3.1.37.1. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1995(2/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor
S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás
P.11 Piaci kibocsátás
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás
P.13 Nem piaci kibocsátás
P.2 Folyó termelőfelhasználás 884 009 455 474 148 437 4 704 738
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 1 336 059 957 457 229 617 2 366 267 893 761
P.51c Állóeszköz-felhasználás 181 943 280 525 25 483 610 403
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 1 154 116 676 932 204 134 1 755 864 893 761
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 129 393 676 932 103 318 1 681 114
D.11 Bérek és keresetek 111 159 471 479 71 808 1 236 451
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 18 234 205 453 31 510 444 663
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 1 218 0 2 295 -11 214 893 761
D.21 Termékadók 993 100
D.29 Egyéb termelési adók 2 319 0 2 295 13 604
D.31 Terméktámogatások 99 339
D.39 Egyéb termelési támogatások 1 101 0 0 24 818
B.2g Működési eredmény, bruttó 292 359 280 525 124 004 696 367 0
B.2n Működési eredmény, nettó 172 392 0 98 521 85 964 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 913 089
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 851 113
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 97 604 510 576 1 003 366 442 576
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 4 143 586 728 784 147 550 544 059 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 3 961 643 448 259 122 067 -66 344 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 385 565 50 12 703 93 523
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 877 045
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 866 956 2 541 20 314
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 99 362 63 174 92 952 126 613
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 3 769 767 1 200 591 142 869 446 753 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 3 587 824 920 066 117 386 -163 650 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 700 510
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 4 532 991 500 081 142 869 446 753 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 4 351 048 219 556 117 386 -163 650 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 3 851 746 634 269
P.3 Végső fogyasztási kiadások 3 088 522 1 334 779
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 7 620
B.8g Megtakarítások, bruttó 688 865 -134 188 135 249 446 753 0
B.8n Megtakarítások, nettó 506 922 -414 713 109 766 -163 650 0
B.12 Folyó külső egyenleg
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 441 033 32 771 34 015 756 880
P.52 Készletváltozás -867 -1 560 76 293
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 2 304 9 .. 3 797
P.51c Állóeszköz-felhasználás -181 943 -280 525 -25 483 -610 403
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 6 000 -6 000 0 0
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 393 779 -501 876 123 573 -219 596 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011