3.1.37.1. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1995(1/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 2 287 681 2 287 681
P.71 Termékek importja 1 744 269 1 744 269
P.72 Szolgáltatások importja 543 412 543 412
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 2 287 229 2 287 229
P.61 Termékek exportja 1 430 422 1 430 422
P.62 Szolgáltatások exportja 856 807 856 807
P.1 Kibocsátás 11 194 873 11 194 873
P.11 Piaci kibocsátás 9 032 947 9 032 947
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 661 824 661 824
P.13 Nem piaci kibocsátás 1 500 102 1 500 102
P.2 Folyó termelőfelhasználás 6 252 151 6 252 151 59 493
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 893 761 893 761
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 5 836 483 5 836 483 53 322
P.51c Állóeszköz-felhasználás 1 114 431 1 114 431 16 077
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 4 722 052 4 722 052 37 245
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 452 452
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 2 627 870 2 627 870 37 113
D.11 Bérek és keresetek 1 919 074 1 919 074 28 177
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 708 796 708 796 8 936
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 886 192 886 192 132
D.21 Termékadók 993 100 993 100
D.29 Egyéb termelési adók 18 350 18 350 132
D.31 Terméktámogatások 99 339 99 339
D.39 Egyéb termelési támogatások 25 919 25 919 0
B.2g Működési eredmény, bruttó 1 409 332 1 409 332 16 077
B.2n Működési eredmény, nettó 356 877 356 877 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 913 089 913 089
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 851 113 851 113
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem 20 604 20 604
D.11 Bérek és keresetek 17 887 17 887
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 717 2 717
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 2 162 228 108 031 2 054 197 75
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 5 591 530 5 591 530 27 551
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 4 477 099 4 477 099 11 474
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 494 702 2 861 491 841
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 885 926 8 881 877 045
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 893 880 279 893 601 3 790
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 461 969 77 202 384 767 2 666
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 5 621 075 5 621 075 61 095
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 4 506 644 4 506 644 45 018
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 763 224 763 224 62 714
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 5 621 075 5 621 075 -1 619
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 4 506 644 4 506 644 -17 696
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 4 486 015 4 486 015
P.3 Végső fogyasztási kiadások 4 486 015 4 486 015 62 714
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 7 620 7 620
B.8g Megtakarítások, bruttó 1 135 060 1 135 060 -1 619
B.8n Megtakarítások, nettó 20 629 20 629 -17 696
B.12 Folyó külső egyenleg 215 860 215 860
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 1 270 937 1 270 937 6 238
P.52 Készletváltozás 73 866 73 866
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 6 117 6 117 7
P.51c Állóeszköz-felhasználás -1 114 431 -1 114 431 -16 077
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 0 0
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 208 946 -208 946 -4 826
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011