, 2021 I. félévében a nyugdíjas foglalkoztatottak több mint fele a 65–69 évesek közül került ki, és további 17% a 70–74 éves korcsoportból. Felülreprezentáltak a felsőfokú végzettségűek, és 60%-uk legalább érettségivel rendelkezik. Közel 20%-uk az oktatásban és az egészségügyben dolgozik, de felülreprezentáltak a kereskedelemben, a piaci szolgáltatásokban és a mezőgazdaságban is.

27. ábra
Saját jogú öregségi nyugdíjban részesülő foglalkoztatottak

A saját jogú nyugdíj mellett dolgozóknak 2021. I. félévben 453 860 forint volt a bruttó átlagkeresete. A teljes munkaidőben alkalmazásban álló nyugdíjasok száma – összefüggésben a kedvező adózási lehetőségükkel – évközben is nőtt, 2021. január és június között 12%-kal. 2021. I. félévben a saját jogú nyugdíj mellett dolgozók 60%-a öregségi, fennmaradó hányaduk Nők40-nyugdíjas volt.

28. ábra
A saját jogú nyugdíjban részesülők bruttó átlagkeresete, 2021

Magyarország foglalkoztatási rátája az uniós átlag feletti

29. ábra
A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája az EU27-tagországokban, 2021. II. negyedév

Az Európai Unión belül 2021 II. negyedévében Hollandiában volt a legmagasabb a foglalkoztatottság, ahol a 15–64 éves lakosság több mint négyötöde számított foglalkoztatottnak (80,7%), Görögországban pedig a legalacsonyabb, ahol a 15–64 évesek kevesebb mint háromötöde (57%) tartozott a foglalkoztatottak közé. Magyarország a 72,8%-os értékével 4,6 százalékponttal haladta meg az EU27 tagországi átlagát, ezzel a 8. helyen volt a tagországok rangsorában. A V4-országok közül Csehországban alakult kedvezőbben a foglalkoztatottság, ahol a foglalkoztatási ráta 0,9 százalékponttal volt magasabb a hazainál.

30. ábra
A foglalkoztatási ráta alakulása nemek szerint az EU27 tagországaiban, 2021. II. negyedév

A tagországok rangsorában mindkét nem esetében Hollandia foglalkoztatási mutatói alakultak a legkedvezőbben, a Görögországot jellemző értékek pedig a legkedvezőtlenebbül. A férfiak 84,0%-os rátaértéke 10,8 százalékponttal volt magasabb az uniós átlagnál, Görögország esetében pedig 7,2 százalékponttal alacsonyabb annál. Magyarország 77,6%-os mutatóértékével a 6. helyen állt a tagországi rangsorban. A holland nők 77,5%-os foglalkoztatási rátája 14,3 százalékponttal volt magasabb, a görög nők 48,2%-os rátája pedig 15,0 százalékponttal alacsonyabb az uniós átlagnál. A magyar nők foglalkoztatási rátája 66,0% volt, amivel a 10. helyet foglaltuk el az uniós tagországok között.

A nők és férfiak foglalkoztatási rátáiban megmutatkozó különbség az unió minden tagállamában a férfiak javára alakult kedvezőbben, vagyis a férfiak foglalkoztatottsága mindenhol magasabb volt a nőkénél. A három legalacsonyabb foglalkoztatási aránnyal rendelkező országban (Görögország 48,2, Olaszország 58,2, Románia 62,4%) tapasztalható a legnagyobb különbség a nemek foglalkoztatottságában.

31. ábra
A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása az EU27 tagországaiban, 2021. II. negyedév
32. ábra
A 15–74 évesek munkanélküliségi rátája nemek szerint az EU27 tagországaiban, 2021. II. negyedév

Az Európai Unión belül 2021 II. negyedévében Csehországban volt a legalacsonyabb (3,0%) a munkanélküliség, Görögországban pedig a legmagasabb (15,8%). Magyarország 4,1%-os munkanélküliségi rátájával az európai unió tagállamainak rangsorában a hatodik helyen áll, ami 3,1 százalékponttal volt alacsonyabb az unió 7,2%-os átlagértékénél.

Az üres álláshelyek aránya csaknem megegyezett az uniós átlaggal

2021 II. negyedévében az Európai Unióban száz álláshelyre 2,2 betöltésre váró jutott. Vonatkozási kör: ipar, építőipar, szolgáltatások (kivéve háztartások és területen kívüli szervezetek tevékenysége).[11] A legmagasabb, 4,9%-os pótlólagos munkaerő-kereslet Csehországot jellemezte, míg a legalacsonyabb Görögországot (0,6%). Hazánkban a mutató értéke 2,3%-os volt, ami a szomszédos uniós tagországok közül Ausztriáétól (3,4%) és Szlovéniáétól (2,7%) elmaradt, az uniós átlagot 0,1 százalékponttal meghaladta.

33. ábra
Az üres álláshelyek aránya az EU tagországaiban, 2021. II. negyedév

[1]: A legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, a költségvetési intézmények és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek adatai.

[2]: A vizsgált rangsorban a második.

[3]: A legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek körében.

[4]: 2021 I. félévében változatlan fizikai-szellemi létszámarányokkal 0,1 százalékponttal magasabb (8,5%-os) lett volna a bruttó átlagkeresetek növekedése, ezen belül a II. negyedévben a létszámváltozások hatása nélkül 7,9%-os lett volna a nemzetgazdasági szintű keresetek növekedési üteme, vagyis 0,7 százalékponttal magasabb, mint azzal együtt (7,2%).

[5]: Közfoglalkoztatottak nélküli adatok.

[6]: A 170/2011 (VIII.24.) Korm. rend. módosító rendelkezései értelmében 2021. március 1-jétől többek között a közfoglalkoztatási bért 85 000, a garantált közfoglalkoztatási bért 110 815 forintra emelték.

[7]: 2021-ben a jogosultaknak 8370 forint adómegtakarítást lehetett ilyen címen igénybe venni havonta, szemben az egy évvel korábbi 8050 forinttal. Mivel 2021. január 1-jétől a személyi kedvezmény is az összevont adóalap terhére érvényesíthető adóalap-kedvezménnyé vált, így a kedvezmények sorrendje is módosult: a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye után a személyi kedvezményt, majd az első házasok, ezt követően a családi kedvezményt lehet igénybe venni, ha a jogosultsági feltételek teljesülnek.

[8]: A bázisidőszakban – 2020 II. negyedévében – a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a SZÉP-kártyával kapcsolatos módosítások (szociális hozzájárulási adó könnyítése, a felső keretösszegek szféránkénti megváltoztatása) történtek. 2021 során – a korábban a veszélyhelyzetre tekintettel megemelt, a költségvetési szervek munkavállalói esetében maximum évi 400 ezer, míg más munkáltatók dolgozói tekintetében 800 ezer forintos – egyedi SZÉP-kártya keretösszegek 2021 végéig mentesek a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól. Ezen kívül egyes meghatározott juttatások (pl.: üzleti ajándék) esetén is csak (1,18-szoros adóalap után számítva) 15% szja-t kell fizetni. (Ez utóbbi mentesség a 2021. június 9. és december 31. közötti időszakban megvalósuló juttatásokra vonatkozik.)

[9]: A szerződés szerinti munkaórák alapján számolt adat. A mutató a 60 óra alattiak adatait is tartalmazza.

[10]: Saját jogú öregségi nyugdíjban, valamint a Nők40-kedvezménnyel nyugdíjban részesülők.

[11]: Vonatkozási kör: ipar, építőipar, szolgáltatások (kivéve háztartások és területen kívüli szervezetek tevékenysége).

További adatok, információk

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu