3.1.37.3. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1997(1/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 4 147 234 4 147 234
P.71 Termékek importja 3 288 727 3 288 727
P.72 Szolgáltatások importja 858 507 858 507
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 4 232 233 4 232 233
P.61 Termékek exportja 2 811 083 2 811 083
P.62 Szolgáltatások exportja 1 421 150 1 421 150
P.1 Kibocsátás 17 349 723 17 349 723
P.11 Piaci kibocsátás 14 264 835 14 264 835
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 1 016 117 1 016 117
P.13 Nem piaci kibocsátás 2 068 771 2 068 771
P.2 Folyó termelőfelhasználás 9 719 877 9 719 877 89 889
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 204 714 1 204 714
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 8 834 560 8 834 560 76 938
P.51c Állóeszköz-felhasználás 1 693 578 1 693 578 24 897
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 7 140 982 7 140 982 52 041
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -84 999 -84 999
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 3 901 398 3 901 398 52 281
D.11 Bérek és keresetek 2 859 012 2 859 012 38 945
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 042 386 1 042 386 13 336
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 1 205 395 1 205 395 -240
D.21 Termékadók 1 307 419 1 307 419
D.29 Egyéb termelési adók 42 897 42 897 0
D.31 Terméktámogatások 102 705 102 705
D.39 Egyéb termelési támogatások 42 216 42 216 240
B.2g Működési eredmény, bruttó 2 507 610 2 507 610 24 897
B.2n Működési eredmény, nettó 904 808 904 808 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 220 157 1 220 157
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 129 381 1 129 381
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem 34 180 34 180
D.11 Bérek és keresetek 29 590 29 590
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 4 590 4 590
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 2 949 549 177 004 2 772 545 43
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 8 304 550 8 304 550 42 079
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 6 610 972 6 610 972 17 182
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 773 311 3 515 769 796
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 1 295 423 9 989 1 285 434
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 1 132 213 521 1 131 692 7 901
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 627 881 101 918 525 963 4 787
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 8 341 741 8 341 741 87 833
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 6 648 163 6 648 163 62 936
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 1 073 414 1 073 414 94 764
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 8 341 741 8 341 741 -6 931
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 6 648 163 6 648 163 -31 828
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 6 427 687 6 427 687
P.3 Végső fogyasztási kiadások 6 427 687 6 427 687 94 764
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 33 722 33 722
B.8g Megtakarítások, bruttó 1 914 054 1 914 054 -6 931
B.8n Megtakarítások, nettó 220 476 220 476 -31 828
B.12 Folyó külső egyenleg 407 820 407 820
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 2 053 813 2 053 813 10 281
P.52 Készletváltozás 259 391 259 391
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 8 670 8 670 3
P.51c Állóeszköz-felhasználás -1 693 578 -1 693 578 -24 897
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -4 230 4 230
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 382 706 -382 706 -12 709
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011