3.1.37.1. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1995(3/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások
S.1N S.11 S.12 S.13 S.14
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás 7 071 005 378 054 1 412 931 2 220 068
P.11 Piaci kibocsátás 6 919 580 377 212 6 048 1 730 107
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 151 425 842 18 361 489 961
P.13 Nem piaci kibocsátás 1 388 522
P.2 Folyó termelőfelhasználás
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 893 761
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 893 761 2 366 267 229 617 957 457 1 336 059
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 893 761 1 755 864 204 134 676 932 1 154 116
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 696 367 124 004 280 525 292 359
B.2n Működési eredmény, nettó 0 85 964 98 521 0 172 392
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 913 089
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 851 113
D.1 Munkavállalói jövedelem 2 606 453
D.11 Bérek és keresetek 1 902 176
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 704 277
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 886 192
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 893 761
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege -7 569
D.4 Tulajdonosi jövedelem 290 268 1 026 912 72 643 429 289
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 544 059 147 550 728 784 4 143 586
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 -66 344 122 067 448 259 3 961 643
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 491 533
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 20 113 10 161 851 026
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 890 977
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 123 031 93 354 59 428 97 176
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 446 753 142 869 1 200 591 3 769 767
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 -163 650 117 386 920 066 3 587 824
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 763 224
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 446 753 142 869 1 200 591 3 769 767
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 -163 650 117 386 920 066 3 587 824
P.4 Végső fogyasztás
P.3 Végső fogyasztási kiadások
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 7 620
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 446 753 135 249 -134 188 688 865
B.8n Megtakarítások, nettó 0 -163 650 109 766 -414 713 506 922
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó
P.52 Készletváltozás
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 178 637 22 432 17 958 163 306
D.9 Adott tőketranszfer (–) 8 016 93 360 426 9 922
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -193 096 11 984 -551 244 563 102
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011