3.1.37.1. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1995(4/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 2 287 681 2 287 681
P.71 Termékek importja 1 744 269 1 744 269
P.72 Szolgáltatások importja 543 412 543 412
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 2 287 229 2 287 229
P.61 Termékek exportja 1 430 422 1 430 422
P.62 Szolgáltatások exportja 856 807 856 807
P.1 Kibocsátás 112 815 11 194 873 11 194 873
P.11 Piaci kibocsátás 9 032 947 9 032 947
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 1 235 661 824 661 824
P.13 Nem piaci kibocsátás 111 580 1 500 102 1 500 102
P.2 Folyó termelőfelhasználás 6 252 151 6 252 151
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 893 761 893 761
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 53 322 5 836 483 5 836 483
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 37 245 4 722 052 4 722 052
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 452 452
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 16 077 1 409 332 1 409 332
B.2n Működési eredmény, nettó 0 356 877 356 877
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 913 089 913 089
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 851 113 851 113
D.1 Munkavállalói jövedelem 2 606 453 42 021 2 648 474
D.11 Bérek és keresetek 1 902 176 34 785 1 936 961
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 704 277 7 236 711 513
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 886 192 0 886 192
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 893 761 0 893 761
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege -7 569 0 -7 569
D.4 Tulajdonosi jövedelem 11 549 1 830 661 331 567 2 162 228
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 27 551 5 591 530 5 591 530
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 11 474 4 477 099 4 477 099
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 491 533 3 169 494 702
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 0 881 300 4 626 885 926
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 890 977 2 903 893 880
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 40 000 412 989 48 980 461 969
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 61 095 5 621 075 5 621 075
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 45 018 4 506 644 4 506 644
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 763 224 763 224
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 61 095 5 621 075 5 621 075
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 45 018 4 506 644 4 506 644
P.4 Végső fogyasztás 4 486 015 4 486 015
P.3 Végső fogyasztási kiadások 4 486 015 4 486 015
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 7 620 7 620
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó -1 619 1 135 060 1 135 060
B.8n Megtakarítások, nettó -17 696 20 629 20 629
B.12 Folyó külső egyenleg 215 860 215 860
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 1 270 937 1 270 937
P.52 Készletváltozás 73 866 73 866
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 6 117 6 117
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 6 337 388 670 632 389 302
D.9 Adott tőketranszfer (–) 3 299 381 756 7 546 389 302
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 11 608 -157 646 157 646 0
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011